Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie obrazów - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie obrazów

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie obrazów

 • Przetwarzanie obrazów

  Kursy Online
  • K. Wrzask
  • T. Neumann

  Przetwarzanie obrazów

 • Przetwarzanie obrazów

  Kursy Online
  • W. Szwoch

  Laboratorium z przetwarzania obrazów

 • Przetwarzanie Obrazów 2022

  Kursy Online
  • M. Smiatacz

 • Przetwarzanie Obrazów 2022

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • M. Smiatacz

 • Przetwarzanie Obrazów 2021

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • M. Smiatacz

 • Przetwarzanie Obrazów 2023

  Kursy Online
  • J. Lebiedź
  • W. Szwoch
  • A. Sobociński
  • M. Smiatacz

 • Przetwarzanie obrazów w robotyce

  Kursy Online
  • T. Białaszewski

 • Przetwarzanie obrazów w robotyce

  Kursy Online
  • P. Chudziak

  studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Automatyka, Cybernetyka i Robotyka studia stacjonarne, II st. 2 sem. , Informatyka

 • Przetwarzanie obrazów (semestr zimowy 2022/2023)

  Kursy Online
  • M. Wilczewski

 • Przetwarzanie i analiza obrazów sonarowych powierzchni dna basenu portowego

  Publikacja
  • A. Nowak
  • K. Naus
  • A. Grządziel
  • M. Wąż

  - Technika Transportu Szynowego - Rok 2012

  W artykule przedstawiono problemy związane z poszukiwaniem obiektów zalegających na dnie basenu portowego.

 • Aktywna Termografia Dynamiczna - przetwarzanie serii obrazów w diagnostyce medycznej

  Publikacja

  Aktywna termografia dynamiczna (ATD) jest metodą obrazowania zmian temperatury na powierzchni badanego obiektu w czasie jako odpowiedź na zastosowane pobudzenie zewnętrzne (ogrzewanie lub chłodzenie). Celem badania jest określenie właściwości obiektu w czasie trwania termicznych procesów przejściowych, takich jak grzanie lub chłodzenie. Obiekt badany jest pobudzany sygnałem cieplnym (zewnętrznie) lub farmakologicznie (wewnętrznie)....

 • Przetwarzanie dźwięków i obrazów

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • B. Kostek
  • G. Szwoch
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Cyfrowy tor foniczny i wizyjny. Elementy grafiki komputerowej i jej przetwarzania. Zniekształcenia dźwięku i obrazu, ich przyczyny i podstawowe metody ograniczania. Przetwarzanie brzmienia i synteza dźwięku. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Kodowanie  dźwięku w  procesie  zapisu. Filtracja cyfrowa i metody projektowania filtrów cyfrowych. Podstawowe metody przetwarzania obrazu wizyjnego. Specjalne metody przetwarzania...

 • Przetwarzanie Dźwięków i Obrazów

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Sokołowski
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • G. Szwoch
  • A. Harasimiuk
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Telekomunikacja, 5. semestr, studia I stopnia

 • Przetwarzanie Dźwięków i Obrazów 2022

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Sokołowski
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • G. Szwoch
  • A. Harasimiuk
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak

  Telekomunikacja, 5. semestr, studia I stopnia

 • Przetwarzanie dźwięków i obrazów - 2023

  Kursy Online
  • P. Odya
  • J. Kotus
  • S. Zaporowski
  • P. Sokołowski
  • P. Sokołowski
  • W. Ludwikowska
  • A. Harasimiuk
  • A. Czyżewski
  • M. Szczodrak
  • S. Cygert... i 3 innych

  Telekomunikacja, 5. semestr, studia I stopnia

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 22/23 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Feldzensztajn
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Przetwarzanie sygnałów i obrazów, WIMiO, II st., Mechatronika sem.02 - 23/24 (PG_00057031)

  Kursy Online
  • M. Strąkowski

  Celem przedmiotu jest nabycie wiedzy w zakresie zaawansowanych metod przetwarzania i analizy sygnałów i obrazów cyfrowych. Zakres obejmuje zagadnienia dotyczące filtracji cyfrowej sygnałów i obrazów (w tym próbkowanie nierównomierne), analiza widmowa i estymacja gęstości widmowej mocy, widma wyższych rzędów, filtr Wienera i Kalmana, liniowa i nieliniowa filtracja adaptacyjne, analiza czasowo-częstotliwościowa (STFT, falkowa), metody...

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2022/23 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, WL, IMM, II st., sem. 01, letni 2021/22 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów, W/L, IMM, II st., sem. 01, letni 2023/24 (PG_00057482)

  Kursy Online
  • M. Galewski
  • Y. Tsybrii

  Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów i Obrazów (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Inżynieria Mechaniczno-Medyczna II stopnia, sem. 1, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Janusz Smulko prof. dr hab. inż.

  Urodził się 25 kwietnia 1964 r. w Kolnie. Ukończył w 1989 r. z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej, specjalność aparatura pomiarowa. Zajął II miejsce w konkursie Czerwonej Róży na najlepszego studenta Wybrzeża w 1989 r. Od początku kariery związany z Politechniką Gdańską: asystent (1989–1996), adiunkt (1996–2012), profesor nadzwyczajny PG (od 2012). Odbył staże naukowe w Texas A&M University (2003, NATO...

 • Web-based marine gis for littoral security

  W artykule opisano koncepcję oraz przykładowe zastosowania systemu informacji geograficznej umożliwiającego zbieranie, przetwarzanie, integrowanie oraz wizualizację danych pochodzących z pomiarów bezpośrednich, obrazów lotniczych i satelitarnych oraz systemów hydroakustycznych.Przedstawiono przykłady zastosowania systemu w dziedzinie ochrony strefy przybrzeżnej takie, jak: -monitoring rozprzestrzeniania wylewu olejowego, -monitoring...

 • Quantitative active dynamic thermal ir-imaging and thermal tomography in medical diagnostics

  Publikacja

  - Rok 2006

  Praca dotyczy nowych technik obrazowania w diagnostyce medycznej, wykorzystując przetwarzanie obrazów termicznych rejestrowanych w podczerwieni. Opisano właściwości termiczne tkanek biologicznych, omówiono medele termiczne i zdefiniowano zastępcze parametry syntetyczne, metody pomiarów i stosowane urządzenia. Omówiono procedury akwizycji danych i ich przetwarzania. Wprowadzono pojęcie tomografii termicznej. Opisano przeprowadzone...

 • SYSTEM IDENTYFIKACJI SZUMÓW RTS TRANSOPTORÓW CNY17

  W artykule opisano zaprojektowany i wykonany system do identyfikacji szumów wybuchowych (RTS – Random Telegraph Signal) występujących w transoptorach typu CNY17. Z metod umożliwiających ocenę parametrów szumów wybuchowych wybrano do realizacji metodę Wzorów Obrazów Szumów – WOS (ang. Noise Scattering Patterns – NSP), która w sposób bardzo prosty pozwala na rozpoznawanie szumów o rozkładach wartości chwilowych gaussowskich i niegaussowskich....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Web-based GIS as a tool for supporting marine research

  Zbieranie danych morskich podczas badań hydroakustycznych jest złożonym zadaniem, na które składają się nie tylko pomiary, ale także analiza, weryfikacja i interpretacja informacji uzyskanych przez różne czujniki. Automatyczna integracja, wizualizacja i przetwarzanie zgromadzonych danych pozwala na bardziej precyzyjne rozpoznanie badanych zjawisk. W pracy przedstawiono dedykowany sieciowy system syntezy i rozpowszechniania danych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-core processing system for real-time image processing in embedded computer vision applications

  Publikacja

  W artykule opisano architekturę wielordzeniowego programowalnego systemu do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym. Dane obrazu są przetwarzane równocześnie przez wszystkie procesory. System umożliwia niskopoziomowe przetwarzanie obrazów,np. odejmowanie tła, wykrywanie obiektów ruchomych, transformacje geometryczne, indeksowanie wykrytych obiektów, ocena ich kształtu oraz podstawowa analiza trajektorii ruchu. Ang:This paper...

 • Vision guided robot gripping systems

  Publikacja

  W rozdziale omawia się robotycki system wykorzystujący kamery streo. System taki zastępuje pracę człowieka przy przenoszeniu obiektów wielkowymiarowych (teoretycznie nieograniczonych) w przestrzeni trójwymiarowej. W rozważaniach uwzględniono pinholową kamerę (bezsoczewkową z bardzo małą aperturą/otworem) oraz prosty model zniekształcenia soczewkowego. Podano wartości poszczególnych parametrów. Zastosowano dwie konwencje notacyjne...

 • System informacji geograficznej i techniki obrazowania satelitarnego w zastosowaniu do analizy i wizualizacji infrastruktur krytycznych i ich zagrożeń

  W chwili obecnej faktem jest występowanie zarówno coraz liczniejszych zdarzeń katastroficznych powodowanych przez siły przyrody, jak też nieustanny wzrost intensywności ataków terrorystycznych na obiekty publiczne i przemysłowe. Zagrożenia tego rodzaju stają się coraz poważniejsze w odniesieniu do wielu, także tych uważanych do tej pory za bezpieczne rejonów świata, w tym Europy i Polski. Sytuacja taka wymaga podejmowania zdecydowanych...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie nowych metod wnioskowania w grafice i animacji komputerowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  Referat opisuje realizowane zadania badawcze, dotyczące wykorzystana nowych metod wnioskowania (tzw. soft-computingu) w przetwarzaniu grafiki i animacji komputerowej. W pierwszym z zadań, opracowaniu metody poprawy jakości fotografii tekstu przeznaczonych do rozpoznawania znaków, wykorzystano algorytmy przetwarzania obrazów i ich modyfikacje do usuwania ze zdjęcia tła oraz gradientu jasności, następnie nowa metoda filtracji nieliniowej...

 • Przetwarzanie i analiza danych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na potrzeby opisu środowiska wodnego

  Publikacja

  - Rok 2015

  Monografia traktuje o możliwości wykorzystania analiz obrazowych i przestrzennych w dokonywaniu oceny środowiska wodnego przy zastosowaniu geodezyjnych (w tym teledetekcyjnych) metod pomiarowych. W rozdziale pierwszym dokonano wyznaczenia zasięgu stref zalewowych w zlewni Potoku Strzyża w Gdańsku na skutek opadów nawalnych na odcinku od wypływu cieku ze zbiornika „Srebrniki” do al. Hallera.W rozdziale drugim przedstawiono graficzne...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Andrzej Czyżewski prof. dr hab. inż.

  Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski jest absolwentem Wydziału Elektroniki PG (studia magisterskie ukończył w 1982 r.). Pracę doktorską na temat związany z dźwiękiem cyfrowym obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki PG w roku 1987. W 1992 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: „Cyfrowe operacje na sygnałach fonicznych”. Jego kolokwium habilitacyjne zostało przyjęte jednomyślnie w czerwcu 1992 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej...

 • Jacek Rumiński prof. dr hab. inż.

  Wykształcenie i kariera zawodowa 2022 2016   2002   1995   1991-1995 Tytuł profesora Habilitacja   Doktor nauk technicznych   Magister inżynier     Prezydent RP, dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inzyniera biomedyczna Politechnika Gdańska, Biocybernetyka i inżyniera biomedyczna, tematyka: „Metody wyodrębniania sygnałów i parametrów z różnomodalnych sekwencji obrazów dla potrzeb diagnostyki i wspomagania...

 • Adam Brzeski dr inż.

 • Zaawansowane Przetwarzanie Sygnału

  Kursy Online
  • A. Szewczyk
  • J. Smulko

  Przedmiot prezentuje wybrane metody przetwarzania sygnałów w bardzo szerokim obszarze zastosowań. Ilustruje najnowsze osiągnięcia w tym zakresie, wsparte wybranymi publikacjami. Zajęcia są podzielone na wykład (15 h) i seminarium (15 h). Podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów, zalecana literatura Analiza widmowa gęstość widmowa mocy, widmo falkowe, polispektra i gęstość widmowa mocy skrośnej Efekty...

 • Poprawa jakości obrazów parametrycznych w termografii dynamicznej w medycynie

  Publikacja

  - Rok 2006

  Obrazy parametryczne, uzyskiwane na drodze syntezy z badań dynamicznych CT, MRI i innych modalności, są coraz bardziej popularne w diagnostyce medycznej. Artykół prezentuje w jaki sposób można poprawić jakość otrzymywanych obrazów parametrycznych w aktywnej termografii dynamicznej (ADT).

 • Analiza i estetyzacja ręcznie rysowanych schematów blokowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule opisano koncepcję systemu do rozpoznawania, analizy i estetyzacji ręcznie rysowanych schematów blokowych. Rozumienie struktury rysunków schematów opiera się na zaproponowanej gramatyce grafowej FlowGram. Sformułowane kryterium oceny estetyki schematów blokowych pozwala na ich estetyzację. Pokazano również pierwsze eksperymenty z aplikacją realizującą zaproponowane koncepcje

 • Rozpoznawanie notacji muzycznej

  Publikacja

  - Rok 2007

  W rozdziale przedstawiono najważniejsze problemy występujące w systemach OMR oraz przykładowe podejścia do ich rozwiązania.

 • Validity of MRI brain perfusion imaging method

  W artykule zaprezentowano zbiór analiz dotyczących walidacji metody DSC-MRI. Zbadano wpływ rozmycia, opóźnienia, niskiego SNR bolusa oraz innych możliwych źródeł zakłócających wartość parametru perfuzji. Różne metody uzyskiwania parametrów perfuzji zostały zaprezentowane i porównane.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Progowanie obrazów diagramów

  W artykule pokazano krótki przegląd istniejących metod progowania obrazu. Zwrócono uwagę na ich zalety i wady. Opisano problemy występujące podczas progowania obrazów. Ponieważ dostępne metody okazały się niewystarczające dla obrazów schematów blokowych oraz nut, w szczególności pozyskanych aparatem cyfrowym, zaproponowano nowy algorytm progowania lokalnego z progiem wyznaczonym w oparciu o detekcję krawędzi. Pokazano wyniki pierwszych...

 • Odszumianie obrazów z mikroskopu sił atomowych

  Publikacja

  Znanych jest wiele metod odszumiania obrazów. Oprogramowanie przygotowane do tego celu wykorzystuje zwykle transformację falkową i jest często dostępne w sieci Internet lub np. jako tool-box w programie Matlab. Brak jest jednak nadal ogólnych metod, które pozwoliłyby dobierać w sposób optymalny, ze względu na skuteczność usuwania szumów, parametry stosowanej transformacji. Ta uwaga dotyczy także odszumiania obrazów uzyskiwanych...

 • Analiza aktywności osób z zastosowaniem czujników ruchu

  Artykuł przedstawia zaprojektowany i zrealizowany system monitoringu aktywności osób z wykorzystaniem pasywnych czujników ruchu i metody generacji map aktywności. Pokazano sposób generacji map aktywności oraz wyniki uzyskane dla badań symulacyjnych i z udziałem osób

 • Analysis of activity of people using motion sensors

  The article presents the designed and implemented system for activity monitoring of people using passive motion sensors and methods for activity maps generation. In the paper he method is presented and results obtained for simulated data and for data from observations with the participation of people.

 • Active and Dynamic Graphical Code for Object Identification in Healthcare

  A new approach for item marking using two dimensional discrete graphics markers. Proposed solution allow o change the code rapidly, upon request and in the case of thermal markers make the code invisible for unauthorized observers. Connecting the proposed codes with wearable multmedial platform such as eGlasses can create new possibilities in human-environment interaction.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Obiektowa analiza obrazów w interpretacji danych z anemometrii obrazowej

  Postęp jaki nastąpił w zakresie fotogrametrii i teledetekcji spowodował, iż tematyka którą obecnie zajmują się badacze na całym świecie zdecydowanie wykroczyła poza tradycyjne ramy w jakich zwykle postrzega się te dziedziny nauki. Jednym z przykładów jest bez wątpienia anemometria obrazowa. Obrazy generowane przez tą metodę pomiarową są przedmiotem rozważań niniejszego artykułu.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Analiza i wizualizacja aktywności osób na podstawie pomiarów z wykorzystaniem czujnika ruchu

  W artykule przedstawiono propozycję budowy i analizy map aktywności na podstawie danych pomiarowych z czujników ruchu oraz z innych mierników mediów. Utworzono oprogramowanie w PHP, które automatycznie analizuje dane w bazie danych i dynamicznie (dla przekazanych parametrów) tworzy mapę aktywności. W celach testowych wykonano prosty system złożony z platformy Raspberry PI, urządzeń wejściowych oraz dołączanych czujników (np. detektor...

 • Uczenie poprzez auto-kodowanie w celu redukcji wymiarowości obrazu w zadaniach zaganiania

  Publikacja

  Praca dotyczy redukcji wymiarowości w problemie zaganiania (spychania) gromady złożonej z dużej liczby dynamicznych obiektów (ludzi, zwierząt, cząstek chemicznych, itp.) przez zespół aktywnych agentów. Proces zaganiania powinien spełniać określone kryteria, a algorytmy działania agentów uzyskiwane są na drodze uczenia. Przy dużej liczbie obiektów w gromadzie powstaje potrzeba redukcji wymiarowości poprzez ekstrakcję cech reprezentujących...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym