Wyniki wyszukiwania dla: stres zawodowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: stres zawodowy

Wyniki wyszukiwania dla: stres zawodowy

 • Miasto nocą: zaburzenia snu a praca zmianowa i stres zawodowy wśród policjantów

  Publikacja

  - Rok 2013

  Streszczenie. Jedną z miar subiektywnej jakości życia jest dobry sen. Cebulowa teoria szczęścia postuluje zależność pomiędzy dobrostanami cząstkowymi. Celem studium była ocena zaburzeń snu wśród policjantów z miejskich komisariatów Policji w zależności od cech pracy (stres zawodowy) i jej organizacji (zmianowość). Rezultaty pokazały, że większe problemy ze snem mieli policjanci pracujący wyłącznie na zmianach dziennych niż pracujący...

 • Radzenie sobie ze stresem przez przedsiębiorców

  Publikacja

  - Rok 2011

  Celem pracy była ocena radzenia sobie ze stresem wśród właścicieli małych przedsiębiorstw. Style radzenia sobie były zadowalającym predykatorem zachowań zaradczych w kontekście pracy. Właściciele małych przedsiębiorstw byli bardziej elastyczni w doborze strategii instrumentalnych w porównaniu do pracowników najemnych zatrudnionych na stanowiskach liniowych. Stres zawodowy wyjaśniał wypalenie zawodowe bez względu na pozycję w firmie...

 • Wpływ służby na funkcjonowanie pozazawodowe policjantów

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem pracy była ocena wpływu służby na funkcjonowanie pozazawodowe policjantów. Odnotowano negatywny wpływ służby w Policji na zdrowie, relacje w małżeństwie i z dziećmi, a pozytywnie na relacje towarzyskie. Czynnikami skorelowanymi z deterioracją zdrowia i bliskich relacji był poziom stresu i staż służby.

 • Ochrona i budowanie potencjału zdrowia funkcjonariuszy służb mundurowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem sympozjum autorskiego była identyfikacja skali i uwarunkowań problemów psychologicznych wpływających na efektywność pełnienia obowiązków służbowych oraz ocena roli psychologów ochronie zasobów osobowych funkcjonariuszy.

 • The effect of job-related stress on psychological well-being = Wpływ stresu zawodowego na dobrostan psychiczny

  Publikacja

  - Rok 2008

  The aim of the investigation was to evaluate the effect of job stress factors on psychological well-being of firemen. Goldberg's GHQ-12 for well-being evaluation, the Perceived Job Stress Questionnaire by Dudek et al. for job stress assessment, and indicator of participation in traumatic events were used. 19% of the firemen were qualified to the group with increased risk of mental disorders. Occupational stress had a strong impact...

 • Efficacy of coping with work-related stress by firemen

  Publikacja

  The aim of this study was efficacy of coping with work-related stress by firemen with reference to subjective health evaluation. Theoretical model of process of stress by Lazarus was applied. The group consistent of 230 line-duty firemen. Participation in traumatic events and sense of coherence both directly and indirectly, by stress, affected the health among firemen. In stress confrontation a wider array of task and emotional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wymagania zawodowe a wynagrodzenie w subiektywnej ocenie policjantów

  Celem prezentowanej pracy była ocena związku pomiędzy wymaganiami zawodowymi, związanymi z treścią pracy i organizacją pracy, a otrzymywanym wynagrodzeniem w subiektywnym odczuciu policjantów. Wyniki badania przeprowadzonego w grupie 363 policjantów pokazały, że wymagania organizacyjne, a nie wymagania związane z treścią pracy, wpływają na subiektywną ocenę adekwatności wynagrodzenia. Dla większości policjantów obciążenia związane...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zespół wypalenia zawodowego i zmęczenie w kontekście pracy zmianowej i stresu zawodowego wśród pielęgniarek chirurgicznych

  Two aspects of work-related consequences among surgery nurses are discussed: burnout syndrome and fatigue, having an impact on the quality of medical care and safety of patients. Siegrist's effort-reward imbalance model has been adopted as a concept of occupational stress. The organization of working time, i.e. the length of shifts and their rotation, was considered. Nurses on twelve-hour shifts worked much harder, were more tired...

 • Warunki pracy a źródła stresu właścicieli małych przedsiębiorstw

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu była identyfikacja warunków pracy właścicieli małych przedsiębiorstw, będących dla nich źródłem stresu. Do oceny natężenia stresu zastosowano Kwestionariusz do Subiektywnej Oceny Pracy Dudka, Waszkowskiej i Hanke (1999). Skutki stresu zidentyfikowano za pomocą pytań dotyczących wpływu na zdrowie psychiczne, fizyczne, chroniczne zmęczenie i niechęć do pracy. W badaniu uczestniczyło 78 osób: (średnia wieku 43,9) prowadzący...

 • Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpośredni kontakt ze skazanymi czyni pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą. Celem artykułu była analiza sytuacji zagrażających, pojawiających się w więzieniu, mogących wywołać u funkcjonariuszy ostrą reakcję stresową, zespół stresu ostrego (ASD) i zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD). Sytuacje te związane są z przemocą wewnętrzną, jak i skierowaną ze strony więźniów do funkcjonariuszy. Przedstawiono sposoby...

 • Wpływ stresu pracy mundurowych na funkcjonowanie ich rodzin

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym artykule podjęto problem zagrożeń w funkcjonowaniu rodzin policjantów jako skutku stresu pracy . Głównie niestabilność oraz niedostępność emocjonalna funkcjonariuszy sprzyjają gorszemu funkcjonowaniu zarówno związku małżeńskiego, jak i całej rodziny. Ryzykowne zachowania wynikające ze stresu pracy wiązały się z agresją i spożywaniem alkoholu. Koszty stresu pracy męża ponoszą głównie ich żony, które równocześnie odgrywają...