Wyniki wyszukiwania dla: pole elektromagnetyczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: pole elektromagnetyczne

Wyniki wyszukiwania dla: pole elektromagnetyczne

 • Zaawansowane Metody Symulacyjne dla Oceny Ekspozycji na Pole Elektromagnetyczne / Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Stefański   Finansowanie projektu: Innowacyjna Gospodarka

  Projekt realizowany w Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki zgodnie z porozumieniem Homing Plus/2011-3/9 z dnia 2011-10-14

 • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

  Publikacja

  - 2014

  W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowego przesyłu mocy wykorzystujące...

 • Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych

  W artykule przedstawiono problematykę bezprzewodowego zasilania miniaturowych sensorów medycznych. Przedyskutowano specyfikę bezprzewodowej transmisji mocy elektrycznej do sensorów, zwracając uwagę na potrzebę stosowania tej formy zasilania oraz na ograniczenia wynikające z limitów gęstości mocy dopuszczalnej dla żywych organizmów, w szczególności dla człowieka. Zaproponowano nowe podejście do bezprzewodowej transmisji mocy wykorzystujące...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Rafał Lech dr hab. inż.

   IEEE Senior Member #92122578 Rafał Lech urodził się w Elblągu w 1977 roku. W roku 2001 otrzymał tytuł magistra inżyniera, w roku 2007 stopień doktora nauk technicznych (z wyróżnieniem) a w roku 2018 stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika w Politechnice Gdańskiej. Obecnie pracuje w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki  w Politechnike...

 • Ograniczanie ekspozycji na pola elektormagnetyczne - poziomy dopuszczalne, dozymetria

  Równocześnie z poszukiwaniem zastosowań dla pól elektromagnetycznych prowadzone są badania wpływu pola na organizmy żywe. Jest to powodem wprowadzania ograniczeń ekspozycji. Dodatkowo prace nad technikami symulacyjnymi, modelami ciała ludzkiego oraz dostępność mocy obliczeniowe) sprawiają ze techniki komputerowe są wykorzystywane do oceny ekspozycji na pola elektromagnetyczne Przedstawiono wytyczne instytucji zajmujących się tematyką...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • INTERLABORATORY COMPARISON OF THE ELECTROMAGNETIC EMISSION MEASUREMENTS USING FAR AND GTEM TEST SITES UP TO 1 GHz

  Publikacja

  - Prace Instytutu Elektrotechniki - 2015

  Electromagnetic emission limiting is one of the basic requirements in the European Directive 2014/30/EU (EMC Directive). Manufacturers often use alternative methods of measurements to make preliminary verification of emission. This paper presents and analyzes problem with comparison between measurements in different test sites: FAR (Fully Anechoic Room) and GTEM (Gigahertz Transverse Electromagnetic cell). FAR is assumed as the...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Detection of stray current field interference on metal constructions using STFT

  Publikacja

  Zaprezentowano metodę detekcji pola prądów błądzących wykorzystującą krótkoczasową transformatę Fouriera STFT. Ten sposób analizy umożliwia wyznaczenie zmian spektralnej gęstości mocy sygnału (np. potencjału konstrukcji) w funkcji czasu. Przedstawiono rezultaty analizy zmian potencjału w polu prądów błądzących generowanych przez trakcję tramwajową. Spektrogramy są kompozycją prążków w łącznej dziedzinie czasu i częstotliwości....

 • Design of electromagnetic shields for small electronic units.

  Publikacja

  - 2005

  Systemy elektroniczne, które przetwarzają informacje niejawną lub informację chronioną prawem, wymagają nie tylko jej szyfrowania, ale także zastosowania środków i metod minimalizacji ulotu elektromagnetycznego, jaki zawsze towarzyszy elektronicznemu przetwarzaniu informacji. Wymagania dotyczące tłumienia emisji promieniowanej i przewodzonej, w szczególności dotyczące przetwarzania i przesyłania informacji tajnej osiągają poziom...

 • The method of detection of electromagnetic fields in ground

  Publikacja

  W prezentowanej metodzie, detekcja pola polega na pomiarach i analizie zmian rozkładu potencjału. Różnice potencjałów są mierzone jako napięcie pomiędzy elektrodami umieszczonymi w różnych pozycjach na powierzchni ziemi. Analiza tych napięć przy pomocy krótkoczasowej transformaty Fouriera STFT umożliwia wyznaczenie zmian spektralnej gęstości mocy sygnału w funkcji czasu. Ten rodzaj łącznej analizy czasowo-częstotliwościowej daje...