Wyniki wyszukiwania dla: rozlegle sieci komputerowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: rozlegle sieci komputerowe

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: rozlegle sieci komputerowe

 • Strategie zarządzania klasterem serwerów WWW. . [X Ogólnopolska Konferencja Sieci Komputerowe].

  W pracy przedstawiono metody zwiększania efektywności funkcjonowania serwera WWW poprzez wykorzystanie idei obliczeń grupowych. Zaproponowano różne strategie zarządzania klasterem oraz przeanalizowano techniki równoważenia obciążenia.

 • Problemy analogowej realizacji sztucznej sieci neuronowej. Prace XX Ogólnopolskiej Konferencji Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania.

  Publikacja

  W pracy przedstawiono problemy związane z realizacją sprzętową, w technice analogowej, sztucznej sieci neuronowej. Cele które sobie stawiano to szybkość działania uzyskanej sieci i niski koszt wytworzenia. Uzyskane rezultaty nie zadowalają autorów.

 • Sieci komputerowe INF 2022

  Kursy Online
  • K. Nowicki

  Zapoznanie się z podstawowymi architekturami warstwowymi oraz protokołami i standardami sieciowymi

 • Sieci komputerowe lab. Informatyka sem.V

  Kursy Online
  • K. Jurczenia
  • M. Hoeft
  • I. Szczypior
  • J. Grochowski
  • K. Jurczenia
  • K. Nowicki

  Zajęcia laboratoryjne "Sieci komputerowe"

 • Sieci komputerowe MSU 2022/23

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • Sieci komputerowe MSU 2021/22

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • W. Gumiński
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • Sieci komputerowe NST sem.V 2021/22

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • I. Szczypior
  • J. Grochowski
  • K. Jurczenia
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Sieci komputerowe NST sem.V 2021/22

 • SIECI KOMPUTEROWE - (EiT) 2021/22 - Nowy

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Grochowski
  • K. Jurczenia
  • K. Gierłowski
  • K. Nowicki

  Student zapoznaje się z warstwowymi architekturami logicznymi sieci, klasyfikuje podstawowe problemy komunikacji sieciowej oraz identyfikuje i analizuje wybrane protokoły i mechanizmy sieci LAN i WAN

 • SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE [2021/22]

  Kursy Online
  • T. Karla
  • T. A. Rutkowski

  SKIiTI - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Zespół Teleinformatyki

  Zespoły Badawcze

  Działalność dydaktyczna katedry związana jest z teorią informacji, metodami probabilistycznymi, statystyką matematyczną oraz szeroką gamą przedmiotów z obszaru organizacji pracy , oceny wydajności, zarządzania i projektowania sieci komputerowych. Katedra prowadzi w tym obszarze specjalność Sieci Komputerowe - oferowaną dla studentów kierunku Informatyka.* projektowania i oceny efektywności przewodowych i bezprzewodowych sieci LAN,...

 • SKITI 20/21 - SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (WEiA, ARiSS, I stopień, sem. 2, 2020/2021)

  Kursy Online
  • T. Karla
  • A. Kwasigroch
  • T. A. Rutkowski

  SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (SKiTI) Studia I stopnia - inżynierskie, stacjonarne, sem. 2 Wydział: Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka, Robotyka i Systemy Sterowania Streszczenie: celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z sieciami komputerowymi (m.in. medium transmisyjne, podstawy działania, rodzaje, model ISO-OSI, model TCP/IP) oraz technologiami internetowymi...

 • Paweł Kaczmarek dr inż.

  Osoby

 • Jakub Drewnowski dr hab. inż.

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Grzegorz Szwoch dr hab. inż.

  Grzegorz Szwoch urodził się w 1972 roku w Gdańsku. W latach 1991-1996 studiował na wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W roku 1996 ukończył studia w Zakładzie Inżynierii Dźwięku (obecnie Katedra Systemów Multimedialnych), broniąc pracę dyplomową pt. Modelowanie fizyczne wybranych instrumentów muzycznych. W tym samym roku dołączył do zespołu badawczego Katedry jako uczestnik Studium Doktoranckiego. Od stycznia 2001 roku...

 • Jerzy Proficz dr hab. inż.

  Jerzy Proficz – wicedyrektor Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) na Politechnice Gdańskiej. Uzyskał stopień naukowy doktora (2012 r.) w specjalności Informatyka na temat przetwarzania strumieni danych w środowisku superkomputera (HPC, Big Data). Autor i współautor ponad 40 artykułów w czasopismach i na konferencjach naukowych związanych głównie z równoległym przetwarzaniem danych na komputerach...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Wojciech Chrzanowski dr hab. inż.

  Osoby

  Wojciech Chrzanowski, urodzony w 1952 r. w Toruniu, ukończył w 1975 r. studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna, w specjalności Technologia Nieorganiczna (specjalizacja: ochrona przed korozją), na Wydziale Chemicznym PG, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Technik Analitycznych ówczesnego Instytutu Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych, początkowo na stanowisku technicznym,...

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Ocena skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej metodą hydropneumatyczną

  Publikacja

  - Rok 2008

  Przedmiotem analizy było dyskusyjne kryterium oceny skuteczności czyszczenia sieci wodociągowej określone przez eksploatatora. Analizę oparto na wynikach badań terenowych po czyszczeniu 9,5 km sieci wodociągowej o średnicy od 80 do 160 mm. Empiryczną podstawę dalszych rozważań stanowił zbiór wartości umownego zastępczego współczynnika chropowatości rurociągów k10. Uzyskane rezultaty wykazały, że lokalne warunki reakizacji pomiarów...

 • Ethernet - sieci, mechanizmy

  Publikacja

  - Rok 2006

  Monografia poświęcona jest coraz bardziej dominujacym na rynku sieci LAN, MAN, WAN - sieciom Ethernet. Obejmuje ona, poza omówieniem podstaw działania sieci Ethernet, tak istotne zagadnienia jak: koncepcja Ethernet End-to-End, skalowalność rozwiązań, implementacje w sieciach lokalnych, miejskich, dostępowych, rozległych i przemysłowych, możliwość realizacji systemu czasu rzeczywistego, zasilanie przez instalacje ethernetowe czy...

 • Komputerowe wspomaganie nauczania geometrii wykreślnej

  W artykule przedstawiono koncepcję procesu dydaktycznego wykorzystującego nowoczesne technologie do tworzenia elektronicznych komponentów edukacyjnych. Komputerowe wspomaganie procesu nauczania-uczenia się jest szczególnie przydatne w dydaktyce przedmiotów graficznych, ponieważ umożliwia śledzenie powstawania konstrukcji metodą krok-po-kroku oraz osiągnięcie wysokiej precyzji rysunków.

 • Sylwester Kaczmarek dr hab. inż.

  Sylwester Kaczmarek ukończył studia w 1972 roku jako mgr inż. Elektroniki, a doktorat i habilitację uzyskał z technik komutacyjnych i inżynierii ruchu telekomunikacyjnego w 1981 i 1994 roku na Politechnice Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na: sieci IP QoS, sieci GMPLS, sieci SDN, komutację, ruting QoS, inżynierię ruchu telekomunikacyjnego, usługi multimedialne i jakość usług. Aktualnie jego badania skupiają...

 • Komputerowe stanowisko do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w obwodach trójfazowych

  Publikacja

  Przedstawiono komputerowe stanowisko laboratoryjne przeznaczone do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych w sieciach elektroenergetycznych, które stanowi kombinację odpowiednio oprogramowanego komputera oraz urządzeń zewnętrznych dołączonych poprzez interfejs. Oprogramowanie komputera wykonane jest w środowisku LabVIEW, natomiast pomiary rzeczywistych wielkości sieci wykonuje analizator sieci CVMk. Przytoczono również wyniki...

 • Komputerowe modelowanie dźwiękowodu aparatu słuchowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule opisano metodę komputerowego modelowania dźwiękowodu aparatu słuchowego. Model opracowany został z wykorzystaniem metody falowodowej. Symulacje komputerowe umożliwiają zbadanie właściwości akustycznych dźwiękowodów o różnych parametrach. Opisany model może zostać zastosowany w systemie dopasowywania aparatu słuchowego do potrzeb jego użytkownika, w celu zminimalizowania zniekształceń dźwięku wprowadzanych przez dźwiękowód...

 • Rafał Leszczyna dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Rafał Leszczyna jest profesorem uczelni na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W lipcu 2020 r., na podstawie osiągnięcia naukowego w obszarze zarządzania cyberbezpieczeństwem infrastruktur krytycznych w sektorze elektroenergetycznym, uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja. W latach 2004–2008 pracował...

 • Komputerowe szacowanie zaburzeń elektromagnetycznych

  Przedstawiono symulacyjne badania porównawcze w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej EMC modelu obwodowego przetwornicy DC-DC podwyższającej napięcie. Zbadano wrażliwość uzyskanego modelu na kolejne uproszczenia jego postaci, w ten sposób otrzymując zredukowany, równoważny model do oszacowania charakterystyki widma zaburzeń EMI na sieci sztucznej. Taki model zrealizowano w symulatorze TCad i porównano zgodność wyników symulacji...

 • Komputerowe modelowanie.

  Publikacja

  - Rok 2004

  .

 • Wspomaganie komputerowe oceny oddziaływania na środowisko

  Publikacja

  - Rok 2005

  Ocena oddziaływania na środowisko należy do najważniejszych i najszybciej rozwijających się prewencyjnych instrumentów ochrony środowiska na świecie. Zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska stanowią podstawę do sporządzania i aktualizacji ocen, w których, między innymi określa się rozwiązania niezbędne do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania...

 • Komputerowe wspomaganie procesu projektowania instalacji kablowych na statkach

  Publikacja

  - Rok 2006

  W referacie scharakteryzowano elementy wchodzące w skład instalacji kablowych na statkach, przedstawiając skrótowo analizę procesu projektowania instalacji kablowych. Wykazano przyczyny zapotrzebowania na komputerowe wspomaganie tego procesu. Zaprezentowano koncepcję i założenia systemu z bazą wiedzy do wspomagania projektowania instalacji kablowych oraz wyniki dotychczasowych prac nad stworzeniem takiego systemu.

 • Studia Sieci Uniwersytetow Pogranicza

  Czasopisma

  ISSN: 2544-5790

 • Komputerowe oko świadomości

  Publikacja

  - Rok 2017

  Znane metody badania osób w śpiączce nie dają odpowiedzi na pytanie jak funkcjonuje poznawczo osoba wybudzona ze śpiączki z obniżoną świadomością. Książka podsumowuje wyniki badań przybliżających odpowiedź na powyższe pytanie. Część prezentowanych badań była prowadzona przez autorów i współpracowników już wcześniej, z wykorzystaniem skonstruowanego urządzenia do śledzenia wzroku, zaś nowsze prezentowane badania dostarczyły wyników...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Monitorowanie i bezpieczeństwo sieci komputerowych

  Publikacja

  - Rok 2016

  Obecne sieci komputerowe należą do grupy tzw. sieci otwartych, co umożliwia każdemu swobodny do nich dostęp. Oprócz oczywistych zalet koncepcja ta ma swoje wady. Do wad należy zaliczyć możliwość podsłuchiwania ruchu, podszywania się pod użytkowników, fałszowania aplikacji i realizacji wielu innych tego rodzaju operacji. Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach komputerowych stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko dla operatorów...

 • Marek Blok dr hab. inż.

  Marek Blok w 1994 roku ukończył studia na kierunku Telekomunikacja wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej i uzyskał tytuł mgra inżyniera. Doktorat w zakresie telekomunikacji uzyskał w 2003 roku na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy dra habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja. Jego zainteresowania badawcze ukierunkowane są na telekomunikacyjne...

 • Komputerowe wspomaganie badań endoskopowych

  Publikacja

  Niżej przedstawiono trendy rozwojowe systemów telemedycznych. Na tym tle za-prezentowano architekturę opracowanego systemu wspomagającego badania endo-skopowe. Ukazano sposób realizacji jego kolejnych wersji oraz budowę podsta-wowych komponentów w technologii WWW. Szczególną uwagę zwrócono na rejestra-cję badania endoskopowego i sporządzanie jego opisu w standardzie MST.

 • Wspomaganie komputerowe zarządzania logistycznego

  Publikacja

  Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa wymaga zastosowania w zarządzaniu podejścia logistycznego. Ważnym jego aspektem w integracji procesów logistycznych jest zastosowanie nowoczesnych technologii i systemów informatycznych.

 • Komputerowe systemy pomiarowo-diagnostyczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono klasyfikację i strukturę komputerowych systemów pomiarowych oraz kolejne etapy związane z projektowaniem, wykonaniem i uruchomieniem takiego systemu. Opisano również przykłady systemów pomiarowo-diagnostycznych, opracowanych przy współudziale autora: system do wyznaczania charakterystyk silników trakcyjnych oraz system do badania zaworów regulacyjnych.

 • Komputerowe modelowanie geometryczne w kształceniu architektonicznym I stopnia

  Publikacja

  Dynamiczny rozwój technik cyfrowych i wynikające stąd postępujące zmiany w oprogramowaniu powodują wzrost znaczenia znajomości komputerowych metod wspomagania projektowania w warsztacie zawodowym architekta. W trosce o zapewnienie studentom możliwości rozwijania kompetencji w tym zakresie, konieczna jest stała analiza oraz potrzeba rozszerzania i wzbogacania treści programowych w ramach istniejąch programów kształcenia. Tematyka...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Piotr Rajchowski dr inż.

 • Wirtualne sieci lokalne w środowisku sieci IPv6.

  Publikacja

  Zaprezentowane jest nowe spojrzenie na wirtualne sieci prywatne z perspekty-wy rozwiązań standardowo oferowanych przez rozinę protokołów IPv6. Omówionyjest przegląd rozwiązań VPN w środowisku sieci IPv6 ze szczególnym uwzględ-nieniem standardowo oferowanych z nową wersją stosu sieciowego IP.

 • Wietrzenie sieci

  Publikacja

  Zagadnienia ochrony sieci przed odorami. Problem odpowietrzania w aspekcie hydrauliki

 • Komputerowe wspomaganie projektowania uchwytów obróbkowych

  Publikacja

  - Rok 2002

  Przedstawiono ideę komputerowego wspomagania projektowania uchwytów obrób-kowych. Zaprezentowano przykładowe systemy wspomagające projektowanie uchwy-tów. Opisano możliwości systemu I-DEAS Master Series w projektowaniu obróbkina obrabiarkę sterowaną numerycznie. Pokazano ominięcie przez narzędzie roz-poznawanych przez system elementów uchwytu.

 • Komputerowe wspomaganie projektowania tamy hydrodynamicznej

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy przedstawiono problem antywibracyjnych łożysk ślizgowych. Jednym z możliwych rozwiązań konstrukcyjnych takich łożysk jest łożysko z tamą hydro-dynamiczną, korzystne szczególnie dla łożysk o małych wymiarach. Omówiono też, stworzony w Katedrze Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Gdańskiej, program komputerowy do wspomagania projektowania tamy hydrodyna-micznej.

 • Komputerowe symulacje modelu bezpiecznika krótkotopikowego

  Analizuje się działanie bezstykowego ogranicznika prądów zwarciowych (CHCL) w oparciu o symulację komputerową. Bezpiecznik krótkotopikowy stanowi główny tor prądowy ogranicznika a jego charakterystyki decydują o własnościach CHCL. W symulacji działania ogranicznika istotnym problemem jest taki dobór modelu bezpiecznika krótkotopikowego, aby pomimo daleko idących zmian jego własności, w czasie działania, od momentu pojawienia się...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowe wspomaganie zarządzanie grupą przedsięwzięć

  .

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Komputerowe wspomaganie zarządzania grupą przedsięwzięć

  Publikacja

  Sukces wdrożenia platformy EPM zależy przede wszystkim do włąściwego przygotowania procedur zarządzania projektami w środowisku wieloprojektowym osób korzystających z systemu, kultury organizacji oraz właściwego motywowania osób mających korzystać z systemu, tak aby eliminować ich opory wobec nowych rozwiązań. Ważna jest także właściwa komunikacja pomiędzy jednostkami organizacyjnymi mającymi korzystać z platformy EPM.

 • Programy komputerowe a style uczenia się

  Publikacja

  W artykule podjęto tematykę uczenia się obsługi programów komputerowych w kontekście różnych stylów uczenia się użytkowników. Badania są przeprowadzone na styku użytkownik - program komputerowy; z jednej strony występuje człowiek z jego własnościami psychologicznymi, z drugiej zaś program komputerowy ze cechami wynikającymi z jego budowy i działania. Analizy empiryczne przeprowadzono na przykładzie nauki obsługi programu graficznego...

 • Komputerowe badania automatycznych synchronizatorów prądnic.

  Publikacja

  Przedstawiono istotę synchronizacji w systemie elektroenergetycznym, zwróco-no uwagę na konsekwencje nieprawidłowego prowadzenia tego procesu, opisanonowoczesne urządzenia diagnostyczno-badawcze automatycznych synchronizatoróworaz podano przykładowe okna podsystemu wizualizacji wybranych urządzeń zuwzględnieniem przebiegów istotnych parametrów prosecu synchronizacji prą-dnic.

 • Komputerowe archiwizowanie przebiegu pracy grupowej.

  Publikacja

  Przedstawiono metodę rejestracji i archiwizacji przebiegu przedsięwzięcia realizowanego poprzez grupę osób. Projektowanie systemu komputerowego oparto na modelu pracy zespołowej WPW (wkład-procesy-wynik), który dobrze opisuje czynniki warunkujące efektywność grupy oraz uwzględnia wieloaspektową obserwację uzyskiwanych rezultatów. w pracy zaprezentowano zarówno zakres rejestrowanych przez system danych jak i sposób ich archiwizowania.

 • Projektowanie sieci bezprzewodowych

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • K. Gierłowski

    Klasyfikacja sieci bezprzewodowych Podstawowe własności i zastosowania sieci bezprzewodowych Przegląd systemów łączności bezprzewodowej Właściwości i parametry mediów transmisyjnych, charakterystyka systemów radiowych i optycznych Techniki wielodostępu (FDMA, TDMA, CDMA, SDMA) Klasyfikacje protokołów dostępu do kanału Charakterystyka algorytmów rywalizacyjnych (ALOHA, S-ALOHA) Algorytmy z częściową koordynacją (CSMA) bądź rezerwacją...