Wyniki wyszukiwania dla: smart materials - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: smart materials

Wyniki wyszukiwania dla: smart materials

 • SMART MATERIALS & STRUCTURES

  Czasopisma

  ISSN: 0964-1726 , eISSN: 1361-665X

 • Smart Materials in Architecture: Useful Tools with Practical Applications or Fascinating Inventions for Experimental Design?

  For at least several decades smart or so-called intelligent materials, being the result of great advancements in material engineering, appear in architecture in different applications. Most of them are called "smart" because of their inherent properties: a real-time response to environmental stimuli. There are also those considered to be "smart" due to smart design: their original structure or the composition of their materials...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • International Journal of Smart and Nano Materials

  Czasopisma

  ISSN: 1947-5411 , eISSN: 1947-542X

 • Selected papers from the Smart Engineering of New Materials Conference, 22-25 June 2015, Lodz, Poland

  Publikacja

  - DIAMOND AND RELATED MATERIALS - Rok 2016

  Editorial to the special issue is a collection of the articles presented at Smart Engineering of New Materials (SENM2015) Conference, held in Lodz, Poland on June 22-25, 2015 (SENM 2015).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Geometrically nonlinear finite element simulation of smart piezolaminated plates and shells

  Publikacja

  - SMART MATERIALS & STRUCTURES - Rok 2007

  W pracy zaproponowano powłokowy element skończony pozwalający na uwzględnienie efektu piezoelektrycznego. Element został wykorzystany w podejściu Lagrange'a, które wymaga starannego dobrania definicji wielkości mechanicznych i elektrycznych. Zależności przemieszczenie-odkształcenie zbudowano na bazie teorii małych odkształceń i umiarkowanych obrotów. Założono liniowy rozkład pól odkształceń i pola elektrycznego po grubości powłoki....

 • Damage detection strategies based on propagation of guided elastic waves

  Publikacja

  - SMART MATERIALS & STRUCTURES - Rok 2012

  W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznych oraz badań eksperymentalnych nad wykorzystaniemprowadzonych falsprężystych do wykrywania ilokalizacji uszkodzeń w dwu i trójwymiarowych elementach konstrukcyjnych wykonanych z materiałów izotropowych i kompozytowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An adaptive wing for a samll-aircraft application with a configuration of fibre Bragg greting sensors

  Publikacja

  - SMART MATERIALS & STRUCTURES - Rok 2010

  W pracy przedstawiono koncepcję skrzydła o zmiennej geometrii wymuszanej układem siłowników zbudowanych z matriału z pamięcią kształtu oraz układem czujników optycznych z siatką Bragga do monitorowania jego stanu odkształceń.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Low-frequency current noise in electrochromic devices

  Publikacja
  • J. Smulko
  • A. Azens
  • L. B. Kish
  • C. G. Granqvist

  - SMART MATERIALS & STRUCTURES - Rok 2008

  Obserwowano szumy typu 1/f w elemencie wykazującym zjawisko elektrochromizmu - zmiany swoich parametrów optycznych (przezroczystości) pod wpływem przyłożonego napięcia. Element składał się z porowatej warstwy nanocząstek WO3 oraz tlenku Ni-V. Obserwowano gęstość widmową mocy prądu szumów, która zalezała liniowo od kwadratu prądu stałego I płynącego przez element. Stwierdzono, że intensywne przełączanie elementu między trybem przezroczystym...

 • Microsphere structure application for supercapacitor in situ temperature monitoring

  Publikacja

  Constant, real-time temperature monitoring of the supercapacitors for efficient energy usage is in high demand and seems to be crucial for further development of those elements. A fiber-optic sensor can be an effective optoelectronic device dedicated for in-situ temperature monitoring of supercapacitors. In this work, the application of the fiber-optic microstrucutre with thin zinc oxide (ZnO) coating fabricated in the atomic layer...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Fabrication methods of smart composite coatings - review

  Postoperative bacterial infections are one of the main reasons for unsuccessful implantation of long-term implants. The development of bacterial infection requires antibiotic therapy, in extreme cases a reimplantation procedure is necessary. In order to provide materials for implants with antibacterial properties, they are subjected to modifications to create a coating that will release the drug substance, when the inflammation...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • The role of robotisation in improving bakery product quality

  Publikacja

  The article aims to present the role of robotisation in increasing bakery product quality, as it is closely linked to machine reliability, as well as hygienic and sanitary conditions. All machines employed in the production process ought to be maintained at full production potential and reliability, which also has a fundamental influence on the final product’s quality. While participating in the 2014-2020 Smart Growth Operational...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Microcrystalline Cellulose Management in the Production of Poly(ether-urethane)s- Structure, Morphology, and Thermal Characteristic

  In response to the demand of polymer industry for reducing the use of synthetic chemicals, eco-friendly materials are investigated. In the presented study, bio-based poly(ether-urethane)s were prepared by using microcrystalline cellulose (MCC) and polyether polyol and 1,3-propanediol derived from corn sugar. A step towards sustainability was taken by incorporating bio-based compounds and cellulose, consequently, bio-waste are utilized...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ewa Klugmann-Radziemska prof. dr hab.

  Ewa Klugmann-Radziemska ukończyła studia wyższe na kierunku fizyka na Uniwersytecie Gdańskim, a od roku 1996 związana jest z Politechniką Gdańską, kiedy to rozpoczęła studia doktoranckie. Obecnie jest profesorem na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, od roku 2006 kierownikiem Katedry Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego. W latach 2008–2016 pełniła funkcję Prodziekana ds. współpracy i rozwoju, w latach 2016-2019 była...

 • Michał Kowalewski dr inż.

  Research career: Doctoral dissertation "Tolerance robust, dictionary methods of fault diagnosis of electronic circuits with specialized neural classifier". Participation as a performer in four KBN research teams MNiSW and NCBiR concerning the development of diagnostic methods for analog electronic circuits and diagnostics of technical objects using impedance spectroscopy methods. 39 publications, including 10 in magazines,...

 • Measurements of flicker noise in supercapacitor cells

  Publikacja

  - Rok 2017

  Flicker noise (1/f-like noise) is often used to assess the quality of various materials and devices. This phenomenon has been observed in different electrochemical devices or reactions (e.g., smart windows, pitting corrosion events). In our exploratory studies we consider how to measure and utilize 1/f noise for the quality assessment of supercapacitors. This task requires special attention because of enormous capacitance of the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • New Technologies in Construction

  Kursy Online
  • J. Kabrońska

  New technologies in architecture Social aspect of technological innovations - future scenarios Actor-Network Theory Building materials: smart materials, nanomaterials, PCM, UHP and self-X materials Intelligent environments: Internet of Things (IoT) Smart components, assemblies and systems in architecture

 • Electrophoretically Deposited Chitosan/Eudragit E 100/AgNPs Composite Coatings on Titanium Substrate as a Silver Release System

  Due to the possibility of bacterial infections occurring around peri-implant tissues, it is necessary to provide implant coatings that release antibacterial substances. The scientific goal of this paper was to produce by electrophoretic deposition (EPD) a smart, chitosan/Eudragit E 100/silver nanoparticles (chit/EE100/AgNPs) composite coating on the surface of titanium grade 2 using different deposition parameters, such as the...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • The Effect of Laser Re-Solidification on Microstructure and Photo-Electrochemical Properties of Fe-Decorated TiO2 Nanotubes

  Publikacja

  - Materials - Rok 2020

  Fossil fuels became increasingly unpleasant energy source due to their negative impact on the environment; thus, attractiveness of renewable, and especially solar energy, is growing worldwide. Among others, the research is focused on smart combination of simple compounds towards formation of the photoactive materials. Following that, our work concerns the optimized manipulation of laser light coupled with the iron sputtering to...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Concept of 'Good Urban Governance' and Its Application in Sustainable Urban Planning

  Contemporary urban theory and practice in the post-industrial era is increasingly often turning towards an approach based on sustainable development. That concept bearing the traits of a paradigm has grown on the ground of broad quest for an alternative to the existing development model of the industrial civilisation. It has gained wide social acceptance and is the basis for many development and environmental programmes at the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Koncepcja Smart Cities - obszar Smart Environment

  Publikacja

  - Rok 2018

  The Smart Cities Concept– Smart Environment. The paper concentrates on the possibilities of checking the extent to which cities meet the smart city concept. The presented concept concentrates on one of the main smart cities characteristic: Smart Environment. This paper is a result of joint work of specialist from two diff erent areas: management and environmental protection. The interdisciplinary character of the paper is characteristic...

 • Some Artificial Intelligence Driven Algorithms For Mobile Edge Computing in Smart City

  Publikacja

  - Rok 2019

  Smart mobile devices can share computing workload with the computer cloud that is important when artificial intelligence tools support computer systems in a smart city. This concept brings computing on the edge of the cloud, closer to citizens and it can shorten latency. Edge computing removes a crucial drawback of the smart city computing because city services are usually far away from citizens, physically. Besides, we introduced...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart city - miasto oszczędne

  Publikacja

  - Rok 2013

  Publikacja prezentuje koncepcję smart city oraz smart growth.

 • Smart Cities Concept - Readiness of City Halls as a Measure of Reaching a Smart City Perception

  Publikacja

  The article presents a proposal for a new approach to the assessment of Smart Cities: testing the readiness of city halls to a Smart City. The approach is the result of two-year studies involving ten major city halls. Readiness is compared with the previously used Smart City assessment methods: rankings or ISO standards. The relationship between readiness and organization maturity was also presented. The key role of city halls...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model gotowości procesowej urzędu miejskiego dojścia do Smart City

  Publikacja

  - Rok 2019

  Prezentowana książka dostarczyć ma nową perspektywę spojrzenia na Smart City. Dotychczas koncentrowano się na opisie Smart City lub na opisie miast, książka ta przedstawia drogę pomiędzy miastem, a Smart City, wskazując urząd miejski jako kluczową instytucję zarządzającą procesami przejścia na tej drodze. Aby pokazać tę drogę konieczne było przeprowadzenie badań miast. W książce przedstawiono badania dziesięciu polskich, dużych...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Mapping negative unintended consequences of disruptive technologies use in smart cities

  Publikacja

  - Rok 2021

  Smart cities governance (SCG) consists of both to foster technology-enabled innovation, and to utilize disruptive technologies (DT) outcomes and impacts to increase public value of urban services. Despite widespread discussion of DT benefits, scientific literature identifies multiple determinants of unintended negative consequences (UC) of DT deployment in smart city initiatives. By considering UC as the negative aspects resulting...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Towards a Smart Sustainable City Roadmap

  Publikacja
  • G. V. Pereira
  • E. Estevez
  • R. Krimmer
  • M. Janssen
  • T. Janowski

  - Rok 2019

  This workshop of the CAP4CITY (Erasmus+ Strengthening Governance Capacity for Smart Sustainable Cities) project is to promote and stimulate the discussion and networking in the area of Digital Government. Smart Sustainable Cities and related concepts of Digital, Intelligent and Smart Cities represent a progression of how cities around the world apply digital technology to serve their populations, pursue sustainable socio-economic...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Smart Cities Concept: Smart Mobility Indicator

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2019

  This work attempts to analyze problems resulting from the lack of possibility to assess the effectiveness of the implementation of “Smart Mobility” solutions, which represent one of the cornerstones of Smart Cities, from the point of view of city hall offices. The work presents existing Smart Mobility evaluation solutions, discusses their drawbacks, and then proposes a new indicator. The final part of the work presents assumptions...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Social media and efficient computer infrastructure in smart city

  Publikacja

  - Rok 2018

  Social media require an efficient infrastructures of computer and communication systems to support a smart city. In a big city, there are several crucial dilemmas with a home and public space planning, a growing population, a global warming, carbon emissions, a lack of key resources like water and energy, and a traffic congestion. In a smart city, we expect an efficient and sustainable transportation, efficient management of resources...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Standards with cybersecurity controls for smart grid - A systematic analysis

  In recent years numerous standards related to the cybersecurity of smart grids have been published, which led to the challenge for operators in obtaining indications that match their specific objectives and contexts. Although several studies approached this problem by providing more or less comprehensive surveys and overviews of smart grid cybersecurity standards, none of them was dedicated to the actual and important subject of...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Multi-criteria Differential Evolution for Optimization of Virtual Machine Resources in Smart City Cloud

  Publikacja

  - Rok 2020

  In a smart city, artificial intelligence tools support citizens and urban services. From the user point of view, smart applications should bring computing to the edge of the cloud, closer to citizens with short latency. However, from the cloud designer point of view, the trade-off between cost, energy and time criteria requires the Pareto solutions. Therefore, the proposed multi-criteria differential evolution can optimize virtual...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart Specializations as Innovative Ecosystems

  Publikacja

  - Rok 2018

  In the article it is showed that regional smart specializations that are currently the most important tool of the European innovation policy may be perceived, and if effective should constitute, innovative ecosystems. The article presents the concepts of smart specializations and innovative ecosystems. The concept of innovative ecosystem is, in the article, presented from the perspective of its foundation and relations to other...

 • Prof. Haitham Abu-Rub - A Visit to Poland's Gdansk University of Technology

  Report on visit of Prof. Haitham Abu-Rub in Gdansk University of Technology. Speech on the Smart Grid Centre. Visit in the new smart grid laboratory of the GUT, the Laboratory for Innovative Power Technologies and Integration of Renewable Energy Sources (LINTE^2).

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Process of Emergence of Smart Specialisation in Pomeranian Voivodeship in Poland

  The European Commission puts a growing emphasis on the smart specialization as a tool of regional development. This term is present in a number of strategic development documents in the European Union, including Europe 2020, published by the European Commission in 2010. It implies the need for countries and regions to specialize as well as focus the development of innovation on areas that are consistent with their endogenous potentials. Objectives...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Performance Analysis of Interaction between Smart Glasses and Smart Objects Using Image-Based Object Identification

  Publikacja

  We propose the use of smart glasses to collaborate with smart objects in the Internet of Things environment. Particularly we are focusing on new interaction methods and the analysis of acceptable reaction times in the process of object recognition using smart glasses. We evaluated the proposed method using user studies and experiments with three different smart glasses: Google Glass, Epson Moverio, and the developed eGlasses platform....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Data Model Development for Security Information Sharing in Smart Grids

  The smart grid raises new security concerns which require novel solutions. It is commonly agreed that to protect the grid, the effective collaboration and information sharing between the relevant stakeholders is prerequisite. Developing a security information sharing platform for the smart grid is a new research direction which poses several challenges related to the highly distributed and heterogeneous character of the grid. In...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Security information sharing for smart grids: Developing the right data model

  Publikacja

  The smart grid raises new security concerns which require novel solutions. It is commonly agreed that to protect the grid the effective collaboration and information sharing between the relevant stakeholders is prerequisite. Developing a security information sharing platform for the smart grid is a new research direction which poses several challenges related to the highly distributed and heterogeneous character of the grid. In...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Application of smart glasses for fast and automatic color correction in health care

  Publikacja

  In recent years different applications of smart glasses in health care have been proposed. In this paper we present the experiments related to automatic color correction using smart glasses platform developed within the eGlasses project. The color pattern is proposed and tested enabling the automatic detection of the pattern and automatic correction of colors. Additionally, the method for encoding and decoding of patient ID in...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Principles of Model Building Concepts Which Are Applied to the Design Patterns for Smart Cities

  Publikacja

  - Rok 2017

  The involvement of citizens into decision-making processes is one of the main features of smart cities. Such commitment is reflected in the form of requirements towards the city, and the benefits which are expected from the city. Requirements and benefits are thus the primary language of communication between decision-makers and urban residents. To develop such a language, it becomes necessary to develop design patterns for Smart...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście

  Publikacja

  W pracy omówiono metody zwiększania dostępności i efektywności informatycznej infrastruktury w inteligentnym mieście. Sformułowano dwa kryteria do oceny rozmieszczenia kluczowych zasobów w systemie smart city. Zobrazowano proces wyznaczania rozwiązań kompromisowych spośród rozwiązań Pareto-optymalnych. Omówiono metaheurystyki inteligencji zbiorowej, w tym roju cząstek, kolonii mrówek, roju pszczół oraz ewolucji różnicowej, za pomocą...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Standards on Cyber Security Assessment of Smart Grid

  Security evaluation of communication systems in smart grid poses a great challenge to the developers and operators. In recent years many new smart grid standards were proposed, which paradoxically results in the difficulty in finding a relevant publication in this plethora of literature. This paper presents the results of a systematic analysis which aimed at addressing this issue by identifying standards that present sound security...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Smart Blue Cities

  Publikacja

  - EUROPA XXI - Rok 2019

  This paper presents the concept of Smart Cities from the perspective of those located by water, considering if there are more major differences in the way the concept is implemented in coastal cities, as opposed to those located anywhere else. It proves possible to point to such differences, in relation to the three key areas of mobility, the environment and living. Further consideration is given to specific legal and cross-cultural...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Interactions with recognized patients using smart glasses

  Publikacja

  - Rok 2015

  Recently, different smart glasses solutions have been proposed on the market. The rapid development of this wearable technology has led to several research projects related to applications of smart glasses in healthcare. In this paper we propose a general architecture of the system enabling data integration for the recognized person. In the proposed system smart glasses integrates data obtained for the recognized patient from health...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Neural Knowledge DNA Based Smart Internet of Things

  Publikacja

  - CYBERNETICS AND SYSTEMS - Rok 2020

  ABSTRACT The Internet of Things (IoT) has gained significant attention from industry as well as academia during the past decade. Smartness, however, remains a substantial challenge for IoT applications. Recent advances in networked sensor technologies, computing, and machine learning have made it possible for building new smart IoT applications. In this paper, we propose a novel approach: the Neural Knowledge DNA based Smart Internet...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Cybersecurity and Privacy in Standards for Smart Grids – a Comprehensive Survey

  Resilient information and communications technologies are a prerequisite for reliable operation of smart grid. In recent years, many standards for the new form of electricity network have been proposed, which results in operators and other smart grid stakeholders having difficulties in finding the documents which can be related to their particular problems. The purpose of this paper is to bring in all smart grid standards that...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Evaluation of Open Source SIEM for Situation Awareness Platform in the Smart Grid Environment

  Publikacja

  The smart grid as a large-scale system of systems has an exceptionally large surface exposed to cyber-attacks, including highly evolved and sophisticated threats such as Advanced Persistent Threats (APT) or Botnets. When addressing this situation the usual cyber security technologies are prerequisite, but not sufficient. The smart grid requires developing and deploying an extensive ICT infrastructure that supports significantly...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Septic safe interactions with smart glasses in health care

  In this paper, septic safe methods of interaction with smart glasses, due to the health care environment applications consideration, are presented. The main focus is on capabilities of an optical, proximity-based gesture sensor and eye-tracker input systems. The design of both interfaces is being adapted to the open smart glasses platform that is being developed under the eGlasses project. Preliminary results obtained from the...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • A Review of Standards with Cybersecurity Requirements for Smart Grid

  Publikacja

  Assuring cybersecurity of the smart grid is indispensable for the reliable operation of this new form of the electricity network. Experts agree that standardised solutions and practices should be applied in the first place. In recent years many new standards for smart grids have been published, which paradoxically results in the difficulty of finding a relevant publication in this plethora of literature. This paper presents results...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Smart Cities System Design Method Based on Case Based Reasoning

  Publikacja

  The objective of this paper is to present the results of research carried out to develop a design method for Smart Cities systems. The method is based on the analysis of design cases of Smart Cities systems in cities, the selection of the city appropriate to the requirements for implementation and application. The Case Based Reasoning method was used to develop the proposed design methodology, along with mechanisms of the conversion...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rule-Based Model for Selecting Integration Technologies for Smart Cities Systems

  Publikacja

  The aim of this article is to present the stages of development for an information technology integration model for the design of systems for smart cities. The Introduction explains the need for integration technologies and presents a model for selecting integration technologies and the conditions for its use in designing smart cities systems. Then two verification stages of the presented model are discussed. In the first stage,...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym