Wyniki wyszukiwania dla: splatanie zwiazane - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: splatanie zwiazane

Wyniki wyszukiwania dla: splatanie zwiazane

 • Beyond the standard entropic inequalities: stronger scalar separability criteria and their applications

  Niedawno pokazano, że jeżeli dwupodukładowy stan kwantowy spełnia strukturalne kryterium separowalności oparte na pewnym liniowym odwzorowaniu dodatnim (tzw. odwzorowanie redukcyjne) to musi także spełniać skalarne kryterium separowalności oparte na nierównościach entropijnych. Ponieważ nierówności te są obiecującymi z eksperymentalnego punktu widzenia detektorami splątania w układach kwantowych, interesującym wydaje się pytanie...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Rotationally invariant bipartite states and bound entanglement

  Publikacja

  W pracy rozważano stany kwantowe niezmiennicze na działanie grupy SO(3). Pokazano, że w przypadku, gdy pierwszy podukład ma parzysty wymiar większy lub równy cztery oraz drugi podukład ma wymiar dowolny, większy niż pierwszy to pośród takich stanów zawsze istnieje splątanie związane.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • 12 [Chapter]. Bound entanglement

  Publikacja

  - Rok 2007

  Kwantowe splątanie jest jednym z podstawowych elementów kwantowej teorii informacji. Jak wiadomo niskowymiarowe (2otimes 2 i 2otimes 3) splątane stany kwantowe są zawsze destylowalne. W wyższych wymiarach jednak istnieją stany, które mimo, że są splątane nie pozwalają na destylację. Ten rodzaj splątania, nazywany związanym, jest często trudny do wykrycia i pozornie bezużyteczny. Jak pokazują jednak liczne badania splątanie związane...

 • Bound entanglement maximally violating Bell inequalities: quantum entanglement is not fully equivalent to cryptographic security

  Publikacja

  W pracy pokazano, że czterokubitowy stan o splątaniu związanym może maksymalnie łamać prostą nierówność Bella podobną do standardowej nierówności CHSH. Prostota rozważanego układu oraz odporność splątania sprawiają, że łamanie to jest obiecujące dla współczesnej technologii eksperymentalnej. Z drugiej strony, splątanie tego stanu nie pozwala na destylację bezpiecznego klucza kryptograficznego, zatem ani splątanie, ani maksymalne...

 • On quantum cryptography with bipartite bound entangled states

  Publikacja

  Ostatnio pokazano bezpośrednie zastosowanie splątania związanego w kryptografii kwantowej. W niniejszym artykule dokonano przeglądu niektórych najnowszych osiągnięć dotyczących tego zagadnienia. W szczególności przypomniano istotne pojęcia i definicje. Ponadto podano nową konstrukcję stanów o splątaniu związanym, posiadających bezpieczne korelacje, dostarczając w ten sposób niskowymiarowe (6x6) stany o splątaniu związanym z niezerowym...

 • Quantum states representing perfectly secure bits are always distillable

  Publikacja

  W pracy pokazano, że ostatnio wprowadzone stany kwantowe reprezentujące perfekcyjnie bezpieczny bit klucza kryptograficznegooraz ich wielocząstkowe i wielowymiarowe uogólnienia zawsze reprezentują destylowalne splątanie. Podano ograniczenia dolne na wielkość destylowalnego splątania. Ponadto podano alternatywny dowód faktu, że koszt splątania jest ograniczeniem górnym na wielkość destylowalnego klucza kryptograficznego w dwucząstkowym...

 • Bound entanglement for continuous variables is a rare phenomenon

  Publikacja

  - Rok 2003

  Wykazano, że splątanie związane w przypadku zmiennych ciągłych jest rzadkimfenomenem. W szczególności pokazano, że zbiór stanów niedestylowalnych jestnigdzie gęsty w zbiorze wszystkich stanów kwantowych. Poddano dyskusji splą-tanie związane w kontekście liczby Schmidta.

 • Rank two bibartite bound entangled states do not exist.

  Publikacja

  - THEORETICAL COMPUTER SCIENCE - Rok 2003

  Wykazano, że nie istnieją stany rzędu dwa które zawierałyby splątanie. Pokazano związki między lokalnym a globalnym rzędem macierzy gęstości oraz ewentualną możliwością wydestylowania kwantowego splątania.