Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie srodowiskowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie srodowiskowe

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie srodowiskowe

 • ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PRAW CZŁOWIEKA

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek
  • A. Małachowska

 • Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg

  Kursy Online
  • R. Okraszewska
  • M. Budzyński

  Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

 • Zagożenia środowiskowe, W/S, IMM, I st., sem. 7, zimowy 22/23 (PG_00039404)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

  Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą dotyczącą istoty zagrożeń środowiskowych związanych z inżynierią mechaniczno - medyczną, metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także przedstawienie wybranych przykładów neutralizacji i likwidacji powstałych zagrożeń.

 • Anna Górka dr hab. inż. arch.

  Anna Górka jest adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej od 2007 roku. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie architektura i urbanistyka. Prowadzi badania dotyczące uwarunkowań i czynników kształtowania krajobrazów wiejskich. Opisuje zagadnienia współczesnej  transformacji obszarów wiejskich i związane z nią problemy planowania przestrzennego. Bada skutecznośćnarzędzi krajobrazowych w...

 • Cohousing. Próba wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2006

  Cohousing to jedna z koncepcji wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, praktykowana z powodzeniem od kilkudziesięciu lat w Danii, a z czasem w innych krajach Europy zachodniej i Ameryki. Z architektonicznego punktu widzenia oznacza to przede wszystkim partycypację przyszłych użytkowników w projektowaniu. Wydaje się, że w Polsce idea ta może i powinna zyskać swoich zwolenników.

 • What do we learn from alternative forms of shaping housing environment? = Czego uczą nas alternatywne formy kształtowania środowiska mieszkaniowego?

  Publikacja

 • Miejsce wspólnoty - przykłady działań w skali mikrośrodowiska

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Mikrośrodowisko - miejsce wspólnoty

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Rola przestrzeni w percepcji i konstruowaniu miejsca

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Osiedle jako mikrośrodowisko - studium przypadku

  Publikacja

  - Rok 2009

 • Wspólnota mieszkańców - passé?

  Publikacja

  Local community - a term associated with the notion of neighbourhood and the quality of living environment - do not seem attractive to architects in Poland nowadays. Following years of collectivism enforced by top-down political decisions, one can currently observe bottom-up movements - attempts of building local communities. This paper presents research of chosen case studies (both Polish and foreign) illustrating the above approach....

 • Przestrzeń miejsca - pomiędzy strukturą i procesem

  Publikacja

  - Rok 2008

 • E-cohousing

  Publikacja

  - Rok 2010

  Cohousing, one of the attempts to create housing community, has been successfully practised for many years in many countries. Cohousing creates social bonds. It's a self-creating movement in which everything relies on the community engaged. Oriented ecological cohousing (e-cohousing) teaches responsibility for oneself, the others and the environment.

 • Problem wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego

  Publikacja

  - Rok 2011

  Community based shaping of housing environmentA sustainable development of housing environment depends on socio-economical context. Interest towards locality in western countries has a completely different basis than in the post-communist ones. Social capital, which shows e.g. in trust, as well as ecological awareness are totally different. We do not belong to saturated societies. There is a distinct issue of community shaping...

 • Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty.

  Publikacja

  - Rok 2012

  The work concerns the field of architecture and covers shaping housing environment. It is an attempt to reactivate a category of neighbourly community and present it from a new perspective, namely as an effect of a conscious cooperation of the architect and future inhabitants. Its essence is the idea of microenvironment, perceived as a place of housing community. The following are involved:- application of the idea of the place...

 • Wystawa fotografii na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, 4 kwietnia - 14 maja 2012r.

  Publikacja

  - Rok 2012

  Wystawa fotografii: Praktyka uspołecznionego projektowania architektonicznego [=] Community based architectural design in practice. Kurator: Paulina Borysewicz. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 4 kwietnia - 14 maja 2012r.Katalog wystawy, s.33; ISBN: 978-83-928905-9-1, Wydawnictwo Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

 • Projektowanie środowiskowe

  Publikacja

  - Rok 2016

  Projektowanie środowiskowe, nazywane też zrównoważonym projektowaniem architektonicznym (sustainable design), można najkrócej zdefiniować jako ‘projektowanie architektoniczne przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne’. W Polsce zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego do projektowania architektonicznego jest w fazie początkowej, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia...

 • Źródła idei twórczych Ralpha Erskine'a

  Publikacja

  - Rok 2016

  Publikacja przybliża biografię i projekty Ralpha Erskine'a, analizując źródła jego idei twórczych. Ralph Erskine (1914-2005) to angielski architekt, który przez większość swojego życia mieszkał i pracował w Szwecji. Zasłynął ze swego prospołecznego i proekologicznego podejścia do architektury. Źródeł jego idei twórczych trzeba poszukiwać w domu rodzinnym i szkole. Rodzice Erskine’a byli socjalistami i zwolennikami Towarzystwa Fabiańskiego....

 • Architektura środowiska codziennego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł, zwracając uwagę na powiązania pomiędzy pozycją architekta w społeczeństwie a definicją architektury, pokazuje, że współczesne postulaty ponownego zdefiniowania architektury odzwierciedlają sytuację zmiany roli architekta. W przeszłości architekci byli budowniczymi monumentów, obecnie zaś kształtują środowisko codzienne. Zmiana ta oznacza nie tylko poszerzenie spektrum działań projektowych, ale implikuje zmianę hierarchii...

 • Contemporary rural house for Kaszuby Region

  Publikacja

  - Rok 2005

  Wiejski dom jako mieszkanie rolnika był i jest najważniejszym składnikiem krajobrazu wsi Kaszubskiej.Rozpoznanie typologii tradycyjnego domu, synteza tradycyjnych elementów architektury kaszubskiej w powiązaniu z inspiracją lokalną tradycją daje podstawy do wykorzystania w kształtowaniu współczesnej zabudowy mieszkaniowej.

 • Zespół Katedry Projektowania Środowiskowego

  Przedmiotem aktywności Katedry jest działalność w zakresie kształtowania przestrzeni z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych, zwłaszcza ekologicznych i społecznych. Dotyczy ona takich dziedzin jak zrównoważone projektowanie architektoniczne, ruralistyka i architektura krajobrazu. Podejmowana problematyka odnosi się do kontekstualnego podejścia do projektowania architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej, zagospodarowania...