Wyniki wyszukiwania dla: smart city - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: smart city

Wyniki wyszukiwania dla: smart city

 • Smart city - miasto oszczędne

  Publikacja

  - Rok 2013

  Publikacja prezentuje koncepcję smart city oraz smart growth.

 • Social media and efficient computer infrastructure in smart city

  Publikacja

  - Rok 2018

  Social media require an efficient infrastructures of computer and communication systems to support a smart city. In a big city, there are several crucial dilemmas with a home and public space planning, a growing population, a global warming, carbon emissions, a lack of key resources like water and energy, and a traffic congestion. In a smart city, we expect an efficient and sustainable transportation, efficient management of resources...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Social media for e-learning of citizens in smart city

  Publikacja

  - Rok 2018

  The rapid development of social media can be applied for citizens’ e-learning in a smart city. Big cities have to cope with several open issues like a growing population or a traffic congestion. Especially, a home and public space is supposed to be used in more efficient way. Sustainable homes and buildings can be planned with using some modern techniques. Even currently, there is a huge problem with a lack of key resources like...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart Cities Concept - Readiness of City Halls as a Measure of Reaching a Smart City Perception

  Publikacja

  The article presents a proposal for a new approach to the assessment of Smart Cities: testing the readiness of city halls to a Smart City. The approach is the result of two-year studies involving ten major city halls. Readiness is compared with the previously used Smart City assessment methods: rankings or ISO standards. The relationship between readiness and organization maturity was also presented. The key role of city halls...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Big Data and the Internet of Things in Edge Computing for Smart City

  Publikacja

  - Rok 2019

  Requests expressing collective human expectations and outcomes from city service tasks can be partially satisfied by processing Big Data provided to a city cloud via the Internet of Things. To improve the efficiency of the city clouds an edge computing has been introduced regarding Big Data mining. This intelligent and efficient distributed system can be developed for citizens that are supposed to be informed and educated by the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Informacyjna warstwa przestrzeni komercyjnej - smart city a wizerunek miasta

  W artykule przedstawiono wielopoziomowy wpływ technologii informacyjnych na przestrzeń miasta. Na wstępie zaprezentowano krótką charakterystykę smart city, która została rozpatrzona w kontekście przestrzeni komercyjnych. W dalszej części rozważono kwestię "ukrytej" inteligencji wspomagającej w mieście różnorodne procesy. Omówiono także zasięg emisji informacji w przestrzeni komercyjnej. Najważniejsze miejsce w artykule zajmuje...

 • Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City

  Publikacja

  - Rok 2019

  Prezentowana książka dostarczyć ma nową perspektywę spojrzenia na Smart City. Dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast, książka ta przedstawia drogę pomiędzy miastem, a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze. Aby pokazać tę drogę konieczne było przeprowadzenie badań miast. W książce przedstawiono badania dziesięciu polskich, dużych...

 • IDEA SMART CITY W KONTEKŚCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA PRZEDMIEŚCIACH

  Smart City Concept in the Context of Enterpreneurship Development in Suburban Areas. Supporting innovation and knowledge within economic development, these are the goals of public managers, enthusiasts of the Smart City concept. It is questioned whether this concept is the best solution for regional development and efficient support to local entrepreneurship based on SMEs (small and medium enterprises). Moreover, the results of...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Perspektywy wykorzystania architektury korporacyjnej w tworzeniu rozwiązań smart city

  Publikacja

  - Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - Rok 2015

  Idea jaką jest SmartCity jest na tyle nowa, iż trudno znaleźć kompleksowy i w pełni działający system obejmujący wszystkich jego interesariuszy oraz ich wymagania względem niego – rozumianego jako przedsięwzięcie, a nie system informatyczny. Obecnie prowadzonych jest wiele projektów o których można powiedzieć, iż są to projekty „wyspowe” - obejmują tylko jedno, lub kilka zagadnień (domen, aspektów), związanych z zarządzaniem przestrzenią...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Some Artificial Intelligence Driven Algorithms For Mobile Edge Computing in Smart City

  Publikacja

  - Rok 2019

  Smart mobile devices can share computing workload with the computer cloud that is important when artificial intelligence tools support computer systems in a smart city. This concept brings computing on the edge of the cloud, closer to citizens and it can shorten latency. Edge computing removes a crucial drawback of the smart city computing because city services are usually far away from citizens, physically. Besides, we introduced...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Multi-criteria Differential Evolution for Optimization of Virtual Machine Resources in Smart City Cloud

  Publikacja

  - Rok 2020

  In a smart city, artificial intelligence tools support citizens and urban services. From the user point of view, smart applications should bring computing to the edge of the cloud, closer to citizens with short latency. However, from the cloud designer point of view, the trade-off between cost, energy and time criteria requires the Pareto solutions. Therefore, the proposed multi-criteria differential evolution can optimize virtual...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Towards a Smart Sustainable City Roadmap

  Publikacja
  • G. Pereira
  • E. Estevez
  • R. Krimmer
  • M. Janssen
  • T. Janowski

  - Rok 2019

  This workshop of the CAP4CITY (Erasmus+ Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities) project is to promote and stimulate the discussion and networking in the area of Digital Government. Smart Sustainable Cities and related concepts of Digital, Intelligent and Smart Cities represent a progression of how cities around the world apply digital technology to serve their populations, pursue sustainable socio-economic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interdisciplinarity in Smart Sustainable City education: exploring educational offerings and competencies worldwide

  Publikacja

  More and more higher education institutions are offering specialized study programs for current and future managers of Smart Sustainable Cities (SSCs). In the process, they try to reconcile the interdisciplinary nature of such studies, covering at least the technical and social aspects of SSC management, with their own traditionally discipline-based organization. However, there is little guidance on how such interdisciplinarity...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Aleksander Orłowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Aleksander Orłowski, profesor PG w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, v-ce prezes Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej. Zawodowo zajmuje się badaniem i rozwojem koncepcji Smart Cities, współautor (2016-2017) badań gotowości do Smart City dziesięciu czołowych polskich urzędów miejskich, autor książki: Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City (2019)....

 • Koncepcja Smart Cities - obszar Smart Environment

  Publikacja

  - Rok 2018

  The Smart Cities Concept– Smart Environment. The paper concentrates on the possibilities of checking the extent to which cities meet the smart city concept. The presented concept concentrates on one of the main smart cities characteristic: Smart Environment. This paper is a result of joint work of specialist from two diff erent areas: management and environmental protection. The interdisciplinary character of the paper is characteristic...

 • Smart Cities Concept: Smart Mobility Indicator

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2019

  This work attempts to analyze problems resulting from the lack of possibility to assess the effectiveness of the implementation of “Smart Mobility” solutions, which represent one of the cornerstones of Smart Cities, from the point of view of city hall offices. The work presents existing Smart Mobility evaluation solutions, discusses their drawbacks, and then proposes a new indicator. The final part of the work presents assumptions...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Smart Blue Cities

  Publikacja

  - EUROPA XXI - Rok 2019

  This paper presents the concept of Smart Cities from the perspective of those located by water, considering if there are more major differences in the way the concept is implemented in coastal cities, as opposed to those located anywhere else. It proves possible to point to such differences, in relation to the three key areas of mobility, the environment and living. Further consideration is given to specific legal and cross-cultural...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście

  Publikacja

  W pracy omówiono metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście. Sformułowano dwa kryteria do oceny rozmieszczenia kluczowych zasobów w systemie smart city. Zobrazowano proces wyznaczania rozwiązań kompromisowych spośród rozwiązań Pareto-optymalnych. Omówiono metaheurystyki inteligencji zbiorowej, w tym roju cząstek, kolonii mrówek, roju pszczół oraz ewolucji różnicowej, za pomocą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ontology of the Design Pattern Language for Smart Cities Systems

  Publikacja

  The paper presents the definition of the design pattern language of Smart Cities in the form of an ontology. Since the implementation of a Smart City system is difficult, expensive and closely linked with the problems concerning a given city, the knowledge acquired during a single implementation is extremely valuable. The language we defined supports the management of such knowledge as it allows for the expression of a solution...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • High-Level Model for the Design of KPIs for Smart Cities Systems

  Publikacja

  The main goal of the paper is to build a high-level model for the design of KPIs. Currently, the development and processes of cities have been checked by KPI indicators. The authors realized that there is a limited usability of KPIs for both the users and IT specialists who are preparing them. Another observation was that the process of the implementation of Smart Cities systems is very complicated. Due to this the concept of a...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model of an Integration Bus of Data and Ontologies of Smart Cities Processes

  Publikacja

  This paper presents a model of an integration bus used in the design of Smart Cities system architectures. The model of such a bus becomes necessary when designing high-level architectures, within which the silo processes of the organization should be seen from the perspective of its ontology. For such a bus to be used by any city, a generic solution was proposed which can be implemented as a whole or in part depending on the requirements...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Designing Aggregate KPIs as a Method of Implementing Decision-Making Processes in the Management of Smart Cities

  The aim of the paper is to present a concept of measuring the performance of city management processes by use of a concept of aggregate KPIs. In the management of organizations and, as a consequence of the use of a common design framework also in the management of cities, silo KPIs are commonly used to show the statuses of the processes of organizations/cities. Thus the question arises as to what extent aggregate KPIs, as proposed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Principles of Model Building Concepts Which Are Applied to the Design Patterns for Smart Cities

  Publikacja

  - Rok 2017

  The involvement of citizens into decision-making processes is one of the main features of smart cities. Such commitment is reflected in the form of requirements towards the city, and the benefits which are expected from the city. Requirements and benefits are thus the primary language of communication between decision-makers and urban residents. To develop such a language, it becomes necessary to develop design patterns for Smart...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Review of International Standards and Policy Guidelines for Smart Sustainable Cities

  Publikacja

  - Rok 2021

  Smart cities are often criticized for preoccupation with technology, for ignoring the negative effects of technology, for irrelevance to the needs of the poor, and for ubiquitous data collection creating perfect conditions for surveillance societies and autocratic states. In response, cities pursue smartness and sustainability simultaneously, becoming global (by participation in global digital networks) and local (by addressing...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ontologia języka wzorców projektowych dla systemów Smart Cities

  W artykule przedstawiono definicję języka wzorów projektowych Smart Cities w postaci ontologii. Jako, że wdrażanie rozwiązania Smart City jest trudne, drogie i ściśle związane z problematyką dotycząca danego miasta, wiedza nabywana podczas pojedynczego wdrożenia jest wiedzą niezwykle cenną. Zdefiniowany przez nas język wspiera zarządzanie ww. wiedzą jako, że pozwala on na ekspresję rozwiązania, które bazując na najlepszych praktykach...

 • Distributed Architectures for Intensive Urban Computing: A Case Study on Smart Lighting for Sustainable Cities

  Publikacja

  - IEEE Access - Rok 2019

  New information and communication technologies have contributed to the development of the smart city concept. On a physical level, this paradigm is characterised by deploying a substantial number of different devices that can sense their surroundings and generate a large amount of data. The most typical case is image and video acquisition sensors. Recently, these types of sensors are found in abundance in urban spaces and are responsible...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart Cities System Design Method Based on Case Based Reasoning

  Publikacja

  The objective of this paper is to present the results of research carried out to develop a design method for Smart Cities systems. The method is based on the analysis of design cases of Smart Cities systems in cities, the selection of the city appropriate to the requirements for implementation and application. The Case Based Reasoning method was used to develop the proposed design methodology, along with mechanisms of the conversion...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart sustainable cities : Reconnaissance Study

  Publikacja

  - Rok 2016

  The global urban population is expected to grow by 63 percent between 2014 and 2050 – compared to an overall global population growth of 32 percent during the same period. Megacities with over 20-million inhabitants will see the fastest increase in population – and at least 13 new megacities are expected by 2030, in addition to the 28 existing today. The fastest growing urban centres contain around one-million inhabitants, and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

 • Karolina Krośnicka dr hab. inż. arch.

 • Bio-inspired Urban Design: Smart Growth and Sustainable Development Frameworks for a New Urban Unit in Cracow

  Publikacja

  - Rok 2012

  In March 2012, architects João Diniz (Brazil) and Dorota Wiśniewska (Poland) answered a call to competition from the City of Cracow, submitting an entry for the redesign of 5600 ha of the Nowa Huta district in eastern Cracow, focusing on economic revitalization within a framework of smart growth and sustainable development. The scenario included an ArcerolMittal Steelworks and incorporated a strong ecological analysis for the easternmost...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Smart Materials in Architecture: Useful Tools with Practical Applications or Fascinating Inventions for Experimental Design?

  For at least several decades smart or so-called intelligent materials, being the result of great advancements in material engineering, appear in architecture in different applications. Most of them are called "smart" because of their inherent properties: a real-time response to environmental stimuli. There are also those considered to be "smart" due to smart design: their original structure or the composition of their materials...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast

  STRONA GŁÓWNAOBSZARY TEMATYCZNERADA NAUKOWARECENZENCIREDAKCJAINFORMACJE DLA AUTORÓWRECENZJAKONTAKT Strona główna > Numer 14/2017 > Metody i aplikacje zdalnego szkolenia mieszkańców inteligentnych miast METODY I APLIKACJE ZDALNEGO SZKOLENIA MIESZKAŃCÓW INTELIGENTNYCH MIAST Jerzy Balicki, Piotr Dryja, Waldemar Korłub, Maciej Tyszka Rozwój nowego rodzaju miast i regionów nazywanych smart cities pociąga za sobą nowy sposób...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Move into the open space – what can we expect from moving artistic interventions to open urban spaces?

  Publikacja

  - Interaction Design & Architecture(s) - Rok 2017

  The paper discuses the role of incorporating creative engagement into the processes of urban and social development using cultural means of action and expression and the potential of artistic interventions in public space. The block of initiatives within the People’s Smart Sculpture EU project, realized by Gdańsk City Gallery, has been named “Move Into The Open Space”. This paper will provide...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Dorota Dominika Kamrowska-Załuska dr inż. arch.

  dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej i Kierownik Studiów Podyplomowych Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie przestrzeni i zarządzanie”; odbyła staże badawcze w kilku instytucjach badawczych w tym Massachusetts Institute of Technology (2013). Urbanista z 16 letnim doświadczeniem w pracy zarówno w sektorze...

 • Media architecture for post-modern society - new forms of participation

  Publikacja

  - Rok 2018

  The article shows the relationship between the characteristics of the post-modern society, and the development of media architecture with the function of interactivity. In this context, the duality of the features of post-modern society was emphasized: taking into account its location between creativity and consumerism, as well as on the border between the real and virtual word. The development of media architecture has been linked...

 • Izabela Mironowicz dr hab. inż. arch.

 • Ontologie ram projektowych jako narzędzie wspomagające decyzje komitetów sterujących

  Publikacja

  - Studia Informatica Pomerania - Rok 2016

  Celem artykułu jest wykazanie przydatności ontologii jako narzędzia wspomagającego decyzje prac komitetów sterujących. Budowa ontologii jako narzędzia wspomagającego decyzje była konsekwencją pojawienia się problemu oceny wniosków projektowych zgłaszanych do projektu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza Smart Port & City. W artykule przedstawiono etapy budowy ontologii oraz jej zastosowanie do analizy zgodności dokumentów z przyjętymi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Concept of 'Good Urban Governance' and Its Application in Sustainable Urban Planning

  Contemporary urban theory and practice in the post-industrial era is increasingly often turning towards an approach based on sustainable development. That concept bearing the traits of a paradigm has grown on the ground of broad quest for an alternative to the existing development model of the industrial civilisation. It has gained wide social acceptance and is the basis for many development and environmental programmes at the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy Smart Cities - studium przypadku

  The paper presents the architecture of an enterprise service bus used in the construction of information systems processing large amounts of data for decision-making needs at the City Hall in Gdańsk. The key concept of processes of bus development involves installation of developing environment, database connection, flow mechanisms and data presentation. The issue was supported by models such as KPI (Key Processes Identifier) and...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Collective citizens' behavior modelling with support of the Internet of Things and Big Data

  In this paper, collective human behaviors are modelled by a development of Big Data mining related to the Internet of Things. Some studies under MapReduce architectures have been carried out to improve an efficiency of Big Data mining. Intelligent agents in data mining have been analyzed for smart city systems, as well as data mining has been described by genetic programming. Furthermore, artificial neural networks have been discussed...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The potential of urban agriculture in the revitalisation of a metropolis

  Publikacja

  - Rok 2019

  In Poland, the topic addressing urban areas of agricultural production and gardening activity is still viewed in two main blocks: 1) a shift of the urbanized zone’s boundaries, causing dispersion of suburban buildings as well as creates conflict zone between the residential area and the production and post-production zones; 2) a socially contentious issue of restructuring the inner-city complexes of former employee allotments....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An Algorithm for Optimizing the Determination of Cycling Routes on the Example of the Gdansk Agglomeration

  Publikacja

  - Rok 2018

  Physical activity is an essential part of a healthy lifestyle. One of the manifestations of the change in a society type from consumer to information one is the understanding of the importance of ecology and a healthy lifestyle. This is evident, inter alia, in the inventiveness and involvement of the society in the start-up and solutions referred to as the Smart City. One example is the development of e-bike rental and local investments...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Analysis of Signalized Intersections in the Context of Pedestrian Traffic

  Gdynia is a city in the Pomeranian Voivod e ship of Poland with a population of about 250,000. It faces a growing motorization rate th at needs to be addressed. Car ownership in Gdynia now exceed s 500 vehicles per 1000 residents. Travel by public transport is decreasing and the rate of walking and cycling remains low. It is necessary to reverse these negative trends by implementing solu tions based...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Architektura przyszłości – przekraczanie granic poprzez interfejsy

  Publikacja

  - Rok 2014

  Architektura przyszłości rozpatrywana jest w kontekście rozwoju technologii cyfrowych, które umożliwiają nadawanie obiektom architektonicznym cech interfejsów. Przekraczanie granic dotyczy więc nadawania architekturze nowych funkcji - funkcjonalności zapożyczonych ze świata wirtualnego, emisji informacji oraz interakcji. W tym ujęciu „interfejs architektoniczny” stanowi płaszczyznę komunikacji pomiędzy obiektem architektonicznym...

 • Modern technologies in energy demand reducing of public transport — Practical applications

  Publikacja

  - Rok 2017

  City of Gdynia (Poland) exploits one of the most modern trolleybus network in Europe, which has been involved in many projects related to the reduction of energy consumption. Some of them are connected with the improving of energy breaking recovery usage. An experimental stationary storage system at Północna substation, which was tested in 2012-2014, is a bright example of a system which is connected with the improving of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rewitalizacyjny Living Lab jako metoda generowania i wdrażania innowacji na rzecz odnowy inteligentnego miasta na przykładzie dzielnicy Orunia w Gdańsku

  W artykule poruszono kwestię możliwości wykorzystania w uspołecznieniu formuły pracy nad rewitalizacją modelu living lab tzw. żywego (żyjącego) laboratorium. Na tle przykładów praktyki zagranicznej (USA, Niemcy) dokonano odniesienia do doświadczeń polskich zebranych przez Autorkę w ramach współpracy ze społecznością gdańskiej dzielnicy Orunia - św. Wojciech. Zespół naukowy KUiPR WAPG Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego...

 • ‘The Urban Walk Architecture Talk’— Bridging Socially Engaged Art, Urban Processes and Cultural Development

  Publikacja

  - Rok 2019

  “Urban Walk—Architecture Talk” is a project based on an elective seminar under the same title organized at the Faculty of Architecture of Gdańsk University of Technology. It aims at getting familiar with the topic of multi-layer and multi-sensory reception of public space, mainly by recognizing the needs of its users. Additionally, it deals with the consequences of such perception and the use of space in order to build more complete...

 • Urban Mentoring as a new polish management technique in participatory planning

  Publikacja

  A decade of experience in implementation of numerous urban modernization projects in Poland resulted in a lively debate on socialization of the planning process, in which the matter of the public space quality has become the center of gravity. In those years, transformation from the classic administrative model of „bureaucracy planning” to the model of „management planning” has not been complete. The socialist primacy of the public...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym