Wyniki wyszukiwania dla: sterowanie ze sprzezeniem od stanu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sterowanie ze sprzezeniem od stanu

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: sterowanie ze sprzezeniem od stanu

 • Sterowanie ciśnieniem w stabilizatorze ciśnienia z wykorzystaniem metody sprzężenia od stanu i działania całkującego

  W elektrowni jądrowej z reaktorem wodno ciśnieniowym, ważną funkcję pełni stabilizator ciśnienia odpowiedzialny za utrzymanie właściwego ciśnienia oraz masy wody w obiegu pierwotnym. W artykule rozważany jest układ regulacji ciśnienia w stabilizatorze ciśnienia. Jego zadaniem jest utrzymanie stałej wartości ciśnienia chłodziwa obiegu pierwotnego gwarantującego, z jednej strony bezpieczeństwo pracy reaktora (zapobieganie wrzeniu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ziemowit Suligowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Ryszard Strzelecki prof. dr hab. inż.

 • Ryszard Zajczyk prof. dr hab. inż.

 • Napędy i Sterowanie

  Czasopisma

  ISSN: 1507-7764

 • Nowoczesne metody dynamiki i sterowania układów mechanicznych [moduł dyscyplinarny, grupa A]

  Kursy Online
  • K. J. Kaliński

  Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński Terminy realizacji: 19 marca, 26 marca, 2 kwietnia, 9 kwietnia, 23 kwietnia, 7 maja, 14 maja, 21 maja, 28 maja, 4 czerwca, 11 czerwca, 25 czerwca w godz. w godz. 9:00-10:00 Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Modelowanie sterowanych układów mechanicznych metodą mieszaną sztywnych i odkształcalnych elementów skończonych. Metoda elementów skończonych – zagadnienia przestrzenne....

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2012

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnikiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Energooszczędne sterowanie maszynami z magnesami trwałymi

  Publikacja

  - Rok 2009

  Przedstawiono klasyfikację silników z magnesami trwałymi i pokazano wybrane metody sterowania. Zaprezentowano bezczujnikowe sterowanie silnikiem bezszczotkowym prądu stałego. Podano kryteria umożliwiające energooszczędne sterowanie silnkiem przez optymalny wybór kąta przełączeń zasilanych faz. Zaprezentowano układ sterowania silnikiem z zagłębionymi magnesami wskazując zmienne modelu multiskalarnego jako zmienne stanu korzystniejsze...

 • Napędy i Sterowanie 2002

  Rokrocznie w Gdańsku organizowane są targi NAPĘDY I STEROWANIE oraz ELEKTRO-INSTALACJE wraz z towarzyszącym Seminarium "Napędy i Sterowanie". W artykule przedstawiono firmy i prezentowaną ofertę wyrobów z zakresu napędu i sterowania pneumatycznego oraz zamieszczono informację o referacie wygłoszonym na seminarium z zakresu sterowania predykcyjnego w pneumatyce.

 • EKSPLOATACYJNA OCENA STANU MASZYN I AWARII, PG_00044070

  Kursy Online
  • K. Druet
  • J. Łubiński
  • G. Rotta

  Terminologia, miejsce diagnostyki w systemie eksploatacji obiektów technicznych.Procesy prowadzące do starzenia się obiektów technicznych, a w końcu do kresu ich zdatności.Bezpieczeństwo i niezawodność systemów technicznych.Rodzaje badań diagnostycznych maszyn, ich podzespołów i elementów.Dobór parametrów diagnostycznych.Metody pomiaru wielkości fizycznych będących podstawą diagnozowania technicznego.Metody defektoskopii.Metody...

 • Karol Grębowski dr inż.

  Karol Grębowski (dr inż.) pracuje jako asystent w Katedrze Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Jego badania naukowe dotyczą zjawisk szybkozmiennych zachodzących podczas drgań konstrukcji budowlanych, obiektów mostowych (trzęsienia ziemi) oraz badania w zakresie metodologii projektowania budynków stanowiących system ochrony pasywnej (SOP) odpornych na uderzenia pojazdów...

 • Sterowanie ślizgowe maszyną dwustronnie zasilaną

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule zaprezentowano układ regulacji mocą czynną i bierną maszyny dwustronnie zasilanej pracującej jako generator. Do syntezy układu regulacji mocy wykorzystano model multiskalarny maszyny dwustronnie zasilanej. Sterowanie nieliniowym obiektem generatora zrealizowano z wykorzystaniem techniki sterowania ślizgowego.W publikacji przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla skokowych zmian wielkości zadanychmocy P i Q.

 • Sterowanie silnikiem indukcyjnym za pomocą falownika prądu.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań symulacyjnych układu napędowego z silnikiem indukcyjnym i falownikiem prądu, w którym zastosowano dwie metody sterowania w zamkniętej pętli sprzężenia prędkościowego tj., sterowanie z orientacją względem wektora pola (FOC) oraz sterowanie oparte na modelu multiskalarnym (MMB).

 • Miękko przełączane sterowanie predykcyjne w zastosowaniu do systemów ściekowych

  Publikacja

  Nie zawsze jest możliwe sterowanie układami czy systemami przy pomocy jednej uniwersalnej strategii sterowania pozwalającej na efektywne sterowanie w pełnym zakresie warunków operacyjnych. Istnieje wówczas potrzeba stosowania dwóch lub większej liczby układów sterowania w zależności od stanu układu bądź postawionych przed nim celów. To implikuje konieczność znalezienia mechanizmu umożliwiającego ich przełączanie. Nie zawsze jest...

 • Sterowanie napięciami na kondensatorach falownika kaskadowego

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule zaproponowano strategię wektorowej modulacji szerokości impulsów dla wielopoziomowych falowników kaskadowych. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia sterowanie napięciami na kondensatorach obwodów pośredniczących. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych zaproponowanej strategii sterowania.

 • Krzepko dopuszczalne sterowanie systemami wodociągowymi

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemunaruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny co powoduje...

 • Modelowanie, sterowanie i wizualizacja quadrocoptera

  Artykuł przedstawia podejście do budowy modelu matematycznego quadrocoptera. Głównym celem budowy modelu było zaprojektowanie odpowiedniego sterowania obiektu oraz analiza jego zachowania się w różnych sytuacjach. Jako założenie przyjęto budowę modelu, systemu sterowania oraz wszelkich towarzyszących algorytmów w otwartym środowisku programistycznym, co pozwoli na późniejszą ich implementację w rzeczywistym obiekcie, bez konieczności...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Sterowanie falownikami napięcia ograniczające prądy łożyskowe

  W artykule przedstawiono zagadnienie zmniejszenie prądów łożyskowych w układach napędowych z falownikami napięcia, przez wprowadzenie zmian w algorytmie modulacji szerokości impulsów.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi : struktury i algorytmy. Cz. II

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pierwszej części artykułu przedstawiona została dwuwarstwowa struktura zintegrowanego sterowania hydrauliką i jakością w systemach wodociągowych (SW). Wprowadzenie takiej struktury pozwala wypełnić funkcje sterowania zintegrowanego SW i daje gwarancję ich efewktywnej realizacji. Zintegrowane sterowanie SW obejmuje dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości...

 • Sterowanie maszyną z zagłębionymi magnesami trwałymi zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji

 • Sterowanie silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanymi z falownika prądu

  Publikacja

  - Rok 2010

  W referacie przedstawiono układy sterowania silnikiem z magnesami trwałymi IPMSM zasilanym z falownika prądu: sterowanie prądowe oraz sterowanie napięciowe. Struktury układów regulacji są oparte o sterowanie multiskalarne. Wyprowadzono zależności określające zmienne sterujące maszyną. Przeprowadzono badania symulacyjne zaproponowanych układów regulacji.

 • Sterowanie Rozmyte 2022

  Kursy Online
  • P. Fiertek

  Kurs do przedmiotu "Sterowanie rozmyte" na sem letni 2022, drugi stopień

 • Sterowanie multiskalarne pięciofazowym silnikiem indukcyjnym

  Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny do pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny...

 • Sterowanie multiskalarne pięciofazową maszyną indukcyjną

  Zastosowanie przekształcenia układu współrzędnych fazowych na układ ortogonalny dla pięciofazowego silnika indukcyjnego o uzwojeniach skupionych prowadzi do wystąpienia w modelu matematycznym dwóch par składowych alfa-beta wektorów wirujących w dwóch nieruchomych układach współrzędnych. Pierwszy układ współrzędnych odpowiada zmiennym pierwszej harmonicznej, drugi – zmiennym trzeciej harmonicznej. Dla każdego układu występuje oddzielny...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Kontrola stanu technicznego pojazdów

  Publikacja

  - Rok 2010

  Zanczenie stanu technicznego pojazdów dla brd, przeglądy techniczne pojazdów, kontrola pojazdów w ruchu drogowym, ocena kontroli przeprowadzanych w woj. kujawsko - pomorskim, zadania dla regionalnych struktur brd.

 • Sterowanie Strumieniami Informacji

  Kursy Online
  • M. Narloch

  Kurs  do przedmiotu Sterowanie Strumieniami Informacji (SSI) dla studentów II stopnia (studia magisterskie) na Wydziale ETI PG.

 • Zintegrowane sterowanie systemami wodociągowymi - struktury i algorytmy'' - cz. I.

  Publikacja

  - Rok 2005

  Operacyjne sterowanie systemami wodociągowymi (SW) posiada dwa zasadnicze aspekty: sterowanie hydrauliką i sterowanie jakością wody. Pomiędzy procesami hydrauliki i jakości wody występują interakcje, co stanowi przesłankę, by procesy te przy rozważaniu problemu sterowania SW traktować łącznie. Łączne traktowanie procesów sterowania hydrauliką i jakością wody jest bardzo trudnym zadaniem. Skuteczne jego rozwiązanie powinno integrować...

 • Sterowanie rozproszone układami zasilania bezprzerwowegopracującymi równolegle

  Publikacja

  - Rok 2007

  W referacie przedstawiono propozycję jednofazowego systemu zasilania bezprzerwowego (UPS) zbudowanego w oparciu o pracujące równolegle moduły przekształtników DC-AC-DC-AC z separacją galwaniczną. Opisano opracowany i zastosowany w układzie system komunikacji pomiędzy modułami oparty na warstwie fizycznej CAN, obsługujący sterowanie rozproszone typu master-slave pozwalające na uzyskanie wysokiej dyspozycyjności systemu UPS. Układy...

 • Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemu naruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny, co powoduje...

 • Optymalizujące krzepkie sterowanie hydrauliką systemu wodociągowego

  Publikacja

  Sterowanie predykcyjne jest efektywną metodą wyznaczania sterowania złożonymi systemami na podstawie nominalnych modeli systemu uwzględniająca ograniczenia na stan oraz wyjścia danego systemu. Po zastosowaniu sterowania wygenerowanego przez ten algorytm do rzeczywistego systemu może okazać się wyjścia rzeczywistego systemu naruszają nałożone ograniczenia. Wynika to z faktu, iż nominalny modelu systemu jest niedokładny, co powoduje...

 • 2021/2022_LATO Sterowanie analogowe

  Kursy Online
  • P. A. Kaczmarek

  Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

 • Sterowanie analogowe 2020/2021

  Kursy Online
  • P. A. Kaczmarek

  Wykład z przedmiotu Sterowanie analogowe

 • Estymacia stanu nieliniowych obiektów dynamicznych.

  Publikacja

  W wielu zagadnieniach z obszaru teorii i praktyki sterowania, w tym identyfikacji lub regulacji, oraz diagnostyki procesów, wykorzystywana jest ocena (estymacja) stanu obiektu dynamicznego. Dla obserwowanego procesu, który można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu, znany jako filtr Kalmana.W pewnych praktycznych sytuacjach model Gaussa-Markowa może być jednak...

 • Sterowanie prądowe maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  W referacie przedstawiono układy regulacji maszyną indukcyjną klatkową zasilaną z falownika prądu. Sterowanie zrealizowano w oparciu o multiskalarny model maszyny indukcyjnej klatkowej sterowanej z wymuszeniem składowych prądu stojana. Jakość opracowanych układów regulacji zweryfikowano za pomocą badań symulacyjnych oraz eksperymentalnych

 • Eksploatacyjna ocena stanu maszyn i awarii

  Kursy Online
  • G. Rotta

 • Sterowanie Analogowe 2021/22

  Kursy Online
  • K. Dudziak
  • P. Fiertek
  • T. Białaszewski

  Laboratorium "Sterowanie Analogowe", wydział ETI, Katedra KSA, I stopień studiów

 • Sterowanie predykcyjne hydrauliką i jakością wody w SW

  Publikacja

  Efektywne sterowanie hydrauliką i jakością systemu wodociągowego (SW) wymaga zintegrowanej wiedzy o nim oraz zaawansowanych algorytmów sterowania. Ponieważ związek między hydrauliką a jakością wody jest jednostronny (hydraulika, poprzez rozpływ wody w sieci ma wpływ na jej jakość), to problem sterowania systemem wodociągowym należy rozpatrywać w odniesieniu do tych dwóch aspektów.

 • Bezczujnikowe sterowanie maszyną indukcyjną zasilaną z falownika prądu

  Publikacja

  - Rok 2005

  W układach napędowych przez nazwę bezczujnikowe sterowanie rozumie się sterowanie maszyną bez pomiaru prędkości kątowej wirnika. Prędkość kątową oblicza się wykorzystując model maszyny lub cechy fizykalne maszyny, w niniejszej pracy wykorzystano obserwator prędkości kątowej wirnika opracowany na podstawie modelu matematycznego maszyny indukcyjnej klatkowej. Układy napędowe z falownikiem napięcia znalazły powszechne uznanie ze względu...

 • Optymalizujące sterowanie układem napędowym samochodu z silnikiem spalinowym

  Sterowanie układami napędowymi nowoczesnych samochodów to prężnie rozwijająca się dziedzina inżynierii. Wzrost wymagań względem ekologii, ekonomii i bezpieczeństwa osób wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań, zarówno technologicznych jak i związanych z automatyzacją procesów. W artykule przedstawiono dynamiczny model układu napędowego samochodu z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym. Zbudowano układ regulacji prędkości obrotowej...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Polarization state analysis in optical coherence tomography

  Publikacja

  W artykule zaprezentowano metody analizy stanu polaryzacji światła w systemach optycznej tomografii kohererentnej. Przedstawiono różne konfiguracje systemu PS-OCT wraz z ich parametrami oraz właściwościami. Omówiono zasadę pomiaru stanu polaryzacji ściatła przy użyciu systemu PS-OCT oraz przeprowadzono dyskusję nad przydatnością metody do badania struktury materiałów silnie rozpraszających promieniowanie.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Model dynamiczny i sterowanie manipulatora o dwóch ramionach wiotkich

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono sposób wyprowadzenia równań dynamiki płaskiego manipulatora 2-ramiennego o ramionach wiotkich z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych (MES). Zastosowano sterowanie manipulatora z dynamiką odwrotną oraz z regulacją optymalną LQG. Wykonano symulacje zachowania się rozważanych układów i oceniono skuteczność metod sterowania. Uzyskane wyniki porównano z metodami prezentowanymi w literaturze.

 • Wykonanie i sterowanie układem stabilizacji obiektu na równi pochyłej

  Platforma ball and beam jest jednym z najbardziej popularnych fizycznych modeli laboratoryjnych przydatnych w nauczaniu inżynierii systemów sterowania. W artykule przedstawiono projekt, wykonanie i oprogramowanie platformy ball and beam. Opisano proces doboru i implementacji filtrów sygnałów pomiarowych oraz syntezę algorytmu sterowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Sterowanie systemami produkcyjnymi.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Sformułowanie problemu sterowania systemem produkcyjnym jako problemu zintegrowanego sterowaniem działalnością podstawową systemu, którą jest produkcja oraz działalnościami stowarzyszonymi, którymi są: zaopatrzenie w surowce, zbyt produktów, renowacje zespołów produkcyjnych oraz działalność inwestyzyjna. Przedstawiono metodę wspomaganego komputerowo rozwiązania problemu, wykorzystując do tego celu metody dekompozycji w przestrzeni...

 • Sterowanie systemami ściekowymi.

  Publikacja
  • M. A. Brdyś

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia opracowaną strukturę sterowania oraz podstawową informację dotycząca rozwiązań algorytmicznych jednostek monitorowania i sterowania tej struktury.

 • Sterowanie optyczną siecią wielodomenową z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania

  W artykule przedstawiono problem sterowania wielodomenową siecią optyczną z hierarchiczną strukturą płaszczyzn sterowania. Autorzy proponują wykorzystanie koncepcji sieci ASON/GMPLS, która spełnia wymagania nowoczesnych sieci optycznych, a jednocześnie umożliwia sterowanie wielodomenową siecią z gwarancją jakości usług. W artykule zaproponowano algorytm sterowania z gwarancją jakości, którego efektywność zweryfikowano metodą symulacji...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zintegrowane sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicznym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy został opracowany nowy hierarchiczny system sterowania stężeniem tlenu w reaktorze biologicznym dla oczyszczalni ścieków pracującej w technologii osadu czynnego oraz została przeprowadzona jego walidacja na drodze symulacji działania w oparciu o dane rzeczywiste. Trajektoria tlenu do realizacji jest wyznaczona przez wyższą warstwę sterowania oczyszczalnią ścieków pracującej w technologii osadu czynnego lub też jest zadana...

 • Zintegrowane sterowanie systemami zaopatrzenia w wodę pitną

  Publikacja

  - Rok 2005

  Optymalne ekonomicznie zaspokojenie w miastach bieżącego zapotrzebowania na wodę pitną tak, aby spełnione były wymagania jakości dostaw oraz jakości samej wody jest złożonym zadaniem. Zarówno aspekty aplikacyjne jak i teoretyczne tego problemu są przedmiotem intensywnych prac prowadzanych w sektorach naukowych i przemysłowych na całym świecie. Prace te finansowane są przez przemysł, komitety naukowe oraz Programy Ramowe Unii Europejskiej....

 • Asynchroniczna fuzja danych z wielu estymatorów stanu.

  Publikacja

  W przypadku obiektów, które można opisać dyskretno-czasowym modelem Gaussa-Markowa, oraz gdy dyskretny pomiar dotyczący obiektu pochodzi z pojedynczego czujnika, istnieje nieobciążony estymator minimalnowariancyjny stanu obiektu, czyli filtr Kalmana. W pewnych okolicznościach, np. z powodu dyskretnego charakteru źródła pomiaru, dokładność i odporność estymacji polegającej na pojedynczym źródle danych jest niewystarczająca. Jedną...

 • Współczesne sterowanie przepływem produkcji. Produkcja rozdzielnic niskiego napięcia

  Celem artykułu jest przestawienie metod organizacji oraz sterowania produkcją współczesnego zakładu produkcyjnego specjalizującego się w produkcji wielogabarytowych rozdzielnic. W artykule zostało przedstawione przede wszystkim współczesne sterowanie procesem produkcyjnym rozdzielnic i związanym z nim przepływem materiałów i informacji w taki sposób, aby zamawianie materiałów, uruchamianie zleceń produkcyjnych oraz dostawa wyrobów...

 • Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych

  Publikacja

  Pierwszym etapem przygotowywanego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na Drogach Krajowych ''GAMBIT Drogi Krajowe'' była diagnoza bezpieczeństwa ruchu drogowego. Diagnoza zawierała analizę oraz ocenę stanu i systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze elementy oceny stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowych w Polsce w latach 2001-2005.