Wyniki wyszukiwania dla: nawierzchnie betonowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: nawierzchnie betonowe

Wyniki wyszukiwania dla: nawierzchnie betonowe

 • Betonowe nawierzchnie magazynów i składowisk portów morskich

  Publikacja

  Wymagania i rozwiązania konstrukcyjne posadzek przemysłowych w portach morskich. Typowe uszkodzenia posadzek i ich przyczyny. Zalecenia praktyczne dotyczące projektowania i wykonawstwa posadzek przemysłowych w różnych warunkach eksploatacyjnych.

 • Betonowe nawierzchnie przepuszczalne w obliczu systemów wielokryterialnych oceny.

  Publikacja

  - Rok 2016

  Coraz większym zainteresowaniem cieszą się obecnie nawierzchnie betonowe, które dobrze współgrają, a zarazem kontrastują sie z technologiami takimi jak asfalt, płyty chodnikowe, kostka brukowa itp. Wciąż ulepsza się i poszukuje nowych, niestandardowych rozwiązań i zastosowań dla nawierzchni betonowych. Obecnie nie liczy sie jedynie pomysł, ale również to w jako sposób określony element będzie oddziaływał na człowieka i środowisko....

 • Diagnostyka i modernizacja konstrukcji nawierzchni drogowych. Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł przedstawia metody diagnostyki oraz metody modernizacji konstrukcji nawierzchni drogowej w Polsce, w porównaniu do światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Artykuł przedstawia kolejno: opis potrzeb modernizacji nawierzchni drogowych oraz jej rolę w Systemie Zarządzania Nawierzchniami (PMS), metody oceny cech funkcjonalnych i strukturalnych nawierzchni, metody modernizacji i remontów nawierzchni. Główny nacisk położono na...

 • Infrastruktura Transportu Drogowego lato 2020/2021

  Kursy Online
  • M. Budzyński
  • B. Dołżycki

  Wykłady dotyczą planowania, projektowania i budowy infrastruktury drogowej. Ogólne uwarunkowania rozwoju sieci drogowej. Proces planistyczno-projektowy i inwestycyjny w drogownictwie. Klasyfikacje dróg i węzłów drogowych, kryteria wyboru rozwiązań. Zasady wymiarowania elementów drogi – przekrój drogi, plan sytuacyjny, profil podłużny. Zasady projektowania skrzyżowań i węzłów drogowych. Zasady projektowania urządzeń dla pieszych,...

 • Piotr Jaskuła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Associate Professor, Highway and Transportation Research Department) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland).My main research interests include: pavement structures, interlayer bonding, pavement materials, recycling of road pavements, asphalt mixtures, bitumens, construction and maintenance of pavement structures.My lectures at the University include:...

 • Projekt przebudowy nawierzchni betonowej z zastosowaniem technologii rozkruszania

  Publikacja

  W artykule przedstawiono projektowanie i technologię przebudowy starej nawierzchni z betonu cementowego drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Tczew poprzez rozkruszanie na miejscu starych płyt betonowych (ang. rubblizing) i wbudowaniu nakładki asfaltowej. Technologię "rubblizingu" zaprojektowano po raz pierwszy w Polsce. Omówiono wady i zalety technologii rubblizingu, przedstawiono wydajność, jak i orientacyjne ceny jednostkowe....

 • Sylwia Świątek-Żołyńska

  Osoby