Wyniki wyszukiwania dla: politioniany amoniowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: politioniany amoniowe

Wyniki wyszukiwania dla: politioniany amoniowe

  • Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych

    Publikacja

    - Rok 2018

    W pracy doktorskiej otrzymywano tiosiarczany amoniowe i związki pokrewne, takie jak politioniany amoniowe czy S-alkilotiosiarczany oraz scharakteryzowano otrzymane związki. Praca o charakterze podstawowym ma na celu systematyczne przebadanie tytułowych soli, co umożliwi znalezienie szerszego zastosowania dla tej grupy związków. W części literaturowej opisano siarkę oraz jej znane związki tlenowe, a w szczególności tiosiarczany,...

    Pełny tekst do pobrania w portalu