Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie środowiskowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie środowiskowe

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie środowiskowe

 • Projektowanie środowiskowe

  Publikacja

  - Rok 2016

  Projektowanie środowiskowe, nazywane też zrównoważonym projektowaniem architektonicznym (sustainable design), można najkrócej zdefiniować jako ‘projektowanie architektoniczne przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne’. W Polsce zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego do projektowania architektonicznego jest w fazie początkowej, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia...

 • Projektowanie środowiskowe - edukacja architektoniczna

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono krytykę obecnej edukacji architektonicznej oraz dyskusję nad kierunkami jej zmian. Omówiono dokumenty międzynarodowych organizacji zajmujących się teoria i praktyką edukacji architektonicznej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie projektowania środowiskowego oraz systemów samoksztalcenia (learning to learn) i kształcenia ustawicznego.

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg

  Kursy Online
  • R. Okraszewska
  • M. Budzyński

  Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

 • Środowiskowe aspekty budownictwa

  Kursy Online
  • I. Wysocka
  • A. Zielińska-Jurek
  • A. Małachowska

 • ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PRAW CZŁOWIEKA

  Kursy Online
  • A. Małachowska
  • I. Cichowska-Kopczyńska

 • ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PRAW CZŁOWIEKA

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek
  • A. Małachowska

 • Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

 • Inżynieria jakości i zarządzanie środowiskowe, O:09022

  Kursy Online
  • M. H. Ghaemi
  • Z. Górski

  We współczesnej gospodarce, ze względu na zachodzące w niej procesy globalizacji   wzrasta znaczenie jakości w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Wg R. Kolmana inżynieria jakości to praktyczna dyscyplina stanowiąca dział kwalitologii stosowanej, wykorzystywana do czynnego kształtowania w systemach gospodarczych najkorzystniejszej jakości ekonomicznie uzasadnionej .  Inżynieria jakosci lącząc wiedzę z różnych dziedzin pozwala na rozpatrywanie  różnych...

 • Zagrożenia środowiskowe w IMM, W/S, IMM, sem. 7, zimowy 21/22 (M:31694W0)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

  Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą dotyczącą istoty zagrożeń środowiskowych związanych z inżynierią mechaniczno medyczną, metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także przedstawienie wybranych przykładów neutralizacji i likwidacji powstałych zagrożeń.

 • Jakość życia w mieście Psychologiczne i środowiskowe wyznaczniki jakości życia w mieście.

  Projekty

  Kierownik projektu: dr hab Michał Jaśkiewicz   Program finansujący: NCN Sonata 8

 • ENTEMO Zaawansowane technologie środowiskowe, monitoring i wpływ na społeczeństwo

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Marcin Janczarek   Program finansujący: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  Projekt realizowany w Katedra Technologii Chemicznej zgodnie z porozumieniem Nr 1/2009 z dnia 2009-02-04

 • projektowanie architektoniczne sem. III ekodom KPŚ 21/22

  Kursy Online
  • Z. Belter
  • K. Zielonko-Jung

  Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności tworzenia koncepcji przestrzenno-funkcjonalnej domu jednorodzinnego. Podejście projektowe ukierunkowane jest na analizę potrzeb inwestora (profil inwestora zostanie sprecyzowany) oraz specyfiki lokalizacji. Dodatkowym kryterium jest minimalizacja śladu środowiskowego projektowanego obiektu, którą można osiągnąć przed racjonalne decyzje projektowe w skali architektonicznej. Przewidujemy...

 • Środowiskowe czynniki wpływające na własności stali o podwyższonej wytrzymałości poddanej działaniu spawalniczego cyklu cieplnego

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Aleksandra Świerczyńska   Program finansujący: MINIATURA

  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania zgodnie z porozumieniem Zgoda z 15.02.2019

 • Oddziaływanie obiektów energetycznych na środowisko, PG_00041872

  Kursy Online
  • I. Dziwisz-Olszak

  Celem przedmiotu jest przekazanie umiejętności identyfikacji oddziaływania różnych obiektów energetycznych na środowisko naturalne. Oprócz wpływu energetyki konwencjonalnej opartej na spalaniu węgla, omówione zostaną efekty środowiskowe elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych oraz elektrowni wykorzystujących gaz ziemny i gaz pochodzący z biomasy. Omówione zostaną także wybrane metody i technologie ograniczania...

 • Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych

  Środowiskowe Laboratorium Technologii Bezprzewodowych powstało w ramach realizacji projektu CZT Centrum Zaawansowanych Technologii POMORZE i mieści się w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczne zaplecze aparaturowe, które w połączeniu z kompetencjami naukowymi i technologicznymi kadry pozwala na...

 • Ochrona środowiska w przemyśle [moduł dyscyplinarny, do wyboru Grupa B]

  Kursy Online
  • G. Boczkaj

  Prowadzący: Dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj prof. PG Terminy: soboty w godz. od 9.15 do 12.00, dot. 23.10, 6.11, 20.11, 4.12, 11.12  Zaliczenie: dn. 18.12.2021 Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje zagadnienia oddziaływań zewnętrznych na środowisko i źródeł zanieczyszczeń w przemyśle oraz: Technologie oczyszczania gazów odlotowych Technologie oczyszczania ścieków przemysłowych Koncepcja i wymagania dot. wykonywania ocena...

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Zespół Katedry Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych

  Wszystkie programy badań prowadzone w Katedrze powstają w odpowiedzi na problemy środowiskowe, wiążą się ze zmianami demograficznymi i wyzwaniami wynikającymi z rozwoju miast. Badane są urbanistyczne i architektoniczne możliwości związane z przekształceniami terenów poprzemysłowych. Zespół katedralny zaangażowany jest w opracowywanie kreatywnych rozwiązań dla ponownego wykorzystania struktur historycznych w oparciu o koncepcję...

 • Czujniki wielkości nieelektrycznych [moduł dyscyplinarny, do wyboru Grupy A i B]

  Kursy Online
  • G. Lentka

  Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Lentka, prof. PG Terminy: ( 3 godz. x 5 spotkań online) soboty od godz. 12:30 do 15:30 dot. 20 Lis., 11. Gru., 15 Stycz. , 29 stycz. oraz niedz. 30 stycz. od 12:30 do 15:30 Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Wprowadzenie do pomiarów wielkości nieelektrycznych: Klasyfikacje czujników ze względu na: rodzaj sygnału wyjściowego, technologię wytwarzania, zastosowane materiały, zakres zastosowań,...

 • Hydromechaniczne urządzenia stoczniowe, W/P/L, IMiB, sem 02, zimowy 2021/22 (PG_00050982)

  Kursy Online
  • J. Kowalski
  • M. Supernak
  • J. Kozak
  • M. Behilil
  • D. Duda

  Wykład: Na tle kierunków rozwojowych światowego budownictwa okrętowego ( statki, konstrukcje offshore) przedstawione zostaną metody budowy statków i konstrukcji offshore, aby dalej na tym tle zaprezentować najważniejsze problemy związane z techniczną eksploatacją urządzeń do montażu i wodowania statków nowo budowanych oraz remontu statków takich jak: płyty montażowe, doki suche, pochylnie wzdłużne i poprzeczne, wyciągi wzdłużne...

 • Architektura środowiska codziennego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł, zwracając uwagę na powiązania pomiędzy pozycją architekta w społeczeństwie a definicją architektury, pokazuje, że współczesne postulaty ponownego zdefiniowania architektury odzwierciedlają sytuację zmiany roli architekta. W przeszłości architekci byli budowniczymi monumentów, obecnie zaś kształtują środowisko codzienne. Zmiana ta oznacza nie tylko poszerzenie spektrum działań projektowych, ale implikuje zmianę hierarchii...

 • Contemporary rural house for Kaszuby Region

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wiejski dom jako mieszkanie rolnika był i jest najważniejszym składnikiem krajobrazu wsi Kaszubskiej.Rozpoznanie typologii tradycyjnego domu, synteza tradycyjnych elementów architektury kaszubskiej w powiązaniu z inspiracją lokalną tradycją daje podstawy do wykorzystania w kształtowaniu współczesnej zabudowy mieszkaniowej.

 • Problem wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Community based shaping of housing environmentA sustainable development of housing environment depends on socio-economical context. Interest towards locality in western countries has a completely different basis than in the post-communist ones. Social capital, which shows e.g. in trust, as well as ecological awareness are totally different. We do not belong to saturated societies. There is a distinct issue of community shaping...

 • Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty.

  Publikacja

  - Rok 2012

  The work concerns the field of architecture and covers shaping housing environment. It is an attempt to reactivate a category of neighbourly community and present it from a new perspective, namely as an effect of a conscious cooperation of the architect and future inhabitants. Its essence is the idea of microenvironment, perceived as a place of housing community. The following are involved:- application of the idea of the place...

 • Wystawa fotografii na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, 4 kwietnia - 14 maja 2012r.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wystawa fotografii: Praktyka uspołecznionego projektowania architektonicznego [=] Community based architectural design in practice. Kurator: Paulina Borysewicz. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 4 kwietnia - 14 maja 2012r.Katalog wystawy, s.33; ISBN: 978-83-928905-9-1, Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

 • Rola przestrzeni w percepcji i konstruowaniu miejsca

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Osiedle jako mikrośrodowisko - studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Przestrzeń miejsca - pomiędzy strukturą i procesem

  Publikacja

  - Rok 2008

 • What do we learn from alternative forms of shaping housing environment? = Czego uczą nas alternatywne formy kształtowania środowiska mieszkaniowego?

  Publikacja

 • Miejsce wspólnoty - przykłady działań w skali mikrośrodowiska

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Mikrośrodowisko - miejsce wspólnoty

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Wspólnota mieszkańców - passé?

  Publikacja

  Local community - a term associated with the notion of neighbourhood and the quality of living environment - do not seem attractive to architects in Poland nowadays. Following years of collectivism enforced by top-down political decisions, one can currently observe bottom-up movements - attempts of building local communities. This paper presents research of chosen case studies (both Polish and foreign) illustrating the above approach....

 • E-cohousing

  Publikacja

  - Rok 2010

  Cohousing, one of the attempts to create housing community, has been successfully practised for many years in many countries. Cohousing creates social bonds. It's a self-creating movement in which everything relies on the community engaged. Oriented ecological cohousing (e-cohousing) teaches responsibility for oneself, the others and the environment.

 • Cohousing. Próba wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Cohousing to jedna z koncepcji wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, praktykowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w Danii, a z czasem w innych krajach Europy zachodniej i Ameryki. Z architektonicznego punktu widzenia oznacza to przede wszystkim partycypację przyszłych użytkowników w projektowaniu. Wydaje się, że w Polsce idea ta może i powinna zyskać swoich zwolenników.

 • Źródła idei twórczych Ralpha Erskine'a

  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja przybliża biografię i projekty Ralpha Erskine'a, analizując źródła jego idei twórczych. Ralph Erskine (1914-2005) to angielski architekt, który przez większość swojego życia mieszkał i pracował w Szwecji. Zasłynął ze swego prospołecznego i proekologicznego podejścia do architektury. Źródeł jego idei twórczych trzeba poszukiwać w domu rodzinnym i szkole. Rodzice Erskine’a byli socjalistami i zwolennikami Towarzystwa Fabiańskiego....

 • Genetyka człowieka, seminarium

  Kursy Online
  • A. Stanisławska-Sachadyn

  Tematy referatów: 1. Budowa chromosomu i metody badania (metody cytogenetyczne, FISH, CGH) 2. Badanie DNA w medycynie sądowej 3. Genetyczne podstawy odporności immunologicznej 4. Klonowanie zwierząt i ludzi 5. Genetyka nowotworów 6. Katastrofy elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushimie a zachorowalność na nowotwory 7. Dziedziczenie epigenetyczne 8. Mikromacierze hybrydyzacyjne  w badaniu ekspresji genów, metylacji...

 • Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...