Wyniki wyszukiwania dla: relatywistyczna fizyka atomowa - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: relatywistyczna fizyka atomowa

Wyniki wyszukiwania dla: relatywistyczna fizyka atomowa

 • Fizyka skoków narciarskich

  Publikacja

 • Relatywistyczna metoda wielokonfiguracyjna w obliczeniach atomowych

  Publikacja

  - Rok 2006

 • Fizyka jazdy na rowerze

  Publikacja

  Opisano podstawowe zjawiska fizyczne zachodzące podczas jazdy człowieka na rowerze. Zaprezentowano obecny stan wiedzy na temat czynników mających wpływ na stabilność układu człowiek-rower w trakcie ruchu w oparciu o analizy przeprowadzone przez niezależne grupy naukowców na całym świecie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Fizyka w Szkole

  Czasopisma

  ISSN: 0426-3383

 • Fizyka bryły sztywnej dla trójwymiarowej gry komputerowej - propozycja silnika

  Publikacja

  Referat prezentuje autorski silnik dynamiki brył sztywnych działający w czasie rzeczywistym i przeznaczony do symulacji fizycznych na potrzeby gier komputerowych. Ze względu na przeznaczenie silnika przyjęto, że wiarygodność efektów symulacji będzie ważniejsza niż dokładne odwzorowanie zjawisk fizycznych. Pozwoliło to na zastosowanie uproszczonego modelu fizycznego i uzyskanie dzięki temu efektywnego silnika, radzącego sobie w...

 • Zdolni z Pomorza 2021/22 - Rachunek różniczkowy i całkowy

  Kursy Online
  • D. Żarek
  • B. Wikieł

  Cel kursu: Celem kursu jest zapoznanie uczniów z pojęciami takimi jak: - pochodna funkcji, - całka nieoznaczona i oznaczona, - zastosowanie całki oznaczonej. Opis kursu: Omawiana na kursie tematyka pojawia się w różnych dziedzinach nauki. Pochodna funkcji ma zastosowanie w różnych dziedzinach: w fizyce przedstawia szybkość zachodzących zmian, w ekonomii pochodną funkcji K(x) nazywamy funkcją kosztów krańcowych. Całkowanie ma zastosowanie...

 • Fizyka środowiska FSIOZE1001

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

  Fizyka środowiska FSIOZE1001 Specjalność: Fizyka stosowana (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2022/2023 - zimowy (obecnie sem. 3)

 • Czy fizyka może pomóc w rozwoju sztucznej inteligencji? (Czy sztuczna inteligencja pomoże w rozwoju fizyki?)

  Publikacja

  - Rok 2019

  Zaprezentowano możliwości zastosowania metod sztucznej inteligencji w rozwiązywaniu problemów z zakresu fizyki i inżynierii materiałowej

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fizyka jądrowa 2022/23

  Kursy Online
  • M. Dampc
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka medyczna sem 5 i 6

 • Fizyka jądrowa 2021/22

  Kursy Online
  • M. Dampc
  • B. Mielewska
  • I. Linert

  Kurs do przedmiotu Fizyka jądra atomowego dla studentów kierunku IBM specjalnosc Fizyka medyczna sem 5 i 6

 • Fizyka współczesna 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Kozicki
  • M. Franz
  • I. Linert
  • P. Możejko

  kier. Fizyka Techniczna st. II

 • Fizyka - Inżynieria Środowiska - Nowy

  Kursy Online
  • J. Szostak
  • J. Mytnik
  • R. Marczyński
  • T. Neumann
  • A. Guzik
  • M. Franz

  Kurs przeznaczony jest dla studentów WILiŚ kierunku Inżynieria środowiska sem. 1 i 2. Kurs zawiera materiały do wykładu, ćwiczeń oraz zajęć laboratoryjnych z przedmiotów FIZYKA I i FIZYKA II. 

 • Analiza Matematyczna Fizyka

  Kursy Online
  • M. Lemańska
  • M. Dettlaff
  • J. Cyman
  • M. Kuna
  • M. Janiak

  Kurs zawiera materiały do wykładów i ćwiczeń z Analizy Matematycznej dla studentów kierunków Fizyka Techniczna i Podstawy Nauk Technicznych (semestr 1 i 2) na WFTiMS.

 • Termodynamika i Fizyka Statystyczna - 2022

  Kursy Online
  • P. Weber

  Termodynamika i Fizyka Statystyczna (TerStaPL)- WFTIMS VI semestr fizyka stosowana

 • Fizyka III (WCH) - ćwiczenia

  Kursy Online
  • B. Kamecki

  Ćwiczenia dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa z przedmiotu Fizyka III - grupa WCH

 • FIZYKA BUDOWLI - ChB 2021/2022

  Kursy Online
  • A. Brillowska-Dąbrowska
  • E. Klugmann-Radziemska
  • A. Kuczyńska-Łażewska

  FIZYKA BUDOWLI - inżynierskie, (sem. 4/6)

 • Fizyka I 2022/23

  Kursy Online
  • M. Franz
  • I. Linert

  Kurs Fizyka I jest przeznaczony dla Studentów studiów stacjonarnych st. I, WILiŚ, kierunku Inżynieria Sanitarna. Kurs zawiera materiały do wykładu oraz do ćwiczeń rachunkowych. 

 • Fizyka przyrządów półprzewodnikowych - 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Szmytkowski

  Stacjonarne I stopnia Kurs "Fizyka przyrządów półprzewodnikowych - 2022/2023" Kierunek: Fizyka Techniczna Wydział FTiMS stopień I, semestr 5

 • Fizyka przyrządów półprzewodnikowych - 2021/2022

  Kursy Online
  • J. Szmytkowski

  Stacjonarne I stopnia Kurs "Fizyka przyrządów półprzewodnikowych - 2021/2022" Kierunek: Fizyka Techniczna Wydział FTiMS stopień I, semestr 5

 • Fizyka

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

  Kierunek: Elektronika i telekomunikacja (WETI), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2019/2020 - zimowy (obecnie sem. 2)  

 • Fizyka I - 2022/2023

  Kursy Online
  • J. Szmytkowski

  Kurs "Fizyka I - 2022/2023" Kierunek: Zielone Technologie Wydział Chemiczny stopień I, semestr 1

 • Fizyka WILIŚ Niestacjonarne (2022/2023)

  Kursy Online
  • M. Dampc
  • A. Ostojski

  Fizyka, Niestacjonarne Budownictwo i Inżynieria Środowiska, Sem.1

 • Fizyka współczesna (Informatyka)_22/23

  Kursy Online
  • T. Kilich
  • S. Bielski
  • M. Zawadzki
  • E. Erdmann
  • P. Weber

  Fizyka współczesna 3 sem. kier. Informatyka, wydz. ETI

 • Fizyka Fazy Skondensowanej

  Kursy Online
  • T. Miruszewski
  • K. Dzierzgowski
  • M. Gazda

  Kurs Fizyka Fazy Skondensowanej jest prowadzony na studiach II stopnia, semestr 2, dla Fizyki Technicznej i Nanotechnologii Kurs składa się z 30-tu godzin wykładu (Maria Gazda) i 30-tu godzin laboratorium (K. Dzierzgowski) Wykład będzie prowadzony  w październiku zdalnie i asynchronicznie, tzn. systematycznie będę umieszczać, oprócz zwykłych pdf-ów również nagrane wykłady (mp4), natomiast od listopada będzie odbywać się w świecie...

 • Projekt grupowy I stopień FIzyka Medyczna

  Kursy Online
  • K. Żyła
  • W. Zapadka
  • Ł. Fąk
  • D. Górecka
  • F. T. Rohn
  • B. Mielewska
  • D. Stasiak

  Projekt grupowy dla studentów 5 semestru Inżynierii Biomedycznej specjalność Fizyka Medyczna

 • Projekt grupowy II stopień FIzyka Medyczna

  Kursy Online
  • D. Rygielska
  • D. Buszowiecka
  • B. Mielewska

  Projekt grupowy dla studentów 4-semestralnej Inżynierii Biomedycznej specjalność Fizyka Medyczna

 • Fizyka Kwantowa dla Inżyniera Open Access

  Kursy Online
  • K. Wrzask

  Kurs Fizyka Kwantowa jest propozycją Open Access. Na kurs można się zapisać samodzielnie.

 • Fizyka atomu i cząsteczki (FSIOZE1016)

  Kursy Online
  • M. Zawadzki

  Specjalność: Fizyka stosowana (WFTiMS),I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 6) Specjalność: Inżynieria odnawialnych źródeł energii (WFTiMS), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 6)

 • Fizyka II dla IBM 22/23

  Kursy Online
  • S. Bielski
  • M. P. Piłat

  Fizyka II dla studentów III sem. IBM, I stopień semestr zimowy 2022/23

 • Fizyka materiałów

  Kursy Online
  • B. Kościelska

 • Fizyka III

  Kursy Online
  • B. Bochentyn
  • K. Górnicka

 • Fizyka II

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

  Kierunek: Gospodarka przestrzenna (WA), I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 2018/2019 - zimowy (obecnie sem. 7)

 • Fizyka materiałów

  Kursy Online
  • N. A. Wójcik
  • K. Milewska
  • B. Kościelska

 • Fizyka I

  Kursy Online
  • P. J. Grygiel

 • Fizyka molekularna

  Kursy Online
  • M. Franz

  Kurs dla studentów Konwersji Energii.

 • Fizyka EiT 2022

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

  Nazwa przedmiotu: Fizyka I Kierunek studiów: Inżynieria Biomedyczna Wydział: ETI Poziom kształcenia: Studia I Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: 1 Semestr studiów: 2 Start semestru: luty 2021 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021

 • Fizyka techniczna dla ZiE, zaoczne on-line, 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Dampc

  Fizyka techniczna dla Zarządzania inżynierskiego, zaoczne on-line, sem I

 • Fizyka Budowli (Budownictwo) - Rok akademicki 2022/2023

  Kursy Online
  • M. Krzaczek

  Fizyka Budowli zajmuje się zagadnieniami związanymi z termoizolacyjnością elementów konstrukcji, energooszczędnością budynków oraz przebiegiem procesów wymiany ciepła i masy (wilgoci) w elementach konstrukcji budynków.

 • Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce

  Czasopisma

  ISSN: 1734-4891

 • Fizyka ośrodków ciągłych

  Kursy Online
  • P. Weber

 • Fizyka II - wykład

  Kursy Online
  • J. Karczewski

 • FIZYKA I_TRANSPORT_22/23

  Kursy Online
  • N. A. Wójcik
  • A. Rybicka
  • R. Kozioł

  Wykład dla kierunku Transport WILiŚ, sem.I, studia inżynierskie, 2022/2023

 • Fizyka III _ wykład

  Kursy Online
  • T. Miruszewski

 • Fizyka Fazy Skondensowanej

  Kursy Online
  • G. Jarosz

  kurs dla studentów fizyki stosowanej i fotowoltaiki, II stopień

 • Fizyka materiałów II

  Kursy Online
  • A. D. Mielewczyk-Gryń
  • B. Strzelecka

 • Fizyka w eksperymencie

  Kursy Online
  • B. Bochentyn

 • Fizyka 2 (2022)

  Kursy Online
  • M. Prześniak-Welenc
  • L. Wicikowski
  • B. Strzelecka

  Wykład dla kierunku Nanotechnologia FTiMS z Fizyki 2

 • Fizyka I IBM 2022

  Kursy Online
  • P. Stefańska-Ptaszek

  Nazwa przedmiotu: Fizyka Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja Wydział: ETI Poziom kształcenia: Studia I Stopnia Forma studiów: Studia stacjonarne Rok studiów: 1 Semestr studiów: 2 Start semestru: luty 2021 Rok akademicki realizacji przedmiotu: 2020/2021 Forma zajęć:  wykład

 • Fizyka II Budownictwo - ćwiczenia (gr. 3 i 8)

  Kursy Online
  • I. Kondratowicz

  Fizyka dla studentów 2 semestru I stopnia na kierunku Budownictwo, WILIŚ, rok. akademicki 2019/2020 Grupy dziekańskie 3 i 8 Prowadzący: mgr inż. Izabela Kondratowicz

 • Fizyka II, MiBM, sem. 2, W/L, lato 2021/2022

  Kursy Online
  • K. Wrzask
  • J. Frost

  Kurs Fizyka II przeznaczony jest dla studentów Kierunku Mechanika i Budowa Maszyn