Wyniki wyszukiwania dla: obiekt zabytkowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: obiekt zabytkowy

Wyniki wyszukiwania dla: obiekt zabytkowy

 • Acoustics-related aspects of historic interior modernization projects

  Publikacja

  - Rok 2014

  The paper presents three historic interiors in which modernization projects have been carried out having an important impact on their acoustic qualities. Two of the described case studies are positive examples of solving the problem of a natural contradictions between modern technical standards and strict discipline imposed by the heritage conservation system. On the other hand, the effect of neglecting the acoustic needs when...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako adiunkt w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Porównanie wpływu sposobów wzmocnienia zabytkowego muru ceglanego na jego odkształcenie.

  Publikacja

  Adaptacje obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji użytkowych wiążą się z koniecznością oceny wpływu zastosowanych rozwiązań projektowych na stan techniczny budynku. W pracy przedstawiono analizę wpływu różnych sposobów wzmocnienia zabytkowego muru ceglanego na jego imperfekcje, w związku ze zwiększeniem obciążeń przekazywanych na mur. Obliczenia wykonano dla ogrodzenia spacerniaka dawnego aresztu garnizonowego przy ul....

 • WSPÓŁCZESNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

  Publikacja

  W pracy przedstawiono współczesne metody wzmacniania fundamentów stosowane w obiektach zabytkowych. Wraz z rozwojem wiedzy inżynieryjnej wprowadzone zostały nowoczesne technologie oraz materiały które w bardziej efektywny i ekonomiczny sposób pomagają zabezpieczyć konstrukcje fundamentu przed jego dalszym zniszczeniem. Dokładnie opisano metodę jet grouting oraz bardziej zaawansowane technologie iniekcyjne takie jak rozrywająca...

 • TRADYCYJNE METODY WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

  Publikacja

  W pracy przedstawiono tradycyjne metody wzmacniania fundamentów obiektów zabytkowych. Dokonano podziału metod zabezpieczania fundamentu na: wzmocnienie samego fundamentu, wzmocnienie podłoża gruntowego oraz przeniesienie obciążenia na niżej zalegające warstwy gruntu. W każdej z grup wyszczególniono oraz opisano stosowane metody poprawiające stan techniczny oraz pracę fundamentów. Wśród sposobów wzmacniających sam fundament znalazły...