Wyniki wyszukiwania dla: sztuczne zycie - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: sztuczne zycie

Wyniki wyszukiwania dla: sztuczne zycie

 • Modelowanie indywiduowe

  Publikacja

  - Rok 2006

  Rozdział omawia skrótowo idee modelowania indywiduowego i stosowanie standardowe metody. W dalszej części przedstawia opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur.

 • Inteligencja zespołowa

  Publikacja

  Przedstawiono przegląd zespołowego przetwarzania informacji, uczenia się i podejmowania decyzji. Omówiono algorytmy ewolucyjne, roju, mrówkowe, immunologiczne, sieci neuronowe, współpracę agentów, modelowanie indywiduowe oraz przykładowe środowisko modelowania zespołowego.

 • Artificjal environment for simulation of emergent behaviour

  Publikacja

  Przedstawiono opracowane środowisko dla modelowania zjawisk, w których współdziałanie wielu prostych jednostek prowadzi do powstawania złozonych struktur. Sposób oddziaływania jednostki zawarty jest w jej strukturze, która interpretowana jest poprzez specjalnie zdefiniowany język podobny do Prologu.

 • Ewolucja chemotaksji organizmów jednokomórkowych w dwuwymiarowym środowisku

  Opracowany przez nas model środowiska oparty jest na fizyce dyfuzji płynów i umożliwia symulację dyfuzji morfogenów. Sztuczne organizmy w tym środowisku wykazują chemotaksję: poruszają się reagując na zmianę stężenia substancji chemicznych. Organizm sterowany jest za pomocą sieci genowej kodowanej w liniowym genomie. Organizmy rozmnażają się przez podział. Przeprowadziliśmy szereg doświadczeń pozwalających na obserwację zachowania...

 • Evolving gene regulatory networks controlling foraging strategies of prey and predators in an artificial ecosystem

  Publikacja

  Co-evolution of predators and prey is an example of an evolutionary arms race, leading in nature to selective pressures in positive feedback. We introduce here an artificial life ecosystem in which such positive feedback can emerge. This ecosystem consists of a 2-dimensional liquid environment and animats controlled by evolving artificial gene regulatory networks encoded in linear genomes. The genes in the genome encode chemical...

 • Evolution of chemotaxis in single-cell artificial organisms

  Publikacja

  The model of a liquid two-dimensional environment, which is based on physics of diffusion, allows us to simulate the diffusion of morphogenes. Artificial organisms move using a chemotaxis reacting to concentration difference. Organisms are controlled by a gene regulatory network coded in a linear genome and reproduce by division. We made a lot of experiments presenting organisms’ behaviour in various environment conditions. We...

 • Evolution of artificial single-cell organisms foraging for resources in a 3-dimensional environment

  Publikacja

  Foraging for resources is a simple cognitive task that even one-celled biological organisms can ac- complish. We present an Artificial Life system in which artificial unicellular organisms (animats) forage for food in a 3-dimensional simulated liquid environment. The movement of animats is controlled by evolving artificial gene regulatory networks encoded in linear genomes. When an animat consumes enough food, it produces offspring...

 • Modelowanie systemów samoreprodukujacych się

  Publikacja

  Abstrakt opisuje system samoreprodukujący się zrealizowany w środowisku DigiHive. Środowiskiem jest dwuwymiarowa przestrzeń, w której poruszają się, zderzają się i tworzą wiązania stosy sześciokatnych płytek. Na wyższym poziomie organizacji struktura płytek specyfikuje funkcje których realizacja zmienia struktury innych płytek w otoczeniu.

 • The particle method for simulation of self-organization phenomena

  Publikacja

  - Rok 2011

  The aim of the work was to design, implement, and use, in a number of experiments, an abstract software environment (an artificial world)suitable for modelling systems consisting of many moving and interactingobjects distributed in space. The environment, named DigiHive, is directed towards modeling of complex systems manifested by processes of self-organization, self-reproduction and self modifications. The environment is mainly...