Wyniki wyszukiwania dla: sensory smaku - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sensory smaku

Wyniki wyszukiwania dla: sensory smaku

 • Potencjometryczne sensory smaku z membranamii polimerowymi

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono wielkanałowe, potencjometryczne sensory smaku z elektrodami zawierającymi polimerowe membrany ze związkamoi jonoselektywnymi. Wykazano, że te sensory mozna zastosować do rozrózniania produktów podobnych z róznych firm. Wadą ich jest niewystarczająca stabiloność membrany polimerowej.

 • Sztuczny sensor smaku a zmysł smaku

  Publikacja

  Omówiono klasy smaku i działanie zmysłu smaku, który odgrywa ogromną rolę w ocenie jakości żywności metodami organoleptycznymi. Metody te nie są w pełni obiektywne, stąd poszukiwanie sztucznego sensora smaku. Przedstawiono szereg rozwiązań prowadzących do opracowania sensora smaku na większą skalę. Omówiono wybrane potencjometryczne i woltamperometryczne sensory smaku, a także ich handlowe modele.

 • Sztuczny sensor smaku a zmysł smaku

  Omówiono klasy smaku i działanie zmysłu smaku, który odgrywa ogromną rolę w ocenie jakości żywności metodami organoleptycznymi. Metody te nie są w pełni obiektywne, stąd poszukuje się sztucznego sensora smaku. Przedstawiono szereg rozwiązań prowadzących do opracowania sensora smaku na większą skalę. Omówiono wybrane potencjometryczne i woltamperometryczne sensory smaku, a także ich handlowe modele.

 • Maria Szpakowska prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Szpakowska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, na którym uzyskała stopnie i tytuły naukowe. W latach 1969–1995 pracowała w Zakładzie Chemii Fizycznej a w latach 1995 – 2022 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE). Pełniła kolejno funkcję kierownika Pracowni, Zakładu Towaroznawstwa a następnie Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa. W latach 2008-2010 była prodziekanem...

 • OCENA JAKOŚCI WYBRANYCH POLSKICH WIN GRONOWYCH

  Publikacja

  - Rok 2017

  Celem głównym badań było opracowanie i zastosowanie sześciokanałowego potencjometrycznego sensora smaku z elektrodami typu All Solid State Electrode (ASSE) do oceny jakości czerwonych wytrawnych win ze szczepu pinot noir, pod względem wybranych wyróżników jakościowych: rocznik, region uprawy, skład oraz zmiany zachodzące pod wpływem dostępu powietrza. Rozprawa doktorska składała się z dwóch części: teoretycznej (rozdz. 1, 2 i 3)...

 • Polymer membranes loaded with lipids for taste sensing: electrochemical impedance spedance spectroscopy studies

  Zcharakteryzowano metodą impedancyjnej spektroskopii elektrochemicznej membrany polichlorku winilu z lipidami zanurzone w roztworze kwasu cytrynowego. Badano membrany elektrod dodatnio naładowanych (heksadecyloamina, chlorek, benzyloheksadecylodimetyloamoniowy) i ujemne naładowanych (kwas elaidynowy, cholesterol, l-dodekonol). Badania impedacyjne pozwoliły na rozróznienie czterech stałych czasowych: rezystancja wysokiej częstotliwości,...

 • Investigation of Taste Substances by five Channel Lipid-Polymer Membrane Sensor.

  Publikacja

  Badano substancje o różnych stężeniach należące do czterech klas smaku za pomocą pięcio-kanałowego sensora opartego o elektrody jonoselektywne z różnymi membranami polimerowo-lipidowymi. Stwierdzono, że sensor jest czuły na zmiany stężeń chlorowodorku chininy, kawsu cytrynowego i chlorku sodu, przeciwnie jak w przypadku sacharozy. Na podstawie tych wyników można przypuszczać, że sensor może być zastosowany do roztworów składających...

 • Investigation of some taste substances using a set of electrodes with lipid-modified membranes.

  Skonstruowano 5-cio kanałaowy sensor smaku oparty na elektordach jonoselektywnych z membranami polimerowymi modyfikowanymi lipidem. Badano potencjał elektrod w roztworach kwaśnych zawierających różne stężenie kwasu cytrynowego, solnego i octowego. Sensor jest czuły na stężenia substancji kwaśnych z wyjątkiem kwasu octowego. Testowano nowy typ elektrod zawierających polimer przewodzący PEDT/PSS i kwas oleinowy. Stwierdzono, że...

 • Badania nad potencjometrycznymi sensorami smaku

  Publikacja

  Przedstwiono badania nad 5-kanałowym sensorem smaku kwasnego, zbudowanym z elektrod z membranami polimerowo - lipidowymi zawierającymi odpowiednie lipidy. Stwierdzono, że sensor ten jest bardzo czuły na zmainy stężenia kwasu cytrynowego, natomiast wykazuje nieco gorszą czułosc na obecnosć kwasu octowego. Stwirdzono dobrą trwałosć membran oraz powtarzalnośc otrzymanych wyników. Wydaje się, że badane układy mogą byc wykorzystane...