Wyniki wyszukiwania dla: prognozowanie jakosci - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: prognozowanie jakosci

Wyniki wyszukiwania dla: prognozowanie jakosci

 • Metoda prognozowania właściwości użytkowych i jakości ściernic do przecinania.- H. Biegalski.

  Publikacja

  - Rok 2010

  Praca zawiera opis działań zmierzających do udowodnienia wysuniętej w pracy tezy o możliwości prognozowania, w sposób nieniszczący i indywidualny, właściwości użytkowych i jakości ściernic elektrokorundowych do przecinania ręcznego. Przyjęto założenie, że zbiorcze oddziaływanie 175 parametrów pierwotnych Xp, należących do grupy surowców i półfabrykatów oraz grupy cech procesu technologicznego ściernicy, a także nieznanej liczby...

 • Prognozowanie jakości ściernic elektrokorundowych do przecinania

  Publikacja

  - Rok 2007

  Dotychczasowe metody wyznaczania jakości ściernic do przecinania nie pozwalają na osiągnięcie zadowalających rezultatów odnośnie do przewidywania ich właściwości użytkowych. Referat dotyczy metodyki prognozowania w sposób nieniszczący 10-ciu właściwości ściernic o charakterze technologicznym i ergonomicznym. Ze względu na trud-ność w klasyfikacji ściernic na podstawie 10-ciu różnych wielkości jednocześnie, zastąpiono je jednym...

 • Wpływ ważności kryteriów jakości ściernic do przecinania na dokładność prognozowania jej wartości

  Publikacja

  - Rok 2009

  Został przedstawiony wpływ współczynnika ważności kryterium jakości na dokładność prognozowania wartości jakości elektrokorundowych ściernic do przecinania ręcznego. Jako kryteria jakości przyjęto 10 wielkości reprezentujących właściwości użytkowe ściernic. Dokonano porównania wartości jakości ściernic obliczonych z użyciem współczynnika ważności i bez niego. Z porównania wyniknęło, że różnice w rozkładach wartości jakości pomierzonych...

 • Wielokryterialne wartościowanie jakości obiektów metodą Taguchiego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Wartościowanie jakości obiektu w klasycznej wersji metody Taguchiego opiera się na jednym kryterium. Kryterium to jest najważniejszym z ich zbioru, wpływających na jakość ocenianego obiektu. Jednakże takie podejście jest dalece niewystarczające, ponieważ wg pewnika Kolmana: cyt. "nie istnieje pojedyncze kryterium opisujące kompleksowo stan jakości dowolnego przedmiotu analizy". Dla zwiększenia stopnia informacyjności wielkości...