Wyniki wyszukiwania dla: routing dynamiczny - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: routing dynamiczny

Wyniki wyszukiwania dla: routing dynamiczny

  • Appraisement of modifications in dynamic routing protocols to support the IPng Protocol

    Publikacja

    W pracy, biorąc pod uwagę dynamiczny proces migracji sieci IPv4 do nowej wersji protokołu IP, przedstawiono konieczność realizacji w Internecie nowych protokołów routingu dynamicznego lub adaptacji już istniejących do nowego protokołu IPng. W artykule przedstawiono sposoby dostosowania protokołów routingu dynamicznego RIP, OSPF, BGP do nowego protokołu IP. Oceniono wpływ w/w dostosowywania na zbieżność i skalowalność protokołów...

  • Ocena zakresu zmian w protokołach routingu dynamicznego przy dostosowaniu do IPv6

    Publikacja

    Przechodzenie w Internecie z protokołu warstwy sieciowej IPv4 do protokołu IPv6 staje się faktem. Coraz popularniejsze implementacje protokołów IPv6 w Internecie wymagają albo realizacji nowych protokołów routingu dynamicznego albo dostosowania w/w protokołów i określono ich wpływ na zbieżność i skalowalność protokołów routingu dynamicznego dla sieci IPv6.