Wyniki wyszukiwania dla: sensory gazow - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sensory gazow

Wyniki wyszukiwania dla: sensory gazow

 • Gas sensing by resistance fluctuations in PdxWO3 nanoparticle films.

  Publikacja
  • J. Ederth
  • J. Smulko
  • L. B. Kish
  • P. Heszler
  • G. Niklasson
  • C. G. Granqvist

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań sensorów gazu wykonanych z nanocząstek WO3 z dodatkiem Pd. Stwierdzono, że badanie fluktuacji rezystancji tych sensorów może istotnie zwiększyć czułość wykrywania gazu w porównaniu z obserwacją wyłącznie rezystancji stałoprądowej.

 • Resistance Noise Higher-Order Spectrums in Nanoparticle Gas Sensors.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono badania fluktuacji rezystancji sensora gazu wykonanego z nanocząstek WO3. Stwierdzono występowanie składowych o rozkładzie prawdopodobieństwa różnym od rozkładu Gaussa. W celu zwiększenia czułości i selektywności wykrywanych gazów zastosowan do analizy obserwowanych fluktuacji spektra wyższych rzędów.

 • Higher-Order Statistics for Fluctuation-Enhanced Gas-Sensing.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykrywania wybranych mieszanin gazów za pomocą analizy fluktuacji rezystancji obserwowanych w sensorach gazu. Do analizy obserwowanych fluktuacji wykorzystano gęstość widmową mocy oraz funkcję bispektrum.

 • Fluctuation-enhanced scent sensing using a single gas sensor

  Wykrywanie zapachów podczas aromaterapii może być przeprowadzone za pomocą pojedynczego sensora gazów. W pracy rozważono efektywność detekcji zapachów olejków eterycznych za pomocą rezystancji DC oraz zjawisk fluktuacyjnych w tych sensorach, typu TGS2600,TGS2602,TGS823. Badania koncentrowały się na praktycznym zastosowaniu w aromaterapii do określania intensywności emitowanego zapachu. Opisano szczegółowo system do emisji zapachów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Detekcja gazów za pomocą rezystancyjnych czujników gazów

  Rezystancyjne czujniki gazu są obecnie najpopularniejszymi czujnikami różnych gazów na rynku. Metoda pomiaru polega na obserwacji zmian rezystancji, które zależą od zmian stężenia badanego gazu w atmosferze. Wadą tych czujników jest mała selektywność na różne gazy wywołujące jednakową zmianę ich rezystancji. W oracy przedstawiono zasadę działania i budowę tcyh czujników. Przybliżono metodę zwiększającą selektywności i czułości...

 • Noise measurement setups for fluctuations enhanced gas sensing

  Obserwacje zjawisk fluktuacyjnych w sensorach gazów pozwala zwiększyć czułość i selektywność detekcji gazów. Problemem jest budowa prostego i taniego systemu do obserwacji tych zjawisk. W artykule przedstawiono dwa systemy pozwalające na obserwacje szumów w rezystancyjnych sensorach gazów dostępnych na rynku i prototypowych, wykonanych z warstwy nanocząstek o zbliżonych wymiarach.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fluctuation - enchanced chemical sensing

  Publikacja

  - Proceedings of SPIE - Rok 2003

  Czułość i selektywność sensorów gazu może ulec poprawie jednocześnie gdy wykorzysta się informację zawartą w szumach występujących w sensorze. W pracy opisano szczegółowo kilka metod stosowanych do analizy szumów sensorów gazu. Przedstawiono wyniki ostatnich eksperymentów przeprowadzonych na komercyjnych sensorach gazu Taguchi, sensorach SAW oraz MOS-FET.