Wyniki wyszukiwania dla: parenetyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: parenetyka

Wyniki wyszukiwania dla: parenetyka

  • "Cnota mój kompas...". Odwołania do cnót platońskich w staropolskich wzorach osobowych

    Publikacja

    Artykuł prezentuje wybrane XVI- i XVII-wieczne staropolskie teksty parenetyczne dotyczące wzorów osobowych kręgu dworskiego oraz wzorów osobowych kobiet. Zawarte w tych utworach treści parenetyczne analizowane są w artykule pod kątem występowania idei bliskich platońskiej koncepcji cnót (aretai) – roztropności, męstwa, umiarkowania i sprawiedliwości, znanych później w chrześcijańskim kręgu kulturowym jako cnoty kardynalne. Ich...

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym