Wyniki wyszukiwania dla: praktyka zawodowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: praktyka zawodowa

Wyniki wyszukiwania dla: praktyka zawodowa

 • Praktyka zawodowa WETI

  Kursy Online

  Kurs stanowi platformę komunikacyjną dla studentów WETI, którzy chcą zrealizować i rozliczyć Praktykę zawodową. Po hasło do kursu należy się zgłosić do koordynatora praktyk odpowiedzialnego za dany kierunek studiów.

 • Ocena stanu przygotowania zawodowego studentów na podstawie praktyk studenckich

  Publikacja

  - 2009

  W referacie przedstawiono uwagi poczynione w toku ponad 8 letnich obserwacji stopnia przygotowania studentów do samodzielnej pracy po zakończeniu studiów na podstawie obserwacji poczynionych podczas praktyk studenckich. Dotyczą one w głównej mierze zaobserwowanych braków w wyrobieniu niektórych nawyków zawodowych jaki i niedopasowaniu profilu kształcenia zawodowego do bieżących oczekiwań firmy. Równocześnie należy nadmienić obecnie...

 • Miejsce i znaczenie nauczania praktycznego w planie studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  Referat dotyczy znaczenia nauczania praktycznego w kształceniu inżynierów mechaników na przykładzie Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono w nim strukturę studiów, sylwetkę i kwalifikacje absolwentów oraz metody nauczania inżynierów. Omówiono proces dostosowania planów studiów i programów nauczania do wymogów Deklaracji Bolońskiej.Dużą uwagę skupiono na takich formach nauczania inżynierów, jak nauczanie grupowe...

 • Konfrontacje młodzi do łodzi 2008 : relacja

  Publikacja

  - 2008

  Sprawozdanie ze spotkania młodych architektów odbywającego się w Łodzi w 2008 roku. Podsumowanie kontekstu pracy projektantów młodszego pokolenia.

 • Architektura w czasach kryzysu

  Publikacja

  - 2009

  Artykuł opisujący wpływ kryzysu na rynkach finansowych w 2009 roku na praktykę światowych pracowni architektonicznych.

 • Polscy architekci na Zielonej Wyspie

  Publikacja

  - 2007

  Artykuł podsumowujący pierwsze doświadczenia związane z pracą architekta w Irlandii - możliwościami zatrudnienia, uznawalnością polskich kwalifikacji zawodowych oraz warunkami pracy.

 • System praktyk zawodowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

  Publikacja

  Referat dotyczy studenckich praktyk zawodowych na kierunku kształcenia Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przedstawiono w nim charakterystykę studiów, strukturę i programy praktyk oraz zasady ich organizacji. Praktyki zawodowe są ujęte programem studiów. Są obowiązkowe dla wszystkich studentów. Organizowane są w oparciu o wewnętrzny regulamin praktyk na podstawie umów zawieranych przez Wydział...