Wyniki wyszukiwania dla: protokoly routingu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: protokoly routingu

Wyniki wyszukiwania dla: protokoly routingu

 • Appraisement of modifications in dynamic routing protocols to support the IPng Protocol

  Publikacja

  W pracy, biorąc pod uwagę dynamiczny proces migracji sieci IPv4 do nowej wersji protokołu IP, przedstawiono konieczność realizacji w Internecie nowych protokołów routingu dynamicznego lub adaptacji już istniejących do nowego protokołu IPng. W artykule przedstawiono sposoby dostosowania protokołów routingu dynamicznego RIP, OSPF, BGP do nowego protokołu IP. Oceniono wpływ w/w dostosowywania na zbieżność i skalowalność protokołów...

 • Kontrola przekazywania pakietów w mobilnych sieciach ad hoc opartych na rutingu geograficznym

  Publikacja
  • R. Orlikowski

  - Rok 2006

  W pracy opisano zagadnienia rutingu w sieciach mobilnych ad hoc, z szczególnym zwróceniem uwagi na protokoły geograficzne. Pokrótce scharakteryzowano tą grupę oraz zaproponowano rozwiązanie, oparte na koncepcji mechanizmów reputacyjnych, które umożliwia kontrolę niekooperacyjnych zachowań węzłów ze względu na przekazywanie pakietów w sieci mobilnej ad hoc opartej na typowym protokole geograficznym.

 • Analiza i projektowanie wielościeżkowych protokołów wyboru tras dla niskoorbitowych szerokopasmowych systemów satelitarnych

  Publikacja

  - Rok 2010

  W pracy przedstawiono charakterystykę i budowę niskoorbitowych sieci satelitarnych. Pokazano też szeroki wachlarz możliwych sposobów kierowania ruchem w takich sieciach. Przedstawiono metody optymalizujące przepustowość sieci oraz czasy opóźnień wprowadzanych przez sieć. Dla konkretnych sieci satelitarnych przeprowadzono analizę obciążeń łączy międzysatelitarnych i pokazano, że zastosowanie protokołów routingu wielościeżkowego...