Wyniki wyszukiwania dla: procesor dsp - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: procesor dsp

Wyniki wyszukiwania dla: procesor dsp

 • System typu SCADA oparty na komunikacji w sieci Intranet/Internet dla sterowanych układów napędowych

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono system typu SCADA opracowany do sterowania układami napędowymi z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP. Nadrzędne sterowanie oparte jest na aplikacjach prowadzących komunikację w modelu klient-serwer w sieci Intranet/Internet. Aplikacje Client i Server wykorzystuję kontrolę transmisji protokołu TCP/IP oraz algorytm z pzresuwnym oknem do estymacji jakości połączenia w sieci. Obiektem sterowania jest układ napędowy...

 • Special hearing aid for stuttering people

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dzięku postępowi w dziedzienie cyfrowego przetwarzania sygnałów możliwe stało zbudowanie subminiaturowego urządzenia łączącego funkcje aparatu słuchowego i korektora mowy. Takie urządzenie, mimo niewielkich rozmiarów, jest w stanie wykonywać skomplikowane alggorytmy a jego oprogramowanie może być łatwo zmieniane. W pracy skupiono się na zagadnieniach związanych z opracowniem prototypu i implementacją algorytmów korekcji słuchu...

 • New generation speech aid for stuttering people

  Publikacja

  - Rok 2008

  Współczesne Cyfrowe Procesory Sygnałowe (ang. DSP) mają niewielkie wymiary, ale są w stanie re-alizować złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość wymiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. Wykorzystując możliwości procesów stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. W referacie skupiono się na zagadnieniach związanych z projekto-wanie i implementacją algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • New generation speech aid for stuttering people

  Publikacja

  Współczesne Cyfrowe Procesory Sygnałowe (ang. DSP) mają niewielkie wymiary, ale są w stanie re-alizować złożone algorytmy. Ich dodatkową zaletą jest łatwość wymiany oprogramowania, a co za tym idzie łatwość zmiany dziedziny zastosowań. Wykorzystując możliwości procesów stało się możliwe budowanie miniaturowych protez słuchu i mowy. W referacie skupiono się na zagadnieniach związanych z projekto-wanie i implementacją algorytmów...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Szybkie prototypowanie SCR w systemach automatyki napędu elektrycznego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Budowę układu napędowego poprzedza okres badań i prób uruchomieniowych poszczególnych elementów składowych. Sprawdzenie układu sterowania jest elementem, który wymaga najwięcej czasu, a błędy mogą spowodować uszkodzenia w części energoelektronicznej układu. W rozdziale przedstawiono metodę szybkiego prototypowania wykorzystywaną przy uruchamianiu nowych układów napędowych. Połączenie procesora sygnałowego z komputerem umożliwia...

 • Efektywne programowanie procesora TMS320C6711 przy użyciu pakietu SIMULINK.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule opisano alternatywny, w stosunku do standardowych metod kodowania, sposób programowania procesora TMS320C6711 z wykorzystaniem bibliotek pakietu SIMULINK. Scharakteryzowano własności karty uruchomieniowej ze zmiennoprzecinkowym procesorem sygnałowym TMS320C6711 firmy Texas Instruments, pod kątem tworzenia programów do układów prototypowych. Opisano także cechy pakietu SIMULINK jako wydajnego narzędzia pozwalającego na...