Wyniki wyszukiwania dla: obciazenia biharmoniczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: obciazenia biharmoniczne

Wyniki wyszukiwania dla: obciazenia biharmoniczne

 • An approach to fatigue assessment of metals under biharmonic loading.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane są kryteria nieograniczonej i ograniczonej trwałości zmęczeniowej metalicznych elementów poddanych biharmonicznemu naprężeniu, którego jedna składowa ma niską częstość. Założono, że składowa ta może być traktowana jako wolno zmieniające się w czasie naprężenie średnie. Kryteria zmęczeniowe sformułowano za pomocą równań Goodmana i Soderberga. Dyskutowane są wyniki przykładowych obliczeń.

 • Biharmonic reduced stress.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Rozpatrywane jest wieloosiowe naprężenie o biharmonicznych składowych. Aproksymuje ono m.in. naprężenie w rufowej części kadłuba statku przy regularnym falowaniu morskim. Celem pracy jest zamodelowanie tego naprężenia jednoosiowym naprężeniem zredukowanym. Dla uniknięcia zniekształcenia widma naprężenia wyznaczono biharmoniczne naprężenie zredukowane. W tym celu wykorzystano hipotezę uśrednionej energii odkształcenia postaciowego.

 • Spectral criterion for high-cycle fatigue of metals under multiaxial static and stochastic loading.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Praca dotyczy oceny zmęczenia metali ciągliwych w złożonych stanach wieloosiowych obciążeń statycznych i dynamicznych, przy założeniu, że składowe naprężenia są stacjonarnymi procesami stochastycznymi, które są stacjonarnie skorelowane i różniczkowalne w sensie średniokwadratowym. Przyjmując, że wartości średnie i gęstości widmowe mocy tych procesów są znane, sformułowano kryterium ograniczonej trwałości zmęczeniowej w dziedzinie...