Wyniki wyszukiwania dla: sadza - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sadza

Wyniki wyszukiwania dla: sadza

  • Wpływ całkowitej zawartości sadzy na właściwości mieszanin SBR/dewulkanizat

    Publikacja

    - Rok 2012

    Przedstawiono wyniki badań wpływu napełniacza aktywnego w postaci sadzy na właściwości kompozycji kauczuku butadienowo-styrenowego i dewulkanizatu gumowego otrzymanego metodą ciągłą. Scharakteryzowano zależności pomiędzy sumaryczną ilością sadzy, stanowiącą sumę sadzy dodawanej i sadzy zawartej w dewulkanizacie gumowym, a charakterystyką przebiegu wulkanizacji, właściwościami fizycznymi oraz dynamicznymi właściwościami mechanicznymi...