Wyniki wyszukiwania dla: systemy decyzyjne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy decyzyjne

Wyniki wyszukiwania dla: systemy decyzyjne

 • Rozmyte systemy decyzyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy przedstawiono podstawowe pojęcia związane z przetwarzaniem i przepływem informacji w instytucjach oraz ich związkami z podejmowaniem decyzji. Omówiono też istotniejsze zagadnienia z zakresu zbiorów rozmytych i logiki rozmytej wyjaśniające sposoby działania rozmytych systemów decyzyjnych. Przytoczono kilka przykłądów zastosowań rozmytych systemów wspomagania podejmowania decyzji.

 • Inteligentne Systemy Decyzyjne - 2022 (stary)

  Kursy Online
  • A. Kurowski
  • J. Kotus
  • S. Cygert
  • S. Zaporowski
  • P. Szczuko
  • A. Czyżewski
  • M. Lech

  Telekomunikacja, 6. semestr, studia I stopnia

 • Zintegrowane systemy decyzyjne II (zima 2023/2024)

  Kursy Online
  • M. Czubenko

 • Zespół Katedry Automatyki

  Zespoły Badawcze

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

 • Katedra Automatyki i Energetyki

  Mikroprocesorowe urządzenia pomiarowo-rejestrujące i systemy monitorowania wykorzystujące technologie sieciowe, systemy sterowania urządzeniami i procesami technologicznymi. Systemy sterowania w obiektach energetyki odnawialnej, skupionych i rozproszonych. Modelowanie i symulacja obiektów dynamicznych, procesów oraz systemów sterowania i kontroli; projektowanie interfejsów operatorskich. Systemy elektroenergetyczne i automatyki...

 • Piotr Szczuko dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Szczuko w 2002 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej zdobywając tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było badanie zjawisk jednoczesnej percepcji obrazu cyfrowego i dźwięku dookólnego. W roku 2008 obronił rozprawę doktorską zatytułowaną "Zastosowanie reguł rozmytych w komputerowej animacji postaci", za którą otrzymał nagrodę Prezesa Rady...

 • Wspomaganie decyzji przy utrzymaniu nawierzchni kolejowej.

  W artykule przedstawiono koncepcje wspomagania decyzji przy utrzymaniu nawierzchni kolejowej. Zaprezentowano problemy decyzyjne, użytkowane już systemy wspomagania decyzji oraz ewolucyjny proces powstawania takich systemów.

 • MPEG-7-based low level descriptor effectiveness in the automatic musical sound classification.

  Publikacja

  Celem referatu jest określenie, które z parametrów opisowych MPEG-7 są najbardziej przydatne w klasyfikacji dźwięków instrumentów muzycznych. Określana jest wysokość dźwięku a następnie wyznaczane są wartości parametrów zawartych w standardzie MPEG-7. Otrzymany wektor parametrów poddawany jest analizie statystycznej w celu wyeliminowania danych nadmiarowych. Do celów automatycznej klasyfikacji i testów zaprojektowano dwa systemy...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Processing of musical data employing rough sets and artificial neural networks

  Publikacja

  Artykuł opisuje założenia systemu automatycznej identyfikacji muzyki i dźwięków muzycznych. Dokonano przeglądu standardu MPEG-7, ze szczególnym naciskiem na parametry opisowe dźwięku. Przedyskutowano problemy analizy danych audio, związane z zastosowaniami wykorzystującymi MPEG-7. W oparciu o eksperymenty przedstawiono efektywność deskryptorów niskiego poziomu w automatycznym rozpoznawaniu dźwięków instrumentów muzycznych. Przedyskutowano...

 • Katedra Systemów Decyzyjnych

  Katedra Systemów Decyzyjnych została utworzona w roku 2006 jako dydaktyczno-naukowa jednostka organizacyjna Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) przez prof. dr. hab. inż. Zdzisława Kowalczuka. Kadra, pochodząca głównie z Katedry Systemów Automatyki, swoimi dokonaniami wpisuje się w bogatą, ponad 40-letnią tradycję Wydziału, związaną, z automatyką i teorią sterowania, której podwaliny tworzył prof. Jerzy Seidler,...

 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - 2023/2024

  Kursy Online
  • B. Kostek
  • P. Szczuko
  • K. Marciniuk

  Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawami sztucznej inteligencji, rozumianej jako inteligentne techniki obliczeniowe, systemy uczące się, systemy decyzyjne czy systemy ekspertowe. Dodatkowo istotnym elementem wykładu jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami inteligentnego przetwarzania sygnałów i danych oraz procesem przetwarzania wiedzy w oparciu o wnioskowanie formułowane w postaci reguł decyzyjnych. Uzyskana...

 • Decision sciences / Nauki decyzyjne 2023/2024

  Kursy Online
  • N. Rizun

 • Ontological queries supporting decision process in KaSea system

  Wraz z rozwojem baz wiedzy pojawiły się systemy ekspertowe, które wykorzystują je do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Systemy Wsparcia Decyzyjnego (SWD), które są tematem niniejszego artykułu, komunikują się z bazami wiedzy, wypełniając je znanymi faktami i odczytując nowo wywnioskowane informacje. Jednakże istnieją sytuacje, w których SWD otrzymują niejednoznaczną odpowiedź od bazy wiedzy. Wówczas pojawia się potrzeba określenia,...

 • Ontological queries supporting decision process in KaSea system

  Wraz z rozwojem baz wiedzy pojawiły się systemy ekspertowe, które wykorzystują je do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Systemy Wsparcia Decyzyjnego (SWD), które są tematem niniejszego artykułu, komunikują się z bazami wiedzy, wypełniając je znanymi faktami i odczytując nowo wywnioskowane informacje. Jednakże istnieją sytuacje, w których SWD otrzymują niejednoznaczną odpowiedź od bazy wiedzy. Wówczas pojawia się potrzeba określenia,...

 • Decision science/Nauki decyzyjne (w/lab)_NSTACJ._lato 2022/23

  Kursy Online
  • B. Woliński

 • Zdzisław Kowalczuk prof. dr hab. inż.

  W 1978 ukończył studia w zakresie automatyki i informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, następnie rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. W 1986 obronił pracę doktorską, w 1993 habilitował się na Politechnice Śląskiej na podstawie pracy Dyskretne modele w projektowaniu układów sterowania. W 1996 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 2003 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 2006 założył i od tego czasu...

 • Optymalizacja sys.inż., niestacjon, IŚ, IIsem - Nowy

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski

  Przedmiot „Optymalizacja systemów inżynierskich” ma dostarczyć przyszłym inżynierom wiedzy i umiejętności w zakresie optymalnego projektowania i eksploatacji (w tym też sterowania pracą) systemów i instalacji sanitarnych. Istotne są tu informacje zarówno odnośnie metod poszukiwania optymalnych rozwiązań jak i ogólnych tendencji, jakimi charakteryzują się rozwiązania optymalne wspomnianych systemów i instalacji. W ramach kursu...

 • Optymalizacje syst. inż, niestacj. 2022/2023

  Kursy Online
  • R. M. Orłowski

  Przedmiot „Optymalizacja systemów inżynierskich” ma dostarczyć przyszłym inżynierom wiedzy i umiejętności w zakresie optymalnego projektowania i eksploatacji (w tym też sterowania pracą) systemów i instalacji sanitarnych. Istotne są tu informacje zarówno odnośnie metod poszukiwania optymalnych rozwiązań jak i ogólnych tendencji, jakimi charakteryzują się rozwiązania optymalne wspomnianych systemów i instalacji. W ramach kursu...

 • Optymalizacja sys.inż., niestacjon, IŚ, IIsem

  Kursy Online
  • J. Mąkinia
  • R. M. Orłowski

  Przedmiot „Optymalizacja systemów inżynierskich” ma dostarczyć przyszłym inżynierom wiedzy i umiejętności w zakresie optymalnego projektowania i eksploatacji (w tym też sterowania pracą) systemów i instalacji sanitarnych. Istotne są tu informacje zarówno odnośnie metod poszukiwania optymalnych rozwiązań jak i ogólnych tendencji, jakimi charakteryzują się rozwiązania optymalne wspomnianych systemów i instalacji. W ramach kursu...

 • Optymalizacje syst. inż., mgr sem.I - niestacjonarne 2023/2024

  Kursy Online
  • R. M. Orłowski

  Przedmiot „Optymalizacja systemów inżynierskich” ma dostarczyć przyszłym inżynierom wiedzy i umiejętności w zakresie optymalnego projektowania i eksploatacji (w tym też sterowania pracą) systemów i instalacji sanitarnych. Istotne są tu informacje zarówno odnośnie metod poszukiwania optymalnych rozwiązań jak i ogólnych tendencji, jakimi charakteryzują się rozwiązania optymalne wspomnianych systemów i instalacji. W ramach kursu...

 • Automatic sound recognition for security purposes

  Publikacja

  - Rok 2008

  In the paper an automatic sound recognition system is presented. It forms a part of a bigger security system developed in order to monitor outdoor places for non-typical audio-visual events. The analyzed audio signal is being recorded from a microphone mounted in an outdoor place thus a non stationary noise of a significant energy is present in it. In the paper an especially designed algorithm for outdoor noise reduction is presented,...

 • Ekonometryczne szacowanie parametrów jako metoda przetwarzania wstępnego w systemach agentowych

  Publikacja

  - Rok 2009

  Autorzy przedstawią w pracy ideę systemu wieloagentowego do oceny technologii informatycznych. Model zaprojektowany pierwotnie dla wsparcia decyzyjnego w obszarze IT zaadoptowano dla środowiska przetwarzania danych chemicznych. Osiągniętym celem był oparty na wiedzy mechanizm generowania prognoz o stężeniu zanieczyszczeń chemicznych. Model został pozytywnie zweryfikowany z punktu widzenia jego struktury i algorytmu działania. W...

 • Music Information Retrieval in Music Repositories

  Publikacja

  - Rok 2013

  This chapter reviews the key concepts associated with automated Music Information Retrieval (MIR). First, current research trends and system solutions in terms of music retrieval and music recommendation are discussed. Next, experiments performed on a constructed music database are presented. A proposal for music retrieval and annotation aided by gaze tracking is also discussed.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Cognitive memory for intelligent systems of decision-making, based on human psychology

  Publikacja

  A model of memory, which allows to expand the functionality of autonomous decision-making systems for robotic and human-system-interface purposes, is discussed. The model provides functions and features which make the prospective robotic and interfacing systems more human-like as well as more efficient in solving interactive issues.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • xEmotion – obliczeniowy model emocji dedykowany dla inteligentnych systemów decyzyjnych

  Artykuł prezentuje cybernetyczne podejście do zagadnienia modelowania ludzkich emocji, oparte na psychologicznych teoriach (ocennej i somatycznej). Opracowany model przeznaczony jest do integracji z Inteligentnym Systemem Decyzyjnym – IDS. Może być on używany jako silnik aplikacji lub jako system sterowania niezależnego urządzenia, np. robota autonomicznego.

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Musical Instrument Separation Applied to Music Genre Classification . Separacja instrumentów muzycznych w zastosowaniu do rozpoznawania gatunków muzycznych

  Publikacja

  - Rok 2015

  This paper outlines first issues related to music genre classification and a short description of algorithms used for musical instrument separation. Also, the paper presents proposed optimization of the feature vectors used for music genre recognition. Then, the ability of decision algorithms to properly recognize music genres is discussed based on two databases. In addition, results are cited for another database with regard to...

 • Musical Instrument Classification and Duet Analysis Employing Music Information Retrieval Techniques.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Artykuł przedstawia w sposób przeglądowy prace Katedry Systemów Multimedialnych Politechniki Gdańskiej związane z wyszukiwaniem informacji muzycznej, a w szczególności z klasyfikacją dźwięków instrumentów muzycznych. W opisywanych eksperymentach wykorzystano sztuczne sieci neuronowe.

 • Grafika Inżynierska, Chemia, 2023-24, semestr zimowy - nowy

  Kursy Online
  • R. Aranowski

  Cel zajęć Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw geometrii wykreślnej i zapisu konstrukcji (rysunku technicznego). Studenci powinni samodzielnie opanować wskazany system CAD, który zostanie zaprezentowany na zajęciach seminaryjnych. Uzyskana wiedza ma umożliwiać przede wszystkim czytanie rysunku technicznego maszynowego i schematów technologicznych.Wykład:Graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych...

 • Grafika Inżynierska, Chemia, 2023-24, semestr zimowy

  Kursy Online
  • R. Aranowski

  Cel zajęć Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu podstaw geometrii wykreślnej i zapisu konstrukcji (rysunku technicznego). Studenci powinni samodzielnie opanować wskazany system CAD, który zostanie zaprezentowany na zajęciach seminaryjnych. Uzyskana wiedza ma umożliwiać przede wszystkim czytanie rysunku technicznego maszynowego i schematów technologicznych.Wykład:Graficzne odwzorowanie elementów przestrzennych...