Wyniki wyszukiwania dla: pojazd zabytkowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: pojazd zabytkowy

Wyniki wyszukiwania dla: pojazd zabytkowy

 • Odbudowa zabytkowego trolejbusu Škoda 9Tr w Gdyni

  W artykule przedstawiono przebieg rekonstrukcji zabytkowego trolejbusu Škoda 9Tr. Trolejbus ten eksploatowany jest obecnie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni jako pojazd zabytkowy.

 • Badania techniczne pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów

  W artykule omówiony został problem dotyczący procedury przeprowadzania badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdów. Sposób wykonywania badań technicznych przez diagnostę samochodowego określony jest przed konkretne rozporządzenie, lecz niestety żadna ustawa nie daje odpowiedzi na to, jakie warunki muszą być spełnione aby pojazd zabytkowy zostałdopuszczony do ruchu.

 • Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w Stacjach Kontroli Pojazdow

  Publikacja
  • A. Malinowski

  - Rok 2011

  W opracowaniu przedstawiono procedurę badania technicznego pojazdu zabytkowego w Stacji Kontroli Pojazdów w oparciu o istniejące przepisy prawne. Brak dopasowania wymogów aktów prawnych do dopuszczenia pojazdów zabytkowych w świetle ochrony środowiska i bezpieczeństwa w ruchu drogowym daje podstawy do stworzenia nowych norm i procedur. Przedstawiono koncepcję metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych przy wykorzystaniu istniejących...

 • Certyfikate of roadworthiness for antique veicles

  Publikacja
  • A. Malinowski

  - Rok 2011

  Przedstawiono definicję pojazdu zabytkowego oraz zaprezentowano procedurę rejestacji takiego pojazdu. Przeanalizowano warunki dopuszczenia do ruchu pojazdów zabytkowych podając niedoskonałości obecnego systemu. Podano koncepcję nowej metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych mającą na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiono zasady pomiaru sił hamowania na stanowisku rolkowym i płytowym.

 • Modelowanie i symulacja ruchu pojazdu zabytkowego podczas hamowania

  Opracowano model samochodu zabytkowego z wykorzystaniem metody masa-sprężyna, służącego do symulacji procesu hamowania pojazdu zabytkowego z możliwością pomiaru drogi hamowania. Konfiguracja sieci połączeń między punktami mas elementów zawieszenia oraz opony okazuje się mieć bardzo duży wpływ na zachowanie symulowanego samochodu podczas hamowania. Poprawność symulacji sprawdzono porównując wyniki uzyskane z symulacji oraz z pomiarów...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja metodyki badań technicznych pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów

  Publikacja

  - Rok 2019

  W pojazdach uznanych za zabytkowe w ramach badań naukowych realizowanych przy współpracy Politechniki Gdańskiej oraz okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, wykonano serię pomiarów za pomocą urządzeń diagnostycznych. Badania przeprowadzono dla grupy pojazdów współczesnych oraz dla grupy pojazdów zabytkowych w warunkach stacji kontroli pojazdów oraz na drodze. Otrzymane wyniki dotyczą pomiarów sił hamowania, tłumienia zawieszenia oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badanie techniczne pojazdu zabytkowego

  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów sił hamowania oraz opóźnienia hamowania samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Badania wykonano dla pojazdów współczesnych oraz dla pojazdów zabytkowych. Pomiary są elementami składowymi okresowego badania technicznego każdego pojazdu przeprowadzanego raz do roku na Stacjach Kontroli Pojazdów. Omówiono zasady dopuszczania pojazdów\ zabytkowych do ruchu...

 • Badania pojazdów zabytkowych - wymagane dokumenty

  Publikacja

  Badanie, jakiemu poddawany jest pojazd w stacji kontroli pojazdów, kwalifikujące go do pojazdów zabytkowych nazywane jest "Badaniem co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych". Rozporządzenie określa zakres i sposób prowadzenia badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Badania pojazdów zabytkowych – określanie niezgodności

  Publikacja

  Każdy właściciel pojazdu powinien zlecać przeprowadzanie badania technicznego w stacji kontroli pojazdów zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. Badaniom podlegają także zabytkowe pojazdy samochodowe i są one wykonywane tylko raz (wyjątek stanowią pojazdy zabytkowe wykorzystywane do celów zarobkowych). Sprawdzanie pojazdów zabytkowych w stacjach kontroli pojazdów może stwarzać problemy. Poniżej zostaną przedstawione...

  Pełny tekst do pobrania w portalu