Wyniki wyszukiwania dla: obiekt plywajacy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: obiekt plywajacy

Wyniki wyszukiwania dla: obiekt plywajacy

  • ANALIZA MOŻLIWOŚCI LOKALIZACJI DNW NA PRZYKŁADZIE GMINY MIASTA GDAŃSKA

    Publikacja

    - Rok 2013

    W pracy analizie poddano trzy obiekty hydrotechniczne zlokalizowane w Gminie Miasta Gdańska pod możliwości zacumowania Domów Na Wodzie. Ocenę możliwości przystosowania obiektu hydrotechnicznego przeprowadzono pod kątem stosowanych systemów cumowniczych komunikacji z lądem, dostępności mediów, składowania odpadów komunalnych oraz lokalizacji miejsc postojowych.W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano że w Gdańsku brak jest obiektów...

  • Identyfikacja systemów cumowniczych MJP i konsekwencje wynikające z ich zastosowania

    W pracy rozpoznano i przeanalizowano użycie najczęściej stosowanych systemów cumowniczych dla MJP. Dobór konkretnego systemu cumowniczego jest skomplikowany i wymaga przeanalizowania szeregu czynników. Najczęściej stosowanymi systemami cumowniczymi są: cumowanie do pali stalowych, cumowanie za pomocą bomów cumowniczych, cumowanie za pomocą lin (cum), cumowanie za pomocą martwych kotwic i kotwic Seaflex. Konsekwencje wynikające...