Wyniki wyszukiwania dla: systemy wbudowane - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy wbudowane

Wyniki wyszukiwania dla: systemy wbudowane

 • Systemy wbudowane

  Kursy Online

 • Systemy Wbudowane (MTR, II st., sem. 01)

  Kursy Online

  Metody Numeryczne (Wykład i Laboratorium) - kurs dla kierunku Mechatronika II stopnia, sem. 1, Wydział Mechaniczny

 • Architektura Systemów Komputerowych

  Główną tematyką badawczą podejmowaną w Katedrze jest rozwój architektury aplikacji i systemów komputerowych, w szczególności aplikacji i systemów równoległych i rozproszonych. "Architecture starts when you carefully put two bricks together" - stwierdza niemiecki architekt Ludwig Mies von der Rohe. W przypadku systemów komputerowych dotyczy to nie cegieł, a modułów sprzętowych lub programowych. Przez architekturę systemu komputerowego...

 • Marek Galewski dr hab. inż.

  Mgr inż. - 2002r.  - Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki; Automatyka i RobotykaDr inż. - 2007r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszynDr hab. inż. - 2016r. - Politechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny; Budowa i eksploatacja maszyn Dotychczasowe i planowane obszary badań: Redukcja drgań podczas obróbki frezowaniem i toczeniem Zastosowanie zmiennej prędkości obrotowej...

 • Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

  Kursy Online

  Cyfrowe układy wbudowane i programowalne, AiR

 • Iwona Kochańska dr inż.

  Iwona Kochańska jest absolwentką Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Automatyka i Robotyka, specjalizując się w automatyce obiektów ruchomych. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności hydroakustyka. W tym samym roku rozpoczęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów...

 • Context sensitive privacy management in a distributed environment

  Artykuł przedstawia mechanizm zarządzania prywatnością stworzony dla systemu rozproszonego z założeniem, że węzły systemu mają ograniczone zasoby (moc procesora, pamięć). Podstawowy pomysł zakłada, że prywatne dane są filtrowane zgodnie z polityką prywatności użytkowników przed ich ujawnieniem innym użytkownikom. Te decyzje są silnie umiejscowione, co ogranicza narzut związany z zarządzaniem prywatnością na węzłach systemu. Sam...

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

 • Zestaw STEVAL PCC009V1 i biblioteki Universal Dongle

  W artykule przedstawiono zestaw STEVAL PCC009V1 i dołączone do niego biblioteki programistyczne Universal Dongle. Sposób ich wykorzystania pokazano na przykładzie komunikacji z akcelerometrem ST LIS35DE.

 • Testowanie układów cyfrowych z wykorzystaniem magistrali IEEE 1149.7

  Przedstawiono opracowaną w grudniu 2009 r. cyfrową magistralę testującą IEEE 1149.7 przeznaczoną do testowania i debuggingu wielordzeniowych układów wbudowanych. W stosunku do magistrali IEEE1149.1, której jest rozszerzeniem, magistrala IEEE1149.7 zapewnia zredukowaną do dwóch liczbę wyprowadzeń, możliwość pracy w konfiguracji gwiazdowej, indywidualne adresowanie urządzeń, eliminację ze ścieżki brzegowej nieaktywnych układów, zarządzanie...

 • PSoC embedded systems and its potential applications in wireless sensors network

  W artykule zostanie przedstawiona koncepcja bezprzewodowej sieci sensorowej z wykorzystaniem mikrokontrolerów PSoC firmy Cypress. Mikrokontrolery PSoC (ang. Programmable System on a Chip) to 8-bitowe uniwersalne układy programowalne znajdujące zastosowanie między innymi w przemyśle, elektronice medycznej, telekomunikacji i samochodowych systemach sterowania. Mikrokontrolery PSoC pozwalają użytkownikom wybierać rodzaj i liczbę peryferiów...

 • Internetowy system czasu rzeczywistego do akwizycji i wizualizacji obrazów radarowych.

  W artykule przedstawiono realizację zdalnego interfejsu użytkownika do radaru cyfrowego firmy SITEX Marine Electonics Inc. umieszczonego na dachu budynku Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Na potrzeby udostępniania pomiarów wykonywanych przez radar zrealizowano dedykowany serwer Internetowy, który realizuje na bieżąco przesyłanie skompresowanych obrazów radarowych do klilentów przez sieć...

 • Przegląd metod współbieżnej symulacji heterogenicznych systemów wbudowanych.

  Publikacja
  • M. Strachacki

  - 2004

  W pracy opisano współbieżną symulację sprzętowo-programową heterogenicznych systemów wbudowanych jako metodę weryfikującą spełnienie wyspecyfikowanych założeń. Podkreślono jej znaczenie na każdym etapie projektowania. Przedstawiono zasadę działania symulatorów HDL i symulatorów oprogramowania oraz dokonano charakterystyki środowisk współbieżnej symulacji podkreślając najważniejsze cechy. Szczegółowo opisano modele procesora stosowane...