Wyniki wyszukiwania dla: pyl zawieszony - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: pyl zawieszony

Wyniki wyszukiwania dla: pyl zawieszony

 • Rozprzestrzenianie się pyłu metalowego w otoczeniu przecinania ściernicowego w pomieszczeniach zamkniętych

  Publikacja

  - Rok 2011

  Przecinanie ściernicowe sposobem ręcznym w pomieszczeniach zamkniętych, przy niedostatecznej wentylacji, jest obróbką mogącą doprowadzić zanieczyszczenie powietrza do stanu klęski ekologicznej. Jednym z zanieczyszczeń powietrza są pyły w formie kulistej, wykryte w znacznych skupieniach w dużych odległościach od stanowiska przecinania. Analiza próbek pyłów kulistych z użyciem mikroskopu elektronowego wykazała, że są to pyły metalowe...

 • Metody oznaczania pestycydów w pyle zawieszonym.

  Pył PM (particulate matter) jest jednym z potencjalnych zagrożeń zdrowia wywołanych zanieczyszczeniem powietrza. Zwłaszcza pył respirabilny, inaczej frakcja PM10 (frakcja pyłów o średnicy cząstek mniejszej niż 10 µm), jest uważana za specyficzny rodzaj zanieczyszczeń, ponieważ ten zbiór cząstek może penetrować do obszaru wymiany gazowej w płucach.

 • Niskokosztowe mierniki pyłu PM10

  Publikacja

  Ochrona środowiska to jedna z dziedzin, w których ocena jakości powietrza atmosferycznego ma istotne znaczenie. Jakość powietrza zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zdrowie człowieka. Ocena jakości powietrza nie jest jednak zadaniem łatwym. Powietrze jest bowiem złożonym układem, podlegającym zmianom nawet w krótkim czasie Jedną z głównych przyczyn występowania przekroczeń...

 • Metody oznaczania pestycydów w atmosferze w fazie gazowej i w pyle zawieszonym

  Publikacja

  W przypadku analizy próbek powietrza konieczne jest zastosowanie aparatury oddzielającej fazę gazową od cząstek stałych. Możliwe jest wtedy oznaczanie pestycydów osobno w obu fazach (w fazie gazowej oraz w pyle zawieszonym). Pierwszym etapem analizy w przypadku oznaczania pestycydów w powietrzu jest izolacja pestycydów z matrycy wraz ze wzbogacaniem analitów, a następnie ekstrakcja i oczyszczanie ekstraktu połączone najczęściej...

 • Zastosowanie niskokosztowych czujników PM10 do monitoringu jakości powietrza atmosferycznego

  Publikacja

  - Rok 2018

  W pracy przedstawiono wyniki testu terenowego przeprowadzonego na terenie Gdańska w okresie od 7 do 24 lutego 2018 w celu wykazania wiarygodności uzyskiwanych wyników za pomocą komercyjnych czujników PM10 działających na zasadzie laserowego licznika cząstek w stosunku do metody odniesienia.