Wyniki wyszukiwania dla: rozpoznawanie tekstu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: rozpoznawanie tekstu

Wyniki wyszukiwania dla: rozpoznawanie tekstu

 • Analiza przydatności wybranych współczynników kształtu do oceny podobieństwa do litery

  Przedstawiono analizę przydatności wybranych współczynników kształtu w celu zastosowania ich w metodzie oceny podobieństwa kształtu do litery, opartej o segmentację obrazu. Opracowane algorytmy zaimplementowano do ekstrakcji i rozpoznawanie tekstu z obrazów zarejestrowanych kamerą lub aparatem cyfrowym w naturalnym otoczeniu. Rozpoznany tekst może zostać zamieniony na postać mówioną w urządzeniach wspomagających osoby niewidome.

 • Gazetteer compression technique based on substructure recognition

  Publikacja

  - Rok 2006

  Automaty skończone są najlepszą formą reprezentacji słowników do przetwarzania języka naturalnego. Przedstawiamy nową technikę kompresji, która jest szczególnie użyteczna w stosunku do pewnego rodzaju słowników. Zastępujemy wielokrotnie występujące podstruktury ich niepowtarzalnymi reprezentantami. Do ich znalezienia traktujemy wektor przejść jako tekst i stosujemy technikę kompresji tekstu w stylu Ziv-Lempel, która znajduje powtórzenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Shape similarity to alphanumeric sign - proposition of new criterion.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł opisuje różne podejścia do określania kształtu. Zawiera analizę ich użyteczności do wyznaczania podobieństwa do litery lub cyfry (znaku alfanumerycznego). Umiejętność sprawdzenia podobieństwa kształtu do znaku alfanumerycznego jest wymagana do oszacowania jakości wstępnego przetwarzania podczas automatycznego rozpoznawaniu maszynopisów. Konieczna jest również do znajdowania ''literopodobnych'' obszarów wśród innych kształtów...

 • Simple measure of typewriter prints quality

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia opracowaną przez autora metodę określania kształtu zaadaptowaną do szacowania jakości znaków uzyskiwanych na maszynie do pisania. Metoda ta bazuje na statystycznej analizie odwzorowania maksymalnego kwadratu (ang. Maximal Square Map) opisanej w szczegółach w artykule. Metodę opracowano celem szacowania jakości komputerowo wspomaganego pozyskiwania informacji z archiwalnych maszynopisów.

 • Automatyczne odczytywanie napisów z diagnostyką ich ważności

  Publikacja

  - Rok 2007

  Przedstawiono koncepcję urządzenia wykrywającego i odczytującego napisy z przeznaczeniem dla osoby niewidomej. Zaprezentowano problemy jakie pojawiają się przy konstruowaniu takiego urządzenia i sposoby ich przezwyciężenia. Przedyskutowano ponadto schemat funkcjonalny oprogramowania sterującego takim urządzeniem. Dodatkowo opisano metodę badania podobieństwa figury do litery lub cyfry opartą na odwzorowaniu maksymalnego kwadratu...

 • Lokalizacja i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych na zdjęciach z fotoradarów

  Artykuł opisuje stworzoną na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej aplikację do lokalizacji i rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych na potrzeby realizowanego na tym wydziale Radiowego systemu monitorowania i akwizycji danych z urządzeń radarowych RSMAD. Na tle dzisiaj funkcjonujących w kraju rozwiązań system RSMAD wyróżnia się automatyzacją procesu przekazywania danych...