Wyniki wyszukiwania dla: systemy bezprzewodowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy bezprzewodowe

Wyniki wyszukiwania dla: systemy bezprzewodowe

 • Bezprzewodowe systemy transmisji danych dla potrzeb ochrony granicy morskiej państwa

  Publikacja

  - Rok 2013

  W artykule omówiono problematykę dostępnych technologii oraz metod budowy rozproszonych bezprzewodowych systemów transmisji danych właściwych dla zabezpieczenia podstawowych zadań wynikających z ochrony granicy morskiej państwa.

 • Systemy bezprzewodowej łączności i transmisji danych dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego (studium stanu i rozwiązań)

  W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystyki rozwiązań użytkowych zrealizowanych w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Autorzy scharakteryzowali opracowane przez zespół badawczy Katedry, systemy bezprzewodowego monitoringu zagrożeń bezpieczeństwa oraz zarządzania i sterowania infrastrukturami krytycznymi. W tym też kontekście omówiono następujące systemy i aplikacje użytkowe: − globalny...

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Przegląd systemów ładowania elektrycznych osobowych pojazdów i koncepcja dwukierunkowej ładowarki pokładowej

  Aktualnie trwa intensywny rozwój pojazdów elektrycznych (EV) i hybrydowych typu plug-in (PHEV) z pokładowymi bateriami akumulatorów. Badania w tej dziedzinie skupiają się na maksymalizowaniu sprawności oraz minimalizowaniu masy i objętości systemów ładowania baterii. W artykule przedstawiono podział systemów ładowania osobowych pojazdów typu EV/PHEV. Opisano systemy ładowania przewodowego z podziałem na ładowarki pokładowe i zewnętrzne, systemy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP Część I: Potrzeby, wymagania i podstawowe rozwiązania

  W artykule - stanowiącym I część większej całości, poświęconej protokołom mobilności - przedstawiamy krótką charakterystykę rynku teleinformatycznego i wymagań nowych usług sieciowych, porównując je z możliwościami funkcjonalnymi oferowanymi przez współczesne systemy i sieci, tak przewodowe jak i bezprzewodowe. Dalsza analiza obejmuje ograniczenia architektury TCP/IP w aspekcie obsługi urządzeń mobilnych. Bierzemy tu pod uwagę...

 • Zarządzanie mobilnością w nowoczesnych sieciach IP oraz sieciach Internetu Przyszłości

  W rozdziale przedstawiono krótką charakterystykę rynku teleinformatycznego i wymagań nowych usług sieciowych, porównując je z możliwościami funkcjonalnymi oferowanymi przez współczesne systemy i sieci, tak przewodowe jak i bezprzewodowe. Sformułowano ograniczenia architektury TCP/IP w aspekcie obsługi urządzeń mobilnych i nowych scenariuszy mobilności, biorąc pod uwagę zarówno oczekiwania użytkowników, jak i możliwości sprzętowe,...

 • Lokalne sieci bezprzewodowe (2023L)

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • K. Gierłowski

  Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy standardowych sieci bezprzewodowych, a także z elementami oceny jakości tych sieci.

 • Lokalne sieci bezprzewodowe (2022L)

  Kursy Online
  • M. Hoeft
  • J. Woźniak
  • J. Grochowski
  • K. Gierłowski

  Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy standardowych sieci bezprzewodowych, a także z elementami oceny jakości tych sieci.

 • Przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN.

  Publikacja

  - Rok 2002

  W książce opisano zarówno podstawowe elementy warstwy fizycznej i łącza danych, jak też zasady współpracy standardowych sieci LAN. Podano podstawowe parametry protokołów tworzących sieciowe systemy operacyjne. Dokonano przeglądu i porównania standardowych rozwiązań przewodowych i bezprzewodowych lokalnych sieci komputerowych. Zaprezentowano metody łączenia sieci. Opisano zasady wyboru systemu operacyjnego oraz projektowania...

 • Inżynieria Systemów Alarmowych [Niestacjonarne][2022/23]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • A. Dzwonkowski
  • M. Śliwiński

  V semestr, 1 stopień, niestacjonarne. Przegląd urządzeń i systemów alarmowych. Czujki – rodzaje, zasady działania. Sygnalizatory i urządzenia do powiadamiania. Systemy sygnalizacji włamania i napadu – zasady doboru urządzeń, poziomy zabezpieczeń. Systemy kontroli dostępu – przegląd urządzeń, zasady doboru. Centrale alarmowe – budowa, zasada działania, programowanie i konfiguracja z wykorzystaniem modułów dodatkowych. Zdalne sterowanie...

 • Technika bezprzewodowa -2021/2022

  Kursy Online
  • A. Lizut-Ambroziak
  • R. Katulski

  CEL: Poznanie budowy i działania łącza radiowego i jego głównych zastosowań TREŚĆ PRZEDMIOTU: 1 Budowa łącza radiowego, części nadawcza, odbiorcza i bezprzewodowa, funkcje systemowe 2 Bezprzewodowe medium propagacyjne, zakresy częstotliwości stoso-wane w komunikacji bezprzewodowej 3 Interfejs antenowy – podstawowe parametry użytkowe 4 Podstawy techniki nadawania, funkcjonalne ujęcie nadajnika radiowego 5 Podstawy techniki odbiorczej,...

 • Systemy teleinnformatyczne i telematyka w transporcie 202/2023 zimowy

  Kursy Online
  • S. Judek
  • D. Karkosiński
  • A. Wilk
  • J. Skibicki
  • A. Jakubowski
  • J. Oskarbski

  Podstawowe definicje. Rodzaje systemów informacyjnych i ich opis. Ilość informacji, kodowanie i kompresja. Właściwości systemów teleinformatycznych. Sieci informatyczne: nadajniki, odbiorniki, media transmisyjne. Protokoły transmisji danych. Przewodowe sieci abonenckie. Sieci lokalne i rozległe LAN, WAN. Zasady łączenia sieci. Rozmieszczenie zasobów informacji i ich przepływ. Środki i standardy przekazywania informacji. Systemy...

 • Postępy technik w elektronice

  Kursy Online
  • P. Jasiński
  • Ł. Kulas
  • M. Gnyba
  • M. Szczerska
  • J. Smulko
  • S. Molin

  Postępy technik w elektronice [moduł dyscyplinarny, do wyboru Grupa A] Prowadzący: Prof. Marcin Gnyba, Prof. Małgorzata Jędrzejeska-Szczerska, Prof. Piotr Jasiński, Prof. Janusz Smulko, Prof. Sebastian Molin, Prof. Łukasz Kulas Terminy: 15.04 (g. 14-16), 16.04 (g. 12-14), 14.05 (g. 13-15), 19.05 (g.17-19), 26.05 (g. 17-19) 27.05 (g.10-12 ) 28.05 (10-13) Tematyka realizowanego przedmiotu obejmuje: Czujniki elektroniczne...

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Politechnice...

 • Modulacja hierarchiczna - właściwości i wykorzystanie w bezprzewodowych systemach transmisji danych

  W artykule przedstawiono możliwości wprowadzenia hierarchicznej modulacji w kanałach radiowych. Hierarchiczna konstelacja zmodulowanych sygnałów, o różnym stopniu protekcji przed błędami pozwala poprawić efektywność wykorzystania kanału i wprowadzić usługi wymagające większych przepływności binarnych. Dzięki temu można poprawić jakość oferowanych usług multimedialnych bez poszerzania pasma kanału

 • Anonymous agreed order multicast: performance and free riding

  Publikacja

  - Rok 2006

  Przedstawiono protokół rozgłaszania wiadomości dla sieci lokalnych z usługą 1C, zapewniający całkowite uporządkowanie wiadomości przy zachowaniu anonimowości stacji. Wykorzystywane są raporty zawierające grafy częściowego uporządkowania wiadomości, otrzymywane na podstawie kolejności odbioru i wnioskowania o bezpośrednim następstwie par wiadomości. Wskazano, że kolektywna odpowiedzialność za utrzymanie stałego rytmu raportów sprzyja...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • An Idea Bag strategy to discourage selfish behavior under random token MAC protocols for wireless LANs

  Publikacja

  - Rok 2006

  Dla klasy protokołów MAC opartych na przypadkowo krążącym żetonie dononano rozdziału polityki wyłaniania zwycięzcy od strategii wyboru szczeliny dla żądania dostępu. Wyróżniono klasę protokołów RT/ECD, dla której zidentyfikowano typ wynikowej gry niekooperacyjnej. Pokazano, że gra ta zasadniczo różni się od wieloosobowego dylematu więźnia. Zaprojektowano heurystyczną strategię asymptotycznie zniechęcającą do zachowań egoistycznych...

 • A game-theoretic study of CSMA/CA under a backoff attack

  Analizowany jest rozdział pasma realizowany przez protokół CSMA/CA w obecności anonimowych stacji egoistycznych, atakujących wykładniczy mechanizm odczekania. Przy założeniu ruchu nasycającego sieć pokazuje się, że powstaje w ten sposób niekooperacyjna gra o strukturze wypłat wieloosobowego dylematu więźnia. Wykorzystując własności macierzy wypłat zaproponowano strategię dla odpowiedniej gry wieloetapowej, zapewniającą asymptotyczne...

 • Quality of service games in an IEEE 802.11 ad hoc wireless LAN

  Publikacja

  - Rok 2006

  W pracy wykazano, że gdy wymaganie na minimalną przepływnośc stacji przekracza wielkość wyznaczoną przez punkt optimum w sensie Pareto, okazjonalna egoistyczna konfiguracja MAC pozwala stacjom uczestniczyć w grze typu kolejkowego, w której wypłatą jest uzyskana przepływność. Zaprezentowano przykładowe scenariusze takiej gry oraz dokonano jej analizy przy pomocy modelu gry stochastycznej, wykazując istnienie punktu równowagi oraz...

 • A station strategy to deter backoff attacks in IEEE 802.11 LANs

  Dla konstrukcji strategii zapobiegającej atakom na mechanizm odczekania w sieciach lokalnych IEEE 802.11 zastosowano wybór konfiguracji MAC sterowany przez liczniki etapów gry z losowymi wartościami początkowymi. Wykazano, że przy pewnych warunkach nałożonych na rozkady prawdopodobieństwa liczników standardowe ustawienia parametrów MAC stają się punktem doskonałej równowagi strategicznej.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • MAC contention in a wireless LAN with noncooperative anonymous stations

  Publikacja

  Rozpatruje się model sieci bezprzewodowej wykorzystywanej przez wzajemnie nieprzenikalne grupy stacji anonimowych. Przy ustalonej regule wyłaniania zwycięzcy rywalizacji o dostęp do medium, stacje posiadają swobodę wyboru strategii selekcji szczeliny rywalizacyjnej. Dla szerokiego zbioru możliwych strategii proponuje się metodologię ich oceny i testowania wydajności opartą na pojęciu zbliżonym do ewolucyjnej stabilności.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • QoS-sensitive selfish behavior in ad hoc wireless lans: a stochastic game model

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozważany jest prosty model stacji sieci bezprzewodowej wprowadzają-cych ruch elastyczny przy wymaganiu minimalnej przepływności. Każda stacja, okresowo przełączając się na egoistyczną konfigurację MAC, próbuje wyeliminować inne stacje z ubiegania się o pasmo sieci. Dla powstającej w ten sposób gry zastosowano model gry markowowskiej i pokazano istnienie symetrycznego punktu równowagi strategicznej.

 • A universal IT system architecture for servicing, collecting, storing, processing and presenting data from wireless devices

  In the article we present a universal IT system architecture, which allows one to develop, based on mobile and multiplatform JAVA language, applications capable of working with many different wireless systems in an easy and effective way. Modular system architecture supports efficient data processing and enables convenient presentation of chosen parameters. Additionally, proposed IT system architecture provides easy adoption to...

 • WSN for intelligent street lighting system

  In this article authors propose to apply WSN to intelligent street lighting system. As a result of such a combination one obtains a system designed to increase functionality of light installations for a wide range of applications and introduce a platform for new additional services, which meets current and future user needs. The system is composed of WSN nodes integrated with light sources based on high power LED diodes, which...

 • New RFID readers for scalable RFID system

  RFID systems gives the opportunity to have wide access control integrated with the monitoring of people and goods flow. System's scalability is one of the most important features in such systems as they enable large scale deployments. The concept of the proposed reader's architecture employs new RFID transceivers and microcontrollers, security algorithms which gives very high functionality at low price. Special treatment of system's...

 • Low cost microwave X-band generator

  A low cost microwave X-band generator for educational purposes was designed and built. Its simple construction and user's interface makes it suitable for a student laboratory.The generator is based on a single frequency conversion concept. It uses a digitally tunable PLL chip for intermediate frequency generation and an active frequency multiplier for frequency conversion. The generator covers 9,7 - 11 GHz part of the X frequency...

 • Estymacja odpowiedzi impulsowej kanału w cyfrowych systemach radiokomunikacji ruchomej.

  Publikacja

  W referacie przedstawiono najpierw model kanału radiokomunikacyjnego z propagacją wielodrogową i efektem Dopplera, które wywołują zjawiska zaników i interferencji międzysymbolowych odbieranych sygnałów. Następnie omówiono sposoby przeciwdziałania skutkom tych zjawisk na podstawie estymacji bieżącej odpowiedzi impulsowej kanału. Porównano metody estymacji stosowane w systemach GSM, UMTS i IEEE 802.11a.

 • Estymacja odpowiedzi impulsowej kanału w systemie UMTS.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie omówiono zagadnienie estymacji odpowiedzi impulsowej kanału w technice DS-CDMA oraz metody jej implementacji w odbiorniku RAKE. Przedstawiono warunki systemowe zdefiniowane w specyfikacjach systemu UMTS umożliwiające wiarygodną estymację odpowiedzi impulsowej kanału. Na podstawie badań symulacyjnych porównano jakość różnych algorytmów estymacji odpowiedzi impulsowej dla systemu UMTS.

 • Kanał zwrotny w naziemnej telewizji interakrywnej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Artykuł przedstawia strukturę bezprzewodowego kanału zwrotnego w telewizji cyfrowej DVB-T. Omówiono organizację dostępu do kanału, sposób transmisji danych oraz metody zabezpieczenia sygnału przed błędami transmisji. Zaprezentowano różne warianty rozwiązań kanału zwrotnego, które umożliwiają dostosowanie transmisji sygnału w kanale zwrotnym do lokalnych właściwości propagacyjnych.

 • Naziemna telewizja cyfrowa z kanałem zwrotnym

  Publikacja

  - Rok 2005

  W artykule przedstawiono zasadę funkcjonowania cyfrowej telewizji interaktywnej. Omówiono system transmisji w kanale zwrotnym, skojarzonym z głównym kanałem rozsiewczym naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Przedstawiono sposób dostępu do kanału zwrotnego, modulację i zabezpieczenie przed błędami sygnału w tym kanale oraz wariantowe możliwości wykorzystania kanału zwrotnego.

 • Bluetooth - uniwersalny bezprzewodowy system krótkiego zasięgu. AMW Wewn. 1044/2003.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W pracy zostaną przedstawione właściwości i charakterystyki systemu łączności bezprzewodowej o małym zasięgu, który wypełnia lukę w zapotrzebowaniu na uniwersalne i tanie urządzenia małej mocy, umożliwiające połączenia bezprzewodowe między dowolnymi urządzeniami elektronicznymi i który stanowi uzupełnienie systemów radiokomunikacyjnych drugiej i trzeciej generacji, a do istotnych zalet systemu należy nie licencjonowane...