Wyniki wyszukiwania dla: tcpar - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: tcpar

Wyniki wyszukiwania dla: tcpar

 • Wpływ przesuwników fazowych na pracę systemu elektroenergetycznego

  Publikacja

  - Rok 2019

  W rozprawie przedstawiono wpływ przesuwników fazowych na pracę sieci elektroenergetycznej. Na początku określono wpływ przesuwnika fazowego na prosty system elektroenergetyczny, analizując sposób połączenia uzwojeń na rodzaj przesłanej mocy. Następnie dokonano analizy działania przesuwnika fazowego w stanach nieustalonych oraz określono wpływ przesuwnika fazowego na poprawę pracy sieci w stanach nieustalonych wywołanych wybranymi...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • THE PHASE SHIFTERS INFLUENCE ON THE POWER SYSTEM STABILITY

  Publikacja

  The paper presents the effect of phase shifters as FACTS devices on the possibility of improving the angle stability. Presented results obtained by the dynamic simulation performed on the mathematical model of the three machine system cooperating with the 400 kV network. The generative blocks models include turbine models with their controllers and models of synchronous generators with their excitation systems and voltage regulation....

 • Wpływ przesuwników fazowych na stabilność systemu elektroenergetycznego

  Publikacja

  - Rok 2016

  W referacie przedstawiono wpływ przesuwników fazowych typu FACTS na możliwość poprawy stabilności kątowej. Prezentowane wyniki otrzymano w wyniku symulacji dynamicznej wykonanej na modelu matematycznym układu trójmaszynowego współpracującego z siecią 400 kV. W modelach zespołów wytwórczych uwzględniono modele turbin z ich regulatorami oraz modele generatorów synchronicznych z ich układami wzbudzenia i regulacji napięcia. Przesuwnik...