Wyniki wyszukiwania dla: systemy z bazą wiedzy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: systemy z bazą wiedzy

Wyniki wyszukiwania dla: systemy z bazą wiedzy

 • Wyszukiwarka internetowa z bazą wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule scharakteryzowano program wspomagający klienta w wyborze najbardziej go satysfakcjonującej wycieczki ze zbioru ofert biura turystycznego. Zakładamy, że agencja podróży oferuje szeroki i bardzo różnorodny zakres usług a klienci nie mają jasno sprecyzowanej wizji wycieczek.

 • ANALIZA I PROJEKTOWANIE UKŁADÓW STEROWANIA STERAMI STRUMIENIOWYMI STATKÓW Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU Z BAZĄ WIEDZY

  Publikacja

  - Rok 2015

  Światowa literatura dostarcza przykładów wskazujących na aktualność tematyki związanej z wykorzystaniem elementów sztucznej inteligencji w zastosowaniach morskich. Komisja Europejska finansuje projekty mające na celu poprawę konkurencyjności przemysłu okrętowego. W rozprawie podjęto tematykę związaną ze wspomaganiem projektowania podsystemów elektroenergetycznych statków. W rozprawie udowodniono przyjętą na wstępie tezę pracy:...

 • Struktura i wybrane procedury systemu z bazą wiedzy do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków

  Przedstawiono założenia inteligentnego systemu wspomagającego proces projektowania automatyki systemów energetycznych statków. W oparciu o modele hybrydowe o definiowalnej strukturze zaprezentowano organizację systemu z bazą wiedzy. Zamieszczono wybrane procedury wspomagające etapy procesu projektowania automatyki systemów energetycznych statków (automatyczna generacja modeli symulacyjnych, dokonywanie wyborów projektowych, dobór...

 • Koncepcja zastosowania procedur wspomagających podejmowanie decyzji w systemie z bazą wiedzy do projektowania automatyki podsystemów energetycznych statków.

  Publikacja

  Omówiono strukturę wielofunkcyjnego systemu informatycznego do wspomagania projektowania układów automatyki statków. Przedstawiono funkcje bazy danych w systemie oraz aplikację systemu ekspertowego umożliwiającą prowadzenie badań symulacyjnych. Zaproponowano rozszerzenie systemu informatycznego o moduł wspomagający podejmowanie decyzji projektowych.

 • Zespół Sieci Teleinformacyjnych

  Dzisiejsza telekomunikacja przechodzi bardzo szybkie i radykalne zmiany wynikające nie tylko z szybkiego postępu technologicznego ale też z potrzeb społeczeństwa informacyjnego. Informacja stała się dobrem, które ma istotny wpływ na kierunek i szybkość zmian kulturowych i materialnych w globalizującym się świecie. Zatem wyzwania, jakie stoją przed telekomunikacją, a tym samym wobec każdego, kto zajmuje się i planuje działać w tym...

 • Systemy oparte na wiedzy w organizacjach pozarządowych

  Publikacja

  - Rok 2007

  Omówiono modelowanie systemowe w zastosowaniu do zarządzania procesami wiedzy w organizacjach pozarządowych.

 • BAZY WIEDZY I SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI [2020/21]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • E. Piesik
  • M. Śliwiński
  • M. Wołoszyn

  Semestr 2 Cel: Wykorzystanie metody podejmowania decyzji - AHP. Systemy oprogramowania i baz danych/wiedzy do wspomagania procesu projektowania i eksploatacji złożonych obiektów technicznych i systemów automatyki. Systemy z bazą wiedzy a systemy ekspertowe (SE). Wiedza heurystyczna. Wiedza deklaratywna i proceduralna. Strategie wnioskowania. Trendy rozwojowe baz wiedzy i SE. Automatyzacja akwizycji wiedzy. Reprezentacja niepewności...

 • Ontological queries supporting decision process in KaSea system

  Wraz z rozwojem baz wiedzy pojawiły się systemy ekspertowe, które wykorzystują je do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Systemy Wsparcia Decyzyjnego (SWD), które są tematem niniejszego artykułu, komunikują się z bazami wiedzy, wypełniając je znanymi faktami i odczytując nowo wywnioskowane informacje. Jednakże istnieją sytuacje, w których SWD otrzymują niejednoznaczną odpowiedź od bazy wiedzy. Wówczas pojawia się potrzeba określenia,...

 • Ontological queries supporting decision process in KaSea system

  Wraz z rozwojem baz wiedzy pojawiły się systemy ekspertowe, które wykorzystują je do wsparcia procesu podejmowania decyzji. Systemy Wsparcia Decyzyjnego (SWD), które są tematem niniejszego artykułu, komunikują się z bazami wiedzy, wypełniając je znanymi faktami i odczytując nowo wywnioskowane informacje. Jednakże istnieją sytuacje, w których SWD otrzymują niejednoznaczną odpowiedź od bazy wiedzy. Wówczas pojawia się potrzeba określenia,...

 • Specific guality management systems.

  Publikacja

  - Rok 2007

  obecnie coraz więcej również niewielkich przedsiębiorstw wdraża i certyfikuje systemy zarządzania jakością. w większości przypadków bazą do opracowania szj są normy serii iso 9000, które ze względu na swój ogólny charakter nie zawsze wskazują konkretne rozwiązania możliwe do implementacji. coraz większą popularnością cieszą się jednak specyficzne, branżowe systemy zarządzania, lepiej dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa i...

 • Biuro Karier - oferta dla studenta i absolwenta PG

  Kursy Online
  • M. Barnowska

  Oferta Biura Karier dla studentów i absolwentów PG z uwzględnieniem prezentacji platformy kariery Career Center (portal z ofertami pracy, praktyk, staży, aktualnymi wydarzeniami, szkoleniami, konkursami oraz bazą wiedzy).

 • Magdalena Brzozowska-Woś dr hab. inż.

  Magdalena Brzozowska-Woś jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (specjalność: systemy zarządzania). Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Reklamy (Wydział Zarządzania i Ekonomii PG) oraz Podyplomowego Studium Public Relations (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny). W latach 2000-2003 współpracowała z Panoramą Internetu sp. z o. o. jako specjalista ds. marketingu. Pełniła również obowiązki...

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Mikroprocesorowe Układy Sterowania

  Kursy Online
  • P. Szczepankowski

  Mikroprocesorowe Układu Sterowania to przedmiot, na którym słuchacze zapoznają się z podstawowymi układami stosowanymi w elektronice nakierunkowanej na przetwarzanie energii, w tym z procesorami oraz programowalnymi układami logicznymi. Te ostatnie w postaci układów FPGA staną się bazą do projektowania struktur 32-bitowego procesora a następnie jego uruchomienia oraz debugowania. Wykład ma charakter ogólny lecz zajęcia laboratoryjne...

 • Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe

  Czasopisma

  ISSN: 1509-5878 , eISSN: 2450-7725

 • Komputerowe sprawdzanie wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Omówiono programy komputerowe wspomagające sprawdzanie wiedzy i umiejętności. scharakteryzowano najczęściej spotykane formy komputerowego sprawdzania wiedzy: testy wyboru, testy uzupełnień oraz programy z bazą wiedzy do sprawdzania poprawności wnioskowania podczas rozwiązywania zadań obliczeniowych. Charakterystyka każdego rodzaju testu jest zilustrowana opisem odpowiedniego programu komputerowego.

 • Ontology-Aided Software Engineering

  Publikacja

  - Rok 2012

  This thesis is located between the fields of research on Artificial Intelligence (AI), Knowledge Representation and Reasoning (KRR), Computer-Aided Software Engineering (CASE) and Model Driven Engineering (MDE). The modern offspring of KRR - Description Logic (DL) [Baad03] is considered here as a formalization of the software engineering Methods & Tools. The bridge between the world of formal specification (governed by the mathematics)...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Projektowanie wiedzy. Relacyjne bazy danych (ISBN 978-83-7348-702-4)

  Publikacja

  - Rok 2017

  Założeniem podręcznika Projektowanie wiedzy – relacyjne bazy danych jest kształtowanie praktycznych umiejętności opartych na wiedzy z zakresu tworzenia relacyjnych baz danych z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Access. Książka zawiera zestawy ćwiczeń i zadań wraz z rozwiązaniami, które umożliwiają skuteczną naukę prawidłowego tworzenia modelu danych. Opracowanie wyróżnia się na tle innych prac bardzo szczegółowym i dokładnym...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Krzysztof Bikonis dr inż.

 • Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy

  W ramach inicjatywy semantic web rozwijane są systemy wnioskowania z wiedzy. Ciągle otwartym problemem są również języki dostępu do takich systemów. W artykule zaproponowano nowy język dostępu do zmodularyzowanych baz wiedzy, o cechach umożliwiających jego kompleksowe wykorzystanie w systemach zarządzania wiedzą, w sposób analogiczny do wykorzystania języka sql w systemach relacyjnych baz danych.

 • Bazy wiedzy w wieloagentowym systemie do oceny technologii informatycznych - podział wiedzy i baz wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł prezentuje bazy wiedzy systemu agentowego do oceny technologii informatycznych. W części pierwszej przedstawiono podział wiedzy i baz wiedzy uwzględniający wiedzę dotyczącą samych technologii jak i kryteriów ich ocen oraz środowisk zastosowania technologii informatycznych. W części drugiej omówiono struktury poszczególnych baz wskazując jednocześnie na zachodzące (w nich i między nimi) relacje. Artykuł uwzględnia także...

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Współczesne systemy magnetometryczne

  Publikacja

  - Rok 2006

  Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe i transduktorowe. W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano współczesne systemy magnetometryczne.

 • Nowoczesne systemy magnetometryczne

  W pracy przedstawiono metodę magnetometryczną oraz opisano nowoczesne systemy magnetometryczne. Systemy magnetometryczne znajdują zastosowanie szczególnie w geologii, w archeologii oraz w urządzeniach militarnych. Do pomiaru indukcji magnetycznej stosowane są precyzyjne magnetometry typu SQUID, pompowane optycznie, Overhauser'a, protonowe oraz transduktorowe.

 • Pomorska metropolia wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2008

  Metropolie wiedzy jako koncentracja funkcji innowacyjnych. Model powiazan strukturalnych dzielnic wiedzy zlozonych z: uczelni wyzszych, parkow naukowo-technologicznych, przemyslu innowacyjnego, uslug. Delimitacja przestrzenna miasta wiedzy w Metropolii Gdanskiej.

 • Rozproszone systemy kogeneracji

  Publikacja

  - Rok 2014

  Przedstawiono rozproszone systemy kogeneracji . pokazano układy kogeneracyjne opalane gazem.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Ontologiczna inżynieria wiedzy

  Publikacja

  - Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy - Rok 2015

  Ontologiczna inżynieria wiedzy jest dobrą podstawą metodologiczną, a ontologie dziedzin przedmiotowych ważnym elementem konstrukcyjnym semantycznych systemów reprezentacji wiedzy. W artykule omówiono budowanie ontologii w oparciu o edytor ontologii FluentEditor i język CNL (Controlled Natural Language). Przykładową ontologię dotyczącą fragmentu procesu produkcji rolniczej wykorzystano do budowy semantycznej bazy wiedzy. W tym celu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Bioniczne systemy produkcyjne.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Ninijeszy rodział przedstawia możliowości stosowania technologii bionicznych w elastycznej produkcji dla tworzenia inteligentnych systemów produkcyjnych. Na wstępie przedstawiono trzy rodzaje takich sytemów: bioniczne, fraktalne i holonowe. Obszerniejszej analizie poddano bioniczne systemy wytwórcze, pokazując ich związki z organizamami żywymi. W podsumowaniu porównano własności trzech grup w kontekście perspektyw rozwojowych.

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji potencjału naukowo-badawczego uczelni wyższej

  Rozwój Internetu wpłynął na wiele aspektów naszego życia. Pośród wielu z nich zrewolucjonizował sposób komunikacji. Pochodną tego jest zmiana sposobu przekazywania wszelkiego rodzaju wiedzy. Ogromne znaczenie mają przeszukiwane źródła wiedzy, ich jakość i dostępność. W związku z tym, w obecnych czasach, o potencjale naukowym uczelni wyższej stanowią, obok pracowników w nich zatrudnionych, przede wszystkim zgromadzone bazy wiedzy...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Metody akwizycji wiedzy niepewnej i niepełnej w środowisku przetwarzania wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2010

  Artykuł prezentuje koncepcję środowiska do pozyskiwania i przetwarzania wiedzy o technologiach informatycznych. Rozwiązanie to jest częścią projektu opracowania systemu do oceny narzędzi i metodologii IT. Autorzy skupili się na budowie środowiska do jej akwizycji, zwracając uwagę zarówno na sam algorytm pozyskiwania jak też na procesy współpracy pomiędzy ekspertami a inżynierami wiedzy. Praca jest jednocześnie dokumentacją eksperymentu...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The Internet as a knowledge source in Knowledge Views

  Artykuł ten przedstawia koncepcję widoków na bazę wiedzy, jak może ona zostać wykorzystana w celu zbierania informacji z różnych źródeł, wnioskowania nad tymi informacjami i udostępnienia ich w postaci wymaganej przez aplikację. Korzystając z widoków na bazę wiedzy, aplikacja może "widzieć" Internet jako pojedyncze źródło wiedzy.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wydobywanie wiedzy z Wikipedii

  Publikacja

  - Rok 2022

  Wikipedia jest olbrzymim źródłem wiedzy encyklopedycznej gromadzonej przez ludzi i przeznaczonej dla ludzi. W systemach informatycznych odpowiednikiem takiego źródła wiedzy są ontologie. Ten rozdział pokazuje, w jaki sposób Wikipedia jest transformowana w ontologię i jak wydobywać z niej pojęcia, ich właściwości i relacje między nimi.

 • MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki

  Rośnie znaczenie wiedzy zgromadzonej w różnego rodzaju systemach, w tym w kursach on-line. Połączenie systemów je przetwarzających z Internetem w znaczącym stopniu usprawniło rozprzestrzenianie informacji i zwiększyło jej dostępność. Coraz szersze uznanie zyskują ruchy Otwartego Dostępu (ang. Open Access). Politechnika Gdańska w ramach projektu Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy buduje platformę o...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Ontologie jako metoda reprezentacji wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2005

  Logika opisowa (ang. Description Logic - DL) jest aktualnie jednym z najsilniej rozwijanych formalizmów stosowanych w ontologicznych metodach reprezentacji wiedzy. Jednym z powodów jest to, że język OWL-DL, promowany przez W3C jako język do reprezentacji ontologii internetowych, opary jest właśnie na logice opisowej. W tym artykule zaprezentowano logikę opisową jako sposób precyzyjnego formułowania i przetwarzania wiedzy. Podano...

 • Odkrywanie wiedzy i systemy rekomendacyjne 2022/23

  Kursy Online
  • A. Nabożny
  • P. Szczuko
  • A. Karpus
  • A. Przybyłek

  Przedmiot dla specjalności Uczenie Maszynowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka. Przedmiot finansowany z projektu AI Tech (https://eti.pg.edu.pl/ai-tech).

 • Odkrywanie Wiedzy i Systemy Rekomendacyjne 2023/24

  Kursy Online
  • A. Karpus
  • A. Przybyłek
  • W. Waloszek

  Przedmiot dla specjalności Uczenie Maszynowe na drugim stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Informatyka. Przedmiot został sfinansowany z projektu AI Tech (https://eti.pg.edu.pl/ai-tech).

 • Application of Knowledge Views = Zastosowanie widoków na bazę wiedzy

  W artykule przedstawiono koncepcję widoków na bazę wiedzy i jej zastosowanie w inżynierii systemów. Praca ma na celu przybliżenie inżynierii wiedzy i technologii Semantic Web inżynierowi oprogramowania oraz programiście. Cel ten osiągany jest poprzez upodobnienie baz wiedzy do relacyjnych lub obiektowych baz danych oraz poprzez stosowanie wzorców znanych w inżynierii oprogramowania.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Istota gospodarki opartej na wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2009

  Współczesna gospodarka morska ma charakter globalny i wielodyscyplinarny. Strategia lizbońska oraz inne dokumenty UE podkreślają znaczenie wiedzy i innowacji w rozwoju tego sektora. Kreowanie nowej wiedzy i jej wykorzystywanie wymaga wdrożenia nowych form organizacji sektora morskiego w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Budowa gospodarki morskiej opartej na wiedzy wymaga sformułowania polityki sprzyjającej efektywnemu...

 • Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA

  Niniejszy artykuł prezentuje koncepcję wewnętrznej reprezentacji wiedzy ontologicznej zastosowaną w nowo opracowanym systemie zarządzania wiedzą ontologiczno-regułową RKaSeA. Reprezentacja ta stanowi praktyczne wdrożenie opublikowanej wcześniej koncepcji modularyzacji bazy wiedzy polegającej na jej podziale na semantyczne jednostki - konglomeraty. Opracowana metoda reprezentacji stanowi zarazem rozwinięcie wprowadzonej wcześniej...

 • Globalizacja szansą generowania nowej wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Autorka ukazuje na bazie analizy zagadnienia globalizacji problemu tworzenia i zarządzania wiedzą. To wiedza według autorki staje się towarem i stymulatorem podmiotów gospodarczych, ale przede wszystkim samego człowieka, jego osobowości, hierarchii wartości i zachowań pracowniczych. W artykule ukazana jest spirala wiedzy globalnej oraz konwersje jej tworzenia. Globalny świat to świat wiedzy, jej przetworzenia i unowocześnienia....

 • Modelowanie informacją i pozyskiwanie wiedzy.

  Publikacja

  - Rok 2003

  W rozdziale zaproponowano metody miękkiego modelowania dla wspomagania procesu pozyskania wiedzy. Skoncentrowano się na metodach opartych na teorii grafów skierowanych, drzew decyzyjnych i sieci neuronowych. Omówiono zastosowania metod na przykładach związanych z przepływem informacji w systemach autonomicznych. Wykazano przydatność modelowania miękkiego w procesach pozyskania wiedzy.

 • O semantyce kontekstowych baz wiedzy

  W artykule omawiany jest problem poprawnego projektowania kontekstowych baz wiedzy. Rozszerzamy w nim definicje pojęć wprowadzonych przez metodę OntoClean - jedną z najbardziej znanych metod oceny jakości ontologii niekontekstowych. Pozwala nam to na sformułowanie wymagań jakościowych dla porjektów uwzględniających semantykę kontekstów. Następnie analizujemy pod kątem tych wymagań metodę projektowania kontekstowych baz wiedzy SIM.

 • Kształtowanie się społeczeństwa wiedzy informacyjnej.

  Publikacja

  - Rok 2002

  Społeczeństwo wiedzy informacyjnej jest przyszłością. Zarządzanie edukacją kreuje nową filozofię myślenia przez to społeczeństwo. Wpływ na to staje się coraz większy z racji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nie wykorzystanie tej okazji przez kraje kandydackie, także i Polski będzie dużym błędem. Budowanie społeczeństwa wiedzy informacyjnej dokonuje się na trzech płaszczyznach; edukacyjnej, infrastruktury telekomunikacyjnej...

 • Inżynieria wiedzy a tworzenie i rozwój architektury

  Publikacja

  - Rok 2009

  Opracowanie przedstawia próbę systematyki wiedzy architektonicznej i sposób jej ujęcia w rygorach modelu umożliwiającego ustrukturyzowanie bazy wiedzy planowanego systemu komputerowego projektowania architektury oraz wypływające z tego wnioski dla dziedziny inżynierii wiedzy.

 • Schemat konglomeratowej bazy wiedzy

  Artykuł przedstawia raport z prac nad rozwojem konglomeratowych baz wiedzy w kierunku opracowania metodyki ich zastosowań inżynierskich. Podział użytkowników bazy na projektantów i użytkowników końcowych narzucił konieczność określenia czym jest schemat bazy, a czym jej instancja. Pozwoliło to na opracowanie metodyki, w której projektowanie jest postrzegane jako proces tworzenia schematu.

 • Implementacja widoków danych na bazę wiedzy

  Publikacja

  - Rok 2007

  Niniejszy artykuł opisuje koncepcję i implementacjęwidoków danych na bazę wiedzy. Widoki danych przesłaniają interfejsbazy wiedzy, w zamian udostępniając interfejs pozwalający na zadawaniezapytań do bazy wiedzy w języku SQL. Głównym przeznaczeniemtakich widoków jest ułatwienie integracji komponentów opartych nawiedzy z komponentami opartymi na danych, co może uprościć budowęsystemów korzystających z bazy wiedzy. W artykule zaprezentowanajest...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Systemy polityczne w przestrzeni europejskiej

  Publikacja

  - Rok 2010

  Jedna z podstawowych kategorii politologicznych są systemy polityczne. Szczegóny ich wymiar uwidacznia się w przestrzeni europejskiej. Mimo występowania licznych różnic w organizacji życia politycznego zauważa się jednak pewne cechy wspólne wynikające ze wspólnego dziedzictwa kulturowegi i zbliżonych doświadczeń historycznych.

 • Organizacyjne tworzenie wiedzy we współczesnym uniwersytecie

  Publikacja

  - Rok 2008

  W opracowaniu przedstawiono konwersję wiedzy w uniwersytecie oraz zaproponowano opracowanie programu kształcenia nowego kierunku studiów jako przykład organizacyjnego tworzenia wiedzy.

 • Gra słowna do pozyskiwania wiedzy językowej

  W artykule opisano implementację gry słownej w pytania, będącej modelem wyszukiwarki kontekstowej oraz narzędziem do pozyskiwania wiedzy o pojęciach języka naturalnego. Zdefiniowano określenie wyszukiwania kontekstowego oraz przedstawiono opis algorytmu znajdującego obiekty na podstawie ich cech. Scharakteryzowano przyjętą reprezentację wiedzy oraz sposób uczenia się w kontekście innych znanych projektów poruszających problem akwizycji...

 • Doskonalenie przepływu wiedzy w wyższej uczelni

  Publikacja

  - Rok 2005

  Celem artykułu jest wskazanie sposobów doskonalenia zarządzania wiedzą w wyższej uczelni. Korzystając z propozycji opisy przepływu wiedzy w organizacji, przedstwionego oprzez K.E.Sveiby'ego, podjęto próbę jego odniesienia do wyższej uczelni. Analizę przeprowadzono w trójkącie relacji nauczyciel akademicki-uczelnia-otoczenie. Zidentyfikowano czynniki sprzyjające przepływowi wiedzy i sposoby ich wykorzystania oraz zagrożenia dla...