Wyniki wyszukiwania dla: robot mobilny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: robot mobilny

Wyniki wyszukiwania dla: robot mobilny

 • Autonomiczny robot mobilny

  Publikacja

  Opisano konstrukcje techniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre przeprowadzone badania oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Wyciągnięto wnioski.

 • Autonomiczny robot mobilny

  Publikacja

  - Rok 2003

  Przedstawiono ogólnie problemy nawigacji w robotach mobilnych. Opisano konstrukcję mechaniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre badania przeprowadzone na prototypie oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Wyciągnięto wnioski.

 • Robot mobilny dla celów edukacyjnych.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstwiono ogólne problemy nawigacji w robotach mobilnych. Opisano konstrukcję mechaniczną, moduł komunikacyjny, sonar cyfrowy oraz płytę główną autonomicznego robota mobilnego przeznaczonego do zadań laboratoryjnych. Podano jego zasadę działania, opisano niektóre przeprowadzone badania oraz przedstawiono możliwości rozwojowe robota. Zasygnalizowano także, w jaki sposób zaspokoić potrzebę dużej mocy obliczeniowej na zazwyczaj...

 • Stanowisko badawcze "Robot mobilny Pioneer 3 DX"

 • Roboty mobilne z autonomiczną nawigacją - stan obecny i perspektywa na najbliższe lata.

  Publikacja

  Opisano edukacyjny robot mobilny wykonany do badań laboratoryjnych. Omówiono najistotniejsze zagadnienia nawigacji robotów mobilnych. Opisano jak rozwiązać zagadnienie związane z określeniem pozycji robota w przestrzeni, zbieraniem najistotniejszych danych o najblizszym otoczeniu (np. o przeszkodach) oraz podejmowaniem decyzji związanych z poruszaniem się w terenie. Zasygnalizowano w jaki sposób zaspokoić potrzebę dużej mocy obliczeniowej...

 • Krzysztof Druet dr inż.

  Osoby

 • Projekt i wykonanie zdalnie sterowanego inspekcyjnego robota podwodnego

  Artykuł dotyczy zagadnień związanych z projektowaniem i wykonaniem zdalnie sterowanego inspekcyjnego robota podwodnego. Przedstawiony został proces projektowania kadłuba robota oraz dobór części elektronicznej, a także zaimplementowane algorytmy sterowania i sposób komunikacji dedykowanej aplikacji z robotem. Na koniec przedstawiono wyniki badań testowych.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wykorzystanie pomiaru mocy sygnału radiowego do lokalizacji robota mobilnego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Jednym z podstawowych problemów współczesnej robotyki jest określenie położenia, zwane także lokalizacją. Rozwój techniki przyniósł wiele różnych sposobów wykonywania tej czynności, lecz systemy te mają wciąż wiele ograniczeń. W niniejszym artykule przedstawiono system lokalizacji zaprojektowany na potrzeby zastosowania w robotach mobilnych. Wykorzystywany jest w nim system komunikacji radiowej, a ściślej pomiar mocy odebranego...

 • Dwukołowy pojazd balansujący – budowa i sterowanie

  Pojazdy elektryczne cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jako nowa forma transportu. W artykule opisano kontynuację prac nad dwukołowym pojazdem balansującym, jako alternatywę dla rowerów elektrycznych. Jego cechy charakterystyczne to umiejscowienie napędów oraz sposób poruszania. Okazuje się, że jest to również złożony obiekt sterowania, dla którego zaprojektowano dwa układy regulacji: klasyczny z regulatorem PID i hierarchiczny...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Robot do diagnostyki stanu technicznego przewodów linii napowietrznych

  W artykule przedstawiono strukturę sprzętu i programu komputerowego do sterowania i wizualizacji prototypu robota mobilnego poruszającego się wzdłuż linii napowietrznych średniego i wysokiego napięcia. Komunikacja z robotem poprzez protokół TCP / IP umożliwia sterowanie ruchem robota oraz oględziny przewodów linii na podstawie obrazu z kamery zamontowanej na robocie. Wykonane próby na poligonie doświadczalnym na odcinku linii...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Model konstrukcyjny i sterowanie robotami mobilnymi w środowisku z przeszkodami

  W dzisiejszych czasach mobilne roboty autonomiczne zyskują coraz większą popularność, zarówno w środowiskach przemysłowych jak i w konsumenckich. Mają one głównie na celu ułatwianie pracy człowieka poprzez przejęcie części jego obowiązków. Z racji różnorodności środowisk, w jakich mogą one pracować, korzystają z algorytmów omijania przeszkód w celu osiągnięcia swobody poruszania się. Artykuł przedstawia model konstrukcyjny oraz...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Roboty mobilne o kinematyce wzorowanej na kinematyce węży

  Publikacja

  Roboty mobilne znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. W zależności od pełnionych funkcji, rodzaju i ukształtowania podłoża, po którym się poruszają oraz warunków pracy, w ich konstrukcjach wykorzystywane są różne sposoby lokomocji przy czym coraz częściej konstrukcje są wzorowane na anatomii zwierząt. Jednym z ich typów są roboty wzorowane na kinematyce ruchu węży. Jest ona odmienna od typowych rozwiązań stosowanych w rozwiązaniach...

 • An interactive system for mobile robot navigation

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono interaktywny system do zdalnego sterowania robotem mobilnym zbudowany przy użyciu języka VRML. System jest wspomagany przez algorytm wyznaczania optymalnej trajektorii ruchu robota mobilnego poruszającego się w obecności przeszkód statycznych. Otoczenie reprezentowane jest przez graf nieskierowany. W metodzie wykorzystano algorytm Dijkstry.