Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie wszechobecne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie wszechobecne

Wyniki wyszukiwania dla: przetwarzanie wszechobecne

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Problemy bezpieczeństwa informacji w środowisku przetwarzania wszechobecnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przetwarzanie wszechobecne jest dziedziną informatyki, któracoraz szerzej zaczyna pojawiać się w życiu przeciętnego człowieka, ułatwiając mu wykonywanie codziennych czynności. Przedstawiono pryncypia mechanizmów bezpieczeństwa, które należy bra pod uwagę przy implementacji tego typu systemu. Pokrótce opisano ideę przetwarzania wszechobecnego oraz aplikacji agentowych. Omówiono najważniejsze mechanizmy zabezpieczeń komunikacji...

 • Dobór usług w środowiskach agentowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przetwarzanie wszechobecne (ang. pervasive computing) zakłada zanurzenie użytkowników w przestrzeni inteligentnej, której elementami stają się przedmioty i urządzenia powszechnego użytku. W swoich założeniach przestrzeń ta ma dopasowywa się do użytkownika w sposób w pełni automatyczny, jednakże aby tak było, potrzebna jest seria nierzadko złożonych interakcji na styku użytkownik-przestrzeń inteligentna.Model agentowy, którego...

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Tomasz Dziubich dr inż.

  Wykonane projekty badawcze i celowe Internetowa platforma integracji danych i współpracy medycznych zespołów badawczych dla potrzeb ośrodków udarowych 2013 -  2016 MAYDAY EURO 2012  Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni danych multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń – zadanie (Rozwój algorytmów i budowa aplikacji wspomagających badania medyczne),   2008-2012 Rozwój...

 • Interoperability analysis of sensor interface in ubiquitous environments

  Publikacja

  - Rok 2010

  Systemy przetwarzania wszechobecnego pozwalają na integrację różnorodnych sensorów monitorujących i dostarczających informacje dotyczące środowiska oraz jego kontekstu.Fakt, że sensory te implementowane są przez niezależnych dostawców skutkuje problemami integracyjnymi. W artykule przedstawiono wyniki analizy interfejsów sensorów w trzech warstwach: fizycznej, protokołów oraz usług sensorów.Usługa sensora implementuje interfejs...

 • The design of an intelligent medical space supporting automated patient interviewing

  Publikacja

  The article presents the architecture and results of implementing an application for the intelligent medical space UbiDoDo (Ubiquitous Domestic Doctor's Office). The main purpose of the application is real-time monitoring of the biomedical parameters of a patient in his domestic environment. It allows an immediate reaction to appearing symptoms and provides means to automatically interview the patient and deliver his results to...

 • Rejestracja i analiza kontekstu emocjonalnego człowieka w przetwarzaniu wszechobecnym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Systemy przetwarzania wszechobecnego tworzące inteligentneśrodowisko podejmują działania na podstawie zebranych informacji nazywanych kontekstem. Umiejętność rozpoznawania ludzkich emocji, jako przejaw wyższej inteligencji, jest ich pożądaną cechą. Istnieje kilka modeli doznań emocjonalnych, które mogą stać się podstawą do budowy uniwersalnego systemu rozpoznającego emocje, bazującego na ekstrakcji cech z danych wejściowych i klasyfkacji...

 • Metody i jezyki opisu scenariuszy zachowań aplikacji przetwarzania wszechobecnego

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono opis przetwarzania scenariuszy zachowań aplikacjiprzetwarzania wszechobecnego. Zaprezentowano charakterystykę porównawczą języków wykorzystywanych do opisu takich scenariuszy. Przytoczono prace, w których podjęto próby wykorzystania języków formalnych do weryfikowania poprawności scenariuszy na etapie ich defniowania.