Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie systemow informatycznych - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie systemow informatycznych

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: projektowanie systemow informatycznych

 • Projektowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem języka korzyści

  Publikacja

  - Rok 2016

  Celem rozdziału jest prezentacja możliwości zastosowania języka korzyści zamiast języka wymagań w projektowaniu systemów informatycznych. W części pierwszej został przedstawiony problem złożoności wymagań pozyskiwanych od klienta. Scharakteryzowano podstawowe pojęcia: inżynierii wymagań i języka wymagań oraz wskazano na ich znaczenie. W części drugiej przedstawiono koncepcję języka korzyści. Omówiono język korzyści z punktu widzenia...

 • Jakość Systemów Informatycznych 2021/22

  Kursy Online
  • J. Kuchta
  • B. Wiszniewski

  Kurs dla studiów niestacjonarnych magisterskich uzupełniających (MSU)

 • Projektowanie Systemów Dedykowanych

  Kursy Online
  • T. Dziubich

 • Możliwości i zastosowania funkcjonalności systemów informatycznych Politechniki Gdańskiej w pracy dydaktycznej

  Kursy Online

  CELSzkolenie ma na celu praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami systemów informatycznych PG w aspekcie wykorzystania ich zaawansowanych narzędzi w procesie dydaktycznym oraz organizacyjnym zajęć ze studentami. OPISSzkolenie w zakresie podniesienie umiejętności informatycznych oraz zarządzania informacją w pracydydaktycznej:przedstawienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy w Internecie ze szczególnymuwzględnieniem...

 • Projektowanie skalowalnych systemów obiektowych

  Kursy Online

  Kierunek: Informatyka Poziom studiów: stacjonarne I stopnia - inżynierskie Semestr studiów: 7

 • Projektowanie Systemów Sterowania - 2023

  Kursy Online
  • Z. Kowalczuk

  3 sem (II st.) AiR

 • Projektowanie Systemów Sterowania - 2022

  Kursy Online
  • Z. Kowalczuk

  3 sem (II st.) AiR

 • Projektowanie systemów elektromechanicznych [2020/21]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • M. Olesz
  • F. Kutt
  • M. Michna
  • J. Guziński
  • G. A. Kostro
  • P. Chrzan
  • M. Wołoszyn

  Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

 • Projektowanie skalowalnych systemów obiektowych - 2022

  Kursy Online
  • M. Wróbel
  • A. Przybyłek

  Kierunek: Informatyka Poziom studiów: stacjonarne I stopnia - inżynierskie Semestr studiów: 7

 • Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt KSMI 2022

  Kursy Online
  • M. Wójcikowski

  Kurs pomocniczy do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KSMI (ETI)

 • Projektowanie oprogramowania systemów - projekt - KSE - 2022

  Kursy Online
  • A. Szewczyk

  Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i Systemy Mikroelktroniczne Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

 • Projektowanie oprogramowania systemów - projekt - KSE - 2021

  Kursy Online
  • A. Szewczyk

  Zajęcia projektowe dla specjalności Komputerowe Systemy Elektroniczne i Systemy Mikroelktroniczne Realizacja zadania programistycznego z wykorzystaniem metod i narzędzi poznanych w ramach wykładu z przedmiotu "Projektowanie oprogramowania systemów".

 • Projektowanie oprogramowania systemów - projekt - SWCR 2022

  Kursy Online
  • J. Schmidt
  • D. Toboła

 • Projektowanie systemów transportowych - Projekt (O:10180)

  Kursy Online
  • K. Czapczyk

 • Projektowanie systemów transportowych - Wykład (O:10180)

  Kursy Online
  • K. Czapczyk

 • Projektowanie systemów elektromechanicznych [Niestacjonarne] [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • M. Olesz
  • F. Kutt
  • M. Michna
  • J. Guziński
  • G. A. Kostro
  • P. Chrzan
  • M. Wołoszyn

  Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

 • Projektowanie oprogramowania systemów - projekt - SWCR 2021

  Kursy Online
  • J. Schmidt
  • D. Toboła

 • Projektowanie systemów elektromechanicznych [Niestacjonarne][2021/22]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • M. Olesz
  • F. Kutt
  • M. Michna
  • J. Guziński
  • G. A. Kostro
  • P. Chrzan
  • M. Wołoszyn

  Studia stacjonarne i niestacjonarne, kierunek Elektrotechnika, stopień 2, semestr 2

 • Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt KST - Edycja 2021

  Kursy Online
  • M. Narloch

  Kurs do przedmiotu Projektowanie Oprogramowania Systemów - projekt w katedrze KST (WETI)

 • Projektowanie układów scalonych dla systemów komunikacji bezprzewodowej

  Kursy Online
  • G. Blakiewicz

  Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej. Omawiane są sposoby projektowania najważniejszych bloków funkcjonalnych odbiorników i nadajników realizowanych jako elementy układów scalonych wysokiej skali integracji.

 • Projektowanie układów scalonych dla systemów komunikacji bezprzewodowej

  Kursy Online
  • G. Blakiewicz

  Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu projektowania układów scalonych do systemów komunikacji bezprzewodowej. Omawiane są sposoby projektowania najważniejszych bloków funkcjonalnych odbiorników i nadajników realizowanych jako elementy układów scalonych wysokiej skali integracji.

 • PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW ELEKTROMECHANICZNYCH [2020/21][studia niestacjonarne]

  Kursy Online
  • G. A. Kostro

 • PROJEKTOWANIE UKŁ. NAPĘDOWYCH I SYSTEMÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH [2021/22]

  Kursy Online
  • M. Adamowicz
  • J. Guziński

 • PROJEKTOWANIE UKŁADÓW NAPĘDOWYCH I SYSTEMÓW PRZEKSZTAŁTNIKOWYCH [2020/21]

  Kursy Online

 • Zespół Technologii Sieciowych i Inżynierii Bezpieczeństwa

  Zespoły Badawcze

  1. Analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego infrastruktury krytycznej; 2. Modelowanie, synteza oraz projektowanie systemów monitorowania, sterowania i automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych PLC i systemów informatycznych; 3. Diagnostyka i zarządzanie procesami eksploatacji systemów technicznych.

 • Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

  * procesy i zarządzanie innowacjami w organizacjach gospodarczych * procesy i zarządzanie zmianą w systemach produkcyjnych * zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów innowacyjnych i rozwojowych * modelowanie i doskonalenie procesów oraz systemów produkcyjnych * projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych w inteligentnych systemach produkcyjnych * ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach...

 • Ewa Kozłowska

  Osoby

  Ewa Kozłowska is a PhD student at Gdansk University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Materials Engineering and Bonding. She has graduated Mechanical-Medical Engineering, interacademic field of study run cooperatively by Gdańsk University of Technology and Medical University of Gdańsk, Poland. She has started her adventure with e-learning in May 2015 by volunteering in SP4CE ERASMUS+ project and taking...

 • Analiza Przedsięwzięć Informatycznych

  Kursy Online
  • K. Ossowska

 • Analiza przedsięwzięć informatycznych

  Kursy Online
  • M. Ciesielska

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Kosmiczne zastosowania zaawansowanych technologii informatycznych

  Kursy Online
  • J. Proficz
  • A. Królicka-Gałązka

  Nowoczesne technologie wykorzystania systemów dużej mocy obliczeniowej: superkomputerów o architekturze klastrowej na przykładzie środowisk związanych z masowym przetwarzaniem danych (Big Data), obliczeniami w chmurze (Cloud Computing) oraz klasycznym podejściem wymiany wiadomości (MPI: Message Passing Interface) dla przetwarzania wsadowego.

 • Współczesne problemy i i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawione opracowanie monograficzne poświęcone jest współczesnej problematyce elastycznych systemów produkcyjnych, a w szczególności ich zagadnieniom sterowania i wytwarzania. Zawarto w nim także charakterystykę najbardziej zaawansowanych technologii informatycznych; dokonano klasyfikacji ich metod oraz podstawowych problemów metodologicznych ich projektowania w zakresie planowania, sterowania i wytwarzania. Praca obejmuje...

 • Modele komórkowe w projektowaniu złożonych systemow miejskich

  Publikacja

  - Rok 2004

  W artykule przedstawiono ogólne podstawy symulacji rozwoju urbanistycznego w oparciu o modele komórkowe. Nowa teoria, wykorzystująca aparat matematyczny stworzony do badań i modelowania dynamiki układów nieliniowych, rozszerza również możliwości poznawcze i wykorzystanie systemów GIS w szeroko pojmowanym planowaniu przestrzennym. Jej szybki rozwój w ostatnich latach i niezwykłe osiągnięcia w poznaniu procesów rządzących podstawową...

 • Projektowanie środowiskowe

  Publikacja

  - Rok 2016

  Projektowanie środowiskowe, nazywane też zrównoważonym projektowaniem architektonicznym (sustainable design), można najkrócej zdefiniować jako ‘projektowanie architektoniczne przyjazne środowisku i społecznie odpowiedzialne’. W Polsce zastosowanie zasad rozwoju zrównoważonego do projektowania architektonicznego jest w fazie początkowej, zarówno w sferze teoretycznej jak i praktycznej. W publikacji omówiono podstawowe zagadnienia...

 • Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw

  Publikacja

  Modele integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw. W artykule wskazano na potrzebę wsparcia organizacji informatycznych narzędziami informatycznymi służącymi do zarządzania zmianami i incydentami. Przedstawiono również charakterystykę systemu informatycznego do kompleksowego zarządzania projektami, mogącego znaleźć zastosowanie do rozwiązania kwestii zarządzania wersjami, wydaniami i incydentami.

 • Paweł Lubomski dr inż.

  Absolwent Politechniki Gdańskiej. Po zebraniu doświadczeń jako analityk systemowy i biznesowy w dużych korporacjach IT wrócił na uczelnię, gdzie aktualnie pracuje na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Informatycznych. Naukowo specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa i niezawodności dużych rozproszonych systemów usługowych oraz budową bezpiecznych i wydajnych architektur IT, a także projektowania architektur chmurowych oraz...

 • Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji.

  Publikacja

  Scharakteryzowano najczęściej stosowane sposoby naruszania bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji oraz omówiono cele i motywy włamywaczy. Następnie podano definicję polityki bezpieczeństwa organizacji oraz omówiono podstawowe strategie i taktyki realizacji bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale omówiono najczęściej stosowane sposoby zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych. W podsumowaniu rozwinięta jest teza,...

 • Sławomir Ostrowski dr inż.

  Sławomir Ostrowski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W 2018 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. Absolwent jednolitych studiów magistersko-inżynierskich na kierunku Zarządzanie (specjalność Zarządzanie Technologiami IT) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii...

 • Ocena technologii informatycznych - koncepcja wykorzystania systemów inteligentnych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule przedstawiono propozycję zastosowania systemów inteligentnych do wielokryterialnej oceny technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Proponowane rozwiązanie stanowi składową nowego podejścia do planowania i oceny technologii informatycznych, według której systemy ekspertowe wraz z ontologiami i systemami agentowymi można będzie wykorzystać do zarządzania technologiami IT

 • RYZYKO KREATYWNOŚCI W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

  Ryzyko kreatywności dotyczy sytuacji, w których nie są osiągane zamierzone cele związane z kreatywnością lub występują niekorzystne skutki uboczne zastosowania metod kreatywności. W artykule dokonano systematyzacji tych zjawisk z wykorzystaniem wymiarów ukierunkowywania kreatywności i ujęto je w kategoriach zarządzania ryzykiem w projekcie. Wynikiem tych prac jest lista zagrożeń i czynników ryzyka kreatywności, która została zweryfikowana i...

 • Ocena efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie

  Publikacja

  Przedmiotem badania rozprawy doktorskiej była metodologia oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie. Celem badawczym rozprawy było stworzenie skutecznej i bardziej jednoznacznej metody oceny efektywności przedsięwzięć informatycznych w przedsiębiorstwie, opartej o koncepcję adaptacyjną, która pozwalałaby uwzględniać szczególne warunki panujące...

 • Projektowanie ideału, czyli wizja uniwersytetu przyszłości

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule zaprezentowano cechy uniwersytetu przyszłości, wykorzystując projektowanie ideału Ackoffa oraz projektowanie holograficzne Morgana.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług informatycznych w praktyce

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dokonano przeglądu wybranych metod zabezpieczeń serwerów i usług wchodzacych w skład popularnych serwisów informatycznych. Podano przykładowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo świadczonych usług, bez których obecnie trudno byłoby sobie wyobrazić ich funkcjonowanie. Mogą być one wykorzystane w administracji systemami komputerowymi.

 • Prototyp modelu transformacji organizacji informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest propozycja budowy i wykorzystania modeli transformacji organizacji informatycznych mogących znaleźć zastosowanie w osiąganiu określonych poziomów dojrzałości zgodnych ze standardami CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration) Niniejszy tekst opisuje środowisko zaproponowanego przez autorów modelu SITAR (ang Simple IT Transformation AdvisoR). Model ten bazujący na wiedzy i doświadczeniu autorów został zaimplementowany...

 • Dbałość o bezpieczeństwo systemów informatycznych.

  Publikacja

  Skoncentrowano się na problematyce bezpieczeństwa systemów informatycznych dla ogólnie pojętej organizacji. Wyszczególniono i omówiono podstawowe zagrożenia dla systemu informatycznego. Sklasyfikowano metody i cele działania szeroko ujętych włamywaczy komputerowych. Przedstawiono sposoby i mechanizmy zwiększające bezpieczeństwo systemowe. Położono nacisk zarówno na aspekty pozatechniczne, takie jak: polityka bezpieczeństwa, szkolenia...

 • Problemy integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw - ujęcie modelowe

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wsparcia organizacji informatycznych narzędziami informatycznymi służącymi do zarządzania zmianami i incydentami na przykładzie informatycznej organizacji wsparcia

 • Model zapewnienia jakości użytkowej w projektach informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2013

  W rozprawie poruszono problem skutecznego zarządzania projektami informatycznymi zorientowanymi na zapewnienie wysokiej jakości użytkowej produktu. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie głównych czynników sukcesu oraz czynników porażek występujących wśród wybranych projektów IT. W trakcie moderowanych wywiadów z kierownikami projektów poznano ich opinie na temat przyczyn niepowodzeń oraz czynników determinujących...

 • Metody sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych

  W pracy opisano zastosowania nowoczesnych metod sztucznej inteligencji do wspomagania bankowych systemów informatycznych. Wykorzystanie w systemach informatycznych algorytmów ewolucyjnych, harmonicznych, czy sztucznych sieci neuronowych w połączeniu z nowoczesną technologią mikroprocesorową umożliwiają zasadniczy wzrost konkurencyjności banku. Dlatego w pracy omówiono wybrane zastosowania bankowe ze szczególnym uwzględnieniem zbliżeniowych...

 • Koncepcja zastosowania systemów agentowych do oceny technologii informatycznych

  Publikacja

  W pracy przedstawiono koncepcję wykorzystania systemów agentowych do oceny technologii informatycznych. Praca zawiera opis koncepcji oraz przedstawia możliwości wykorzystania narzędzi informatycznych mogących znaleźć zastosowanie do implementacji i weryfikacji proponowanego rozwiązania. Praca jest częścią wspólnych badań nad tworzeniem rozwiązań do oceny technologii informatycznych, które obejmują wykorzystanie ocen eksperckich...