Wyniki wyszukiwania dla: powierzchnia utwardzona - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: powierzchnia utwardzona

Wyniki wyszukiwania dla: powierzchnia utwardzona

 • Toczenie wykończeniowe powierzchni otworów w stanie utwardzonym

  Publikacja

  W pracy przedstawiono studium przypadku toczenia wykończeniowego powierzchni otworu w stanie utwardzonym (60+/-2HRC). Obróbka ta jest alternatywną technologią do obróbki wykończeniowej szlifowaniem otworów kół zębatych. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że toczenie za pomocą narzędzi z ostrzami z PCBN (polikrystaliczny regularny azotek boru) zapewnia spełnienie wymagań konstrukcyjnych, co do jakości wytwarzanych wyrobów.

 • Ocena jakości wytaczanych otworów w nawęglanej i hartowanej stali stopowej

  Publikacja

  W artykule przedstawiono i poddano analizie uzyskane wartości średniego parametru chropowatości Ra oraz maksymalnego parametru Rz dla badanych narzędzi i wybranych parametrów obróbkowych. Analizowano błędy kształtu: okrągłości i walcowości.

 • Ocena jakości procesu toczenia na twardo jako alternatywy dla procesu szlifowania

  Publikacja

  - Rok 2009

  W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w warunkach przemysłowych. Celem badań było sprawdzenie możliwości zastąpienia szlifowania otworów po hartowaniu, obróbką wykończeniową, jaką jest toczenie materiału w stanie utwardzonym. Oceniono jakość procesu toczenia na twardo, analizując wyniki obróbki pod względem dokładności wymiarowo kształtowej wytwarzanych wyrobów.