Wyniki wyszukiwania dla: ryzyko kredytowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: ryzyko kredytowe

Wyniki wyszukiwania dla: ryzyko kredytowe

 • Ryzyko kredytowe w działalności banków w systemie bankowym w Polsce

  W opracowaniu przedstawiono ryzyko kredytowe, jego rodzaje, przyczyny i skutki. Wskazano na metody jego identyfikowania oraz sposoby ograniczania. Określono normy ostrożnościowe pozwalające na określenie poziomu ryzyka kredytowego banku. Uwzględniono w n ich współczynniki wypłacalności, wymogi kapitałowe dotyczące ryzyka kredytowego oraz wielkość należności zagrożonych banków.

 • Płynność sektora bankowego w Polsce a makrootoczenie jako jej determinanta

  Działalność bankowa jest narażona na ryzyko. Jest to zarówno ryzyko kredytowe, stopy procentowej, walutowe, operacyjne i wiele innych, często w konsekwencji negatywnie wpływających na płynność banku. Oznacza to, że negatywnym skutkiem może być nie tylko generowanie ujemnego wyniku finansowego, czy obniżenie poziomu kapitału własnego. Gorszą konsekwencją jest utrata płynności, prowadząca nawet do upadłości banku. Celem publikacji...

 • Karol Flisikowski dr inż.

  Karol Flisikowski jest profesorem uczelni w Katedrze Statystyki i Ekonometrii, Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Jest odpowiedzialny jest za prowadzenie zajęć ze statystyki opisowej i matematycznej (w języku polskim i angielskim), a także badań naukowych w zakresie statystyki społecznej. Był uczestnikiem wielu konferencji o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, gdzie prezentował wyniki prowadzonych przez...

 • Kredyt kupiecki a zatory płatnicze

  Udzielanie kredytu kupieckiego jest wpisane w działalność każdego przedsiębiorstwa. Odroczone płatności sprzyjają wzrostowi sprzedaży, ale również mogą powodować perturbacje w ich funkcjonowaniu. Sprzyjają one funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka kredytowego, które przekształca się często w ryzyko płynności. W efekcie tworzą się zatorów płatnicze. Celem artykułu jest przedstawienie zatorów płatniczych jako skutków...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mikro- i makrootoczenie jako determinanta ryzyka kredytowego banków komercyjnych w Polsce

  Banki jako instytucje finansowe, działające w turbulentnym otoczeniu, ze względu na znaczenie działalności kredytowej w kształtowaniu ich podstawowych parametrów ekonomiczno - finansowych, powinny ze szczególną uwagą analizować wszelkie sygnały z niego płynące. Zarówno mikrootoczenie ) jak i makrootoczenie wpływają na standing banków i ich postrzeganie przez obecnych i potencjalnych klientów, w szczególności decydują o wynikach...