Wyniki wyszukiwania dla: statecznosc zboczy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: statecznosc zboczy

Wyniki wyszukiwania dla: statecznosc zboczy

 • Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część II: Analiza probabilistyczna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono koncepcję probabilistycznej oceny stateczności zboczy oraz krótko opisano podstawowe metody takiej analizy. Omówiono charakter losowości poszczególnych czynników wpływających na stateczność oraz podstawy matematycznego opisu stochastycznego ośrodka gruntowego. Podejście probabilistyczne zilustrowano na kilku prostych przykładach, wykazując jego praktyczną przydatność do bardziej niezawodnej oceny stateczności...

 • Kilka uwag o ocenie stateczności zboczy. Część I: Analiza deterministyczna.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przeprowadzono analizę praktycznie stosowanych deterministycznych metod oceny stateczności zboczy. Omówiono podstawowe zagadnienia zarówno ograniczające jak i sprzyjające stosowaniu różnych metod. Rozpatrzono warunki analizy, główne czynniki wpływające na stateczność, najistotniejsze założenia metod obliczeniowych oraz przedstawiono syntezę najczęściej występujących w nich różnego rodzaju błędów.

 • Probabilistic analysis of slope with planar slip surface

  Publikacja

  - Rok 2003

  Praca dotyczy probabilistycznej oceny stateczności zboczy. Omówiono sposób określania prawdopodobieństwa utraty stateczności przy wykorzystaniu metody momentów (ang. FOSM). Podejście takie zastosowano do analizy zsuwu konsekwentnego jednorodnego zbocza. Rozpatrzono wpływ zmienności statystycznej parametrów wytrzymałościowych na końcowe wyniki.