Wyniki wyszukiwania dla: psychologia pracy i organizacji - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: psychologia pracy i organizacji

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: psychologia pracy i organizacji

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • Beata Basińska dr hab.

  Psycholożka pracy i organizacji. Jej główne zainteresowania to psychologia zdrowia w pracy (dobrostan i emocje) i pozytywne zachowania organizacyjne. Jest aktywną członkinią the European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), European Health Psychology Society (EHPS) i sekcji psychologii zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP).

 • Warunki rozwoju telekooperacji w organizacji pracy

  W artukule omówiono zagadnienie doskonalenia organizacji pracy z zastosowaniem telekooperacji. Przedstawiono klasyfikację form koordynacji pracy z uwzględnieniem współczesnych wymogów funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Zaprezentowano uwarunkowania oraz perspektywy rozwoju telekoopracji.

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • PRZEGLĄD ORGANIZACJI

  Czasopisma

  ISSN: 0137-7221 , eISSN: 2545-2622

 • Learning and memory processes in autonomous agents using an intelligent system of decision-making

  Publikacja

  This paper analyzes functions and structures of the memory that is an indispensable part of an Intelligent System of Decision-making (ISD), developed as a universal engine for autonomous robotics. A simplified way of processing and coding information in human cognitive processes is modelled and adopted for the use in autonomous systems. Based on such a knowledge structure, an artificial model of reality representation and a model...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wartość miejsca w małym i średnim mieście

  Publikacja

  - Rok 2013

  Public space is a matter of concern for international humanitarian organisations. The paper describes the initiative of UN-Habitat organisation for the creation of Charter of Public Space and the draft of this document. Next the definition of “place” is provided and the definitions of social capital and the bond between social capital and place attachment are presented. The actions proposed nowadays to create places are described....

 • Książki, które dają wiedzę, inspirację i narzędzia

  Wydarzenia

  13-05-2022 13:15 - 13-05-2022 15:00

  Ranking najważniejszych książek w pracy projektanta procesów uczenia się i wykładowcy akademickiego. Tytuły w kategoriach: neurobiologia, psychologia, dobrostan, współpraca, narzędzia, badania edukacyjne, biografie.

 • Optimization of the efficiency of braking energy recovery in rail transport by changing arrival time

  Publikacja

  - Problemy Kolejnictwa - Rok 2018

  The article refers to the previous work of the authors, in which the model of traffic organization of cooperating trains including the optimization of the use of energy returned to the catenary was presented. In the presented article, the model was modified by changing the main control variable, which affects the efficient use of energy. Departure time was changed for the arrival time of the train to the stop or station. The optimization...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Jarosław Chojnacki prof. dr hab. inż.

  Urodzony w 1961 w Bydgoszczy, absolwent Technikum Chemicznego im. I. Łukasiewicza. Studia chemiczne ukończył na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej w 1986 roku, broniąc pracy dotyczącej elektrod jonoselektywnych. Późniejsze badania związane były z syntezą organiczną i krzemoorganiczną a od 2002 roku z krystalografią. Praca doktorska dotyczyła silanotiolanów miedziowców, a dysertacja habilitacyjna (2010) opisywała przegląd...

 • Robert Piotrowski dr hab. inż.

  Robert Piotrowski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Automatyki (2001r., kierunek: Automatyka i Robotyka) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii (2002r., kierunek: Organizacja Systemów Produkcyjnych) Politechniki Gdańskiej. Od 2005 roku jest zatrudniony na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki, aktualnie w Katedrze Inteligentnych Systemów Sterowania i Wspomagania Decyzji. W 2005 roku obronił rozprawę doktorską (Automatyka...

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Jolanta Łopatowska dr inż.

  Jolanta Łopatowska jest absolwentką Wydziału Elektroniki PG i Instytutu Organizacji i Projektowania Systemów Produkcyjnych PG oraz doktorem w dyscyplinie nauk ekonomicznych. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zaawansowanych organizacyjnie i technologicznie systemów produkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów planistyczno-sterujących produkcją. Była wykonawcą projektu badawczego pt. ”Optymalizacja...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Marcin Sikorski prof. dr hab. inż.

  Marcin Sikorski jest profesorem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Wcześniej odbył liczne pobyty w instytucjach naukowych, m.in. w Niemczech (Uniwersytety w Bonn i w Heidelbergu), Szwajcarii (ETH Zurich), Holandii (TU Eindhoven) i USA (Harvard University). Prof. Sikorski jest przedstawicielem Polski w komitecie TC13 Human-Computer-Interaction w międzynarodowej organizacji...

 • Psychologia ekonomiczna Davida Hume'a

  Zainteresowanie Hume'a problematyką ekonomiczną obejmowało szeroki krąg zagadnień i wiązało się często z jego filozofią, a zwłaszcza filozofią polityki. W artykule przedstawiono jego myśli dotyczące czynników psychologicznych występujących w zjawiskach i procesach ekonomicznych.

 • Dorota Wojtowicz-Jankowska dr hab. inż. arch.

  Starszy wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1996 – 2014 pracowała w Katedrze Użyteczności Publicznej, a obecnie jest zatrudniona w Katedrze Projektowania Środowiskowego. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora. Od roku 2011 jest członkiem POIA RP.  W latach 2014 – 2017 była członkiem Rady Wydziału. W pracy badawczej zajmuje się problematyką związaną z przestrzeniami ekspozycyjnymi. W obszarze jej zainteresowań...

 • Kamil Brodnicki mgr inż.

  Kamil Brodnicki jest asystentem w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej. Od 2017 roku jest kierownikiem laboratorium Customer Experience. Od 2011 roku pracuje w jednej z trójmiejskich firm IT jako Analityk Systemów Informatycznych, realizując projekty z branży finansowej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się w następujących obszarach: ergonomia i użyteczność w projektach...

 • Joanna Mytnik dr hab.

  Dyrektor Centrum Nowoczesnej Edukacji Politechniki Gdańskiej, pasjonatka projektowania procesów uczenia się za pomocą niestandardowych metod i narzędzi (UX i design thinking).  Posiada ponad 20 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej ze studentami i nauczycielami. Jej pasją jest uczenie, które rozumie jako organizację przestrzeni edukacyjnej realizującej potrzeby każdego ze studentów. Projektując środowisko uczenia się bazuje na...

 • Małgorzata Gawrycka dr hab.

  Małgorzata Gawrycka, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowana nauk ekonomicznych. Obecnie prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce rynku pracy, zmian demograficznych i ich wpływu na rynek pracy oraz  polityce gospodarczej. Autorka (lub współautorka)  ponad 90 prac naukowych. Kierownik i uczestniczka...

 • Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej

  Czasopisma

  ISSN: 0009-4919 , eISSN: 2449-9390

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Model transformacji organizacji informatycznej

  Publikacja
  • J. Chabik

  - Rok 2011

  W obecnych realiach przedsiębiorstw zmienia się rola informatyki. Tradycyjnie pojmowany dział informatyki był dostawcą technologii i systemów informatycznych. Tak pojmowana organizacja informatyczna dostarczała swojemu macierzystemu przedsiębiorstwu komponentów technologicznych: np. infrastruktury informatycznej: sieci lokalnych, łączy do sieci Internet, systemów klasy ERP (systemy zarządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise...

 • Konflikt w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  W rozdziale scharakteryzowano zjawisko konfliktu w organizacji. Omówiono m.in.: źródła sytuacji konfliktowych, formy i rodzaje konfliktów w organizacji, sposoby kierowania konfliktem i jego konsekwencje.

 • Maciej Jerzy Głowacki

  Osoby

  Maciej Jerzy Głowacki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Ukończył z wyróżnieniem studia inżynierskie na Wydziale Mechanicznym (2017) oraz studia magisterskie na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (2018). Od 2014 roku jest nieprzerwanie zaangażowany w działalność badawczą prowadzoną w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki. W pracy naukowej zajmował się m. in. nanoszeniem antybakteryjnych powłok hydroksyapatytowych...

 • Negocjacje w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2017

  Rozdział dotyczy negocjacji prowadzonych w ramach organizacji. Na tle charakterystyki procesu negocjacji i styli negocjacyjnych pokazano strategiczne i operacyjne znaczenie negocjacji dla firm zarówno w relacjach z otoczeniem zewnętrznym, jak również z klientami wewnętrznymi. Skoncentrowano się na negocjacjach w realizacji funkcji menedżerskich, podkreślając ich znaczenie dla budowania kultury organizacyjnej, klimatu zaufania i...

 • PSYCHOLOGIA

  Czasopisma

  ISSN: 0033-2852 , eISSN: 1347-5916

 • Koncepcja organizacji wirtualnej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W publikacji scharakteryzowano organizację wirtualną, jej infrastrukturę informacyjną, cechy współpracy wirtualnej oraz właściwości jej łańcucha wartości. Zaprezentowano także analizę SWOT dla tej organizacji oraz jej rolę w zarządzaniu strategicznym i możliwości wykorzystania przedsiębiorstwa wirtualnego w biznesie.

 • Ryszard Jan Barczyński dr hab. inż.

  Ryszard Jan Barczyński (ur. 24 czerwca 1957 roku w Gdańsku), polski naukowiec, inżynier, specjalista z dziedziny fizyki ciała stałego i elektronicznych technik pomiarowych. W 1976 roku uzyskał maturę w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Studia wyższe ukończył w 1981 roku w Instytucie Fizyki Politechniki Gdańskiej w specjalności fizyki ciała stałego, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera. Od 1981...

 • Metoda określania wpływu procesów na realizację celów strategicznych jako narzędzie doskonalenia organizacji

  Publikacja

  W artykule przedstawiono uzasadnienie, założenia oraz charakterystykę metody umożliwiającej określanie oddziaływania procesów realizowanych w organizacji na jej cele strategiczne. Metoda ta jest szczególnie przydatna w zorientowanych procesowo systemach zarządzania, wspierając ich diagnozowanie i usprawnianie. Przyjęte rozwiązania dostosowują opisaną metodę do potrzeb i możliwości małych i średnich organizacji.

 • Realistyczna droga doskonalenia organizacji

  Publikacja
  • R. Kolman

  - Rok 2006

  W opracowaniu zaproponowano nową analityczną metodę przybliżonej oceny stanu doskonalonej organizacji.

 • Prototyp modelu transformacji organizacji informatycznych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy jest propozycja budowy i wykorzystania modeli transformacji organizacji informatycznych mogących znaleźć zastosowanie w osiąganiu określonych poziomów dojrzałości zgodnych ze standardami CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration) Niniejszy tekst opisuje środowisko zaproponowanego przez autorów modelu SITAR (ang Simple IT Transformation AdvisoR). Model ten bazujący na wiedzy i doświadczeniu autorów został zaimplementowany...

 • Jerzy Grabosz mgr inż.

  Osoby

  Dyplom ukończenia studiów mgr inż. Elektronik – automatyk, absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Elektroniki (1970), Dyplom ukończenia ukończenia studium podyplomowego „Organizacji i Zarządzania” Uniwersytet Gdański (1981), Licencja treningu menedżerskiego w zakresie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem udzielona przez Cal Duisberg Gesellschaft Kln (1990), Certyfikat trenera nt “ Zarządzania technologią i Total Quality...

 • Problemy bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji.

  Publikacja

  Scharakteryzowano najczęściej stosowane sposoby naruszania bezpieczeństwa systemów informatycznych organizacji oraz omówiono cele i motywy włamywaczy. Następnie podano definicję polityki bezpieczeństwa organizacji oraz omówiono podstawowe strategie i taktyki realizacji bezpieczeństwa. W kolejnym rozdziale omówiono najczęściej stosowane sposoby zwiększania bezpieczeństwa systemów informatycznych. W podsumowaniu rozwinięta jest teza,...

 • Badanie jakościowe zachowań w organizacji

  Publikacja

  - Rok 2020

  Publikacja jest zbiorem specjalistycznych tekstów przygotowanych przez polskich psychologów pracy, organizacji oraz zachowań konsumenckich. To rezultat współdziałania ekspertów z wielu dziedzin, których łączy ciekawość zachowań ludzkich w przestrzeni biznesu. Publikacja prezentuje psychologię biznesu szeroko, zgodnie z aktualnymi programami kształcenia w prestiżowych ośrodkach, ale zakorzenia ją w polskich realiach, uwzględniając...

 • MEDYCYNA PRACY

  Czasopisma

  ISSN: 0465-5893 , eISSN: 2353-1339

 • Zarządzanie wiekiem na poziomie organizacji

  Publikacja

  - Rok 2008

  Rozdział ten jest poświęcony zarządzaniu wiekiem na poziomie organizacji. Poza analizą literaturową, zamieszczono w nim szereg dobrych praktyk związanych z zarządzaniem wiekiem na poziomie organizacji. Zwrócono tu uwagę na wielopokoleniowe zespoły pracownicze, które sprzyjają wymianie wiedzy. W większości przypadkóww opisie dobrych praktyk zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia starszym pracownikom dostępu do szkoleń.

 • Wojciech Sadowski prof. dr hab. inż.

  Wojciech Sadowski (ur. 2.02.1954 r. w Ostaszewie), naukowiec, polski inżynier, profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista z fizyki ciała stałego, nanotechnologii, optoelektroniki. Studia wyższe ukończył w 1979 r. w Leningradzkim Instytucie Elektrotechnicznym w Leningradzie w specjalności dielektryki i półprzewodniki, uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika. Od 1979 r. pracuje na Politechnice Gdańskiej, pełniąc...

 • Working conditions in small companies in the eyes of the employees. [Warunki pracy w małych firmach w ocenie pracowników]

  Publikacja

  - Rok 2006

  The article presents the results of the study concerning the employees' awareness of working conditions. 157 employees from small production and service companies took part in the research. The research showed differences in the employees' perception of their working conditions. The employees were more often dissatisfied with working conditions than managers. A significant number of respondents (more than 75%) believe that the...

 • Rozwój pracowników w organizacji uczącej się

  W artykule zaprezentowano wpływ rozwoju i szkolenia pracowników na efektywność i wydajność organizacji uczącej się.

 • Zmiany w uczelni - ku organizacji hipertekstowej

  Publikacja

  - Rok 2006

  W opracowaniu pokrótce przedstawiono wyzwania stające wobec współczesnych uczelni - organizacji aktywnie współtworzących społeczeństwo wiedzy. Uznano, że obecne struktury organizacyjne uczelni nie sprzyjają efektywnemu przepływowi wiedzy. Zaproponowano zorganizowanie uczelni wykorzystując model organizacji hipertekstowej autorstwa Nonaki i Takeuchiego. W konkluzji uznano, że poszukiwanie nowych rozwiązań organizacyjnych w uczelniach...

 • Od modelu biznesu przedsiębiorstwa do modelu biznesu organizacji publicznej

  Zadowolenie obywateli z jakości życia jest związane z poziomem zaspokajania ich potrzeb, wśród których występuje możliwość korzystania z dóbr publicznych. Wiąże się to z dostępem do usług publicznych. Gospodarzami w zakresie świadczenia tych usług są organizacji publiczne. Zatem z rozumowania logicznego wynika, że wzrost zadowolenia mieszkańców może nastąpić wówczas, gdy podniesie się dostępność i poziom jakości usług publicznych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Instytucjonalizacja etyki organizacji jako technologia zarządcza.

  Publikacja

  - Rok 2007

  W artykule zaprezentowano i przeanalizowane zostały techniki i programy instytucjonalizacji etyki w organizacji. Sam proces instytucjonalizacji etyki wskazany został jako wazny aspekt zarządzania organizacjami.

 • Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych

  Kursy Online
  • M. Niedźwiecki
  • K. Cisowski

  Laboratorium z przedmiotu Podstawy Organizacji Systemów Komputerowych

 • Psychologia

  Kursy Online
  • M. Szulc

  Zajęcia odbywają się we czwartki od 15.15 - 16.45

 • Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

  Czasopisma

  ISSN: 0137-7043

 • Humanizacja Pracy

  Czasopisma

  ISSN: 1643-7446

 • Rynek Pracy

  Czasopisma

  ISSN: 1233-4103

 • Joanna Czerska dr inż.

  Joanna Czerska jestem człowiekiem, którego misją i pasją jest rozwój ludzi i organizacji. Moje motto to: „Nie ma takiej fantazji, której wola i rozum ludzki nie zdołałby przekształcić w rzeczywistość.”   William Shakespeare W życiu kieruję się wartościami szacunku, pracy zespołowej i pozytywnego nastawienia. To one mnie definiują i decydują o tym jakim jest człowiekiem.Moja przygoda z Lean rozpoczęła się, podczas pisania pracy...