Wyniki wyszukiwania dla: techniki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: techniki

wyświetlamy 1000 najlepszych wyników Pomoc

Wyniki wyszukiwania dla: techniki

 • Problemy Techniki Uzbrojenia

  Czasopisma

  ISSN: 1230-3801

 • Wartości zabytku techniki.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Zarys epistemologiczny relacji nauka - technika - inżynieria - dzieło techniki. Przesłanki metodyczne oraz kryteria oceny wartości kulturowych i społeczno-ekonomicznych zabytku techniki.

 • Nowe techniki fundamentowania.

  Omówiono i przedstawiono krytyczną analizę do referatów zakwalifikowanych do Sesji IV: ''Nowe techniki fundamentowania'' na XII Krajową Konferencję Mechaniki Gruntów i Fundamentowania, Gliwice - Szczyrk, 11-13 czerwca 2003 r.

 • Bezpieczeństwo techniki UPnP

  Artykuł przedstawia technikę UPnP wraz z omówieniem architektury urządzeń, a także przykładowymi scenariuszami użycia. Następnie przedstawiana jest analiza bezpieczeństwa rozwiązania, a także przykłady możliwych nadużyć potwierdzone przeprowadzonymi pracami. Wnioskiem, jaki płynie z tej analizy jest fakt braku zabezpieczeń w standardowych implementacjach, kontrastujący z rosnącą popularnością rozwiązania. Tym samym na dzień dzisiejszy...

 • Techniki modularyzacji ontologii

  Publikacja

  W ciągu ostatnich kilku lat tematem wielu prac naukowych stała się modularyzacja ontologii. Istnieje kilka przyczyn dużego zainteresowania tym kierunkiem prac. Z jednej strony ontologie wykazały swoją przydatność w różnego rodzaju przedsięwzięciach związanych z inicjatywą Semantic Web. Z drugiej strony okazało się, że po przekroczeniu pewnej granicy wielkości ontologii inżynierowie wiedzy natykają się na problemy, z którymi inżynieria...

 • Jakiej techniki potrzebuje człowiek?

  Publikacja

  - Rok 2006

  Ukazano, że człowiek - jako istota psychofizyczna - wymaga techniki zgodnej z jego duchowymi i materialnymi aspiracjami. Dlatego, obecna pogoń za techniką nastawioną na coraz obfitszą produkcję samych dóbr konsumpcyjnych powinna być kontestowana.

 • Janusz Osicki Techniki mieszane

  Publikacja

  - Rok 2013

  Druk towarzyszący wystawie, która odbyła się w Zakliczyńskim Centrum Kultury w Galerii Poddasze w Ratuszu w Zakliczynie w terminie 8.02 – 6.03. 2013 roku. Publikacja liczy 4 strony i zawiera 2 reprodukcje prac i notę biograficzną w języku polskim.

 • Techniki śródoperacyjnego monitorowania EKG

  Publikacja

  - Rok 2008

  Z badania EKG lekarze uzyskują szereg cennych informacji niezbędnych do prawidłowego podejmowanie ważnych decyzji terapeutycznych. EKG stało się pierwszym parametrem monitorowanym standardowo i w sposób ciągły podczas znieczulenia. Współczesna technika umożliwia nie tylko ciągłe monitorowanie zapisu EKG, a także transmisję danych on-line do dowolnego miejsca w szpitalu, i ich cyfrową rejestrację. Najistotniejszym kryterium przydatności...

 • Metodologia i techniki programowania

  Publikacja

  - Rok 2008

  Książka jest syntetycznym wprowadzeniem do technik programowania. Omawia podstawowe trendy rozwoju metodologii wytwarzania oprogramowania, takie jak: metody strukturalne, obiektowe, narzędzia CASE, standaryzacje programów i ocenę złożoności oprogramowania. Pokazuje również, jak projektować kodować, testować i uruchamiać programy, aby były niezawodne i efektywne. Naszkicowano w niej możliwości środowisk wytwarzania oprogramowania....

 • Optyczne techniki przetwarzania informacji.

  Wykorzystanie promieniowania optycznego w procesie przetwarzania informacji pozwoli na budowę komputerów o mocy przetwarzania o wiele rzędów wielkości większej od od najpotężniejszych komputerów elektronicznych używanych teraz i w przyszłości. Proces optycznego przetwarzania może być analogowy lub cyfrowy. Przykładem obecnego wykorzystania optycznego przetwarzania informacji są systemy do przetwarzania sygnałów cyfrowych o...

 • Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego

  Czasopisma

  ISSN: 0867-793X

 • Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej

  Czasopisma

  ISSN: 2451-277X

 • Dziedzictwo techniki - spojrzenie z Gdańska

  Publikacja

  - Rok 2005

  We ''Wprowadzeniu'' omówiono proces wyłaniania się współczesnej doktryny dziedzictwa techniki, przywołując pojęcia: środowisko zbudowane, materialne i niematerilane dziedzictwo kultury, dziedzictwo inżynierii, archeologia przemysłu, rynek dziedzictwa, ochrona autentyczności zabytków. Wskazano współczesne zjawiska: fasadyzm, niebezpieczeństwo dewaloryzacji, lekceważenie wartości kulturowych, zanik różnorodności krajobrazu kulturowego...

 • Opis innowacyjnej techniki planowania partycypacyjnego

  Publikacja

  Rozdział zawiera opis innowacyjnej techniki planowania partycypacyjnego składającej się z modelu pracy tzw mentoringu urbanistycznego oraz nowego narzędzia planistycznego tzw mikrostrategii poprawy jakości przestrzeni publicznej. Podana zostaje ich geneza powstania.

 • Dziedzictwo techniki w rozwoju zrównoważonym

  Publikacja

  - Rok 2009

  Na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz ustawodawstwa polskiego omówiono pojęcie rozowju zrównoważonego w odniesieniu do zasobów dziedzictwa kultury. Przedstawiono metodykę zabytkoznawczej analizy wartościującej - waloryzacji technicznego dobra kultury. Wartości tworzą dwa zbiory: w. kulturalne: tożsamość społeczna, autentyczność, integralność, w. historyczna, w. artystyczna, unikatowość; w. społeczno-ekonomiczne: potencjał...

 • Katedra Techniki Cieplnej: 1945 - 2010

  Artykuł poświęcony w pierwszej części zarysowi historii Katedry Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w latach 1945 - 2010. W części drugiej przedstawiono jej dzień dzisiejszy, udokumentowany licznymi osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. W Katedrze prowadzone są dwie atrakcyjne specjalności, a są to: "Systemy i Urządzenia Energetyki Cieplnej" oraz "Systemy i Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne"....

 • Hurtownie danych - modele, techniki, zastosowania

  Publikacja

  - Rok 2011

  W artykule przedstawiono podstawowe koncepcje dotyczące nowoczesnych hurtowni danych. Zaprezentowano wielowymiarowy model danych (model logiczny) i model fizyczny hurtowni, a także wybrane problemy implementacyjne i projektowe. Skupiono się na aspektach praktycznych stosowania hurtowni danych w przedsiębiorstwach i organizacjach.

 • Ekologiczne techniki ochrony brzegów rzek

  Publikacja

  - Rok 2012

  W artykule opisano współczesne metody regulacji i rewitalizacji rzek, uwzględniające założenia ''zrównoważonego rozwoju''.

 • W poszukiwaniu zielonej techniki ekstrakcyjnej

  Publikacja

  - Analityka: Nauka i Praktyka - Rok 2014

  Konieczność wprowadzania do praktyki analitycznej zasad zielonej chemii, ktore bezpośrednio wynikają z koncepcji zrównoważonego rozwoju, sprawia, że trwają poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych.

 • Dziedzictwo techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2008

  Omówiono genezę pojęcia ''dziedzictwo techniki'' oraz wskazano jego związki z ideą rozwoju zrównoważonego w czasach deindustrializacji. Wskazano potrzebę nowego podejścia do waloryzacji zasobów tego dziedzictwa oraz przedstawiono szczegłowo interpretację wartości tożsamości społecznej oraz autentyczności i integralności. Wskazano niedostatki w kształceniu konserwatorskim, które pomija zagadnienie zabytków techniki, tak różnych...

 • Techniki obsługi wyjątków w systemach informatycznych.

  W pracy przedstawiono podstawowe techniki obsługi wyjątków oraz mechanizmy wspierające taką obsługę występujące w różnych platformach oprogramowania sekwencyjnego i rozproszonego.

 • TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

  Publikacja

  - Rok 2015

  W artykule omówiono przygotowanie oraz wykonanie poszczególnych elementów maszyn za pomocą techniki szybkiego prototypowania. W pierwszej części przedstawiono technologię wydruku przestrzennego oraz właściwości materiału budulcowego. Druga część artykułu została poświęcona przykładowym wydrukom i ich zastosowaniom w maszynach.

 • Techniki elektroimpedancyjne w medycynie.Monografie nr 43.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Pierwsze aplikacje techniki elektroimpedancyjnej w warunkach klinicznych mają miejsce w latach pięćdziesiątych poprzedniego wieku. Były one związane z próbami oceny przepływu kończynowego za pomocą pletyzmografii impedancyjnej.Od tego czasu technika elektroimpedancyjna, z różnym powodzeniem, była wprowadzana do różnych działów medycyny, np. kardiologii, kardiochirurgii, czy intensywnej opieki medycznej. W znakomitej większości...

 • Badanie stanu techniki dla stanowiska laboratoryjnego

  Publikacja

  - Rok 2013

  ...

 • Techniki bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji

  Publikacja

  - Rok 2011

  Podstawowa klasyfikacja technologii bezwykopowych stsosowanych w wodociągach i kanalizacji. Przykłady rozwiązań. realizacje warszawskie

 • Trendy rozwojowe techniki i technologii radiolokalizowania

  W artykule zamieszczono zestawienie podstawowych technik lokalizowania obiektów w sieciach radiowych wraz z przykładami praktycznych realizacji systemów radiolokalizacyjnych zrealizowanych w laboratoriach Politechniki Gdańskiej. Artykuł zawiera także wskazanie kierunków rozwoju takich systemów w przyszłości.

 • Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.4-11.7]

  Publikacja

  - Rok 2008

 • Katalog Inżyniera : głębia techniki czy płycizna

  Publikacja

  - Rok 2009

  Analiza katalogu na bazie wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Problem różnicy pomiędzy wydawnictwem reklamowym a katalogiem inżynierskim. Niska jakość opracowania a konsekwencje praktyczne.

 • Zaawansowane techniki optymalizacji Pixel Shaderów 2.0

  Publikacja

  - Rok 2008

  Artykuł ma na celu przedstawienie wybranych technik optymalizacji kodu pixel shaderów w wersji 2.0. Omówiona została specyfika programowania Pixel Shaderów 2.0 oraz przedstawiony został język programowania niskopoziomowego, którego znajomość jest przydatna w procesie optymalizacji kodu pixel shaderów. Nastepnie na przykładzie Pixel Shadera realizującego efekt Screen Space Ambient Occlusion pokazane zostały wybrane metody optymalizacji...

 • Rozwój techniki i problemy zarządzania bezpieczeństwem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Przedstawionoa ktualne problemy związane z analizą zagrożeń, oceną ryzyka i i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach etchnicznych. Opisano funkcje bezpieczeństwa i warstwy ochronne w obiektach podwyższonego ryzyka. Wyróżniono podstawowe kategorie awaryjne i strategie zarządzania ryzykiem. Omówiono hierarchię informacyjną i decyzyjną w proaktywnym zarządzaniu bezpieczeństwem systemu, co wymaga ujęcia interdyscyplinarnego. Wskazano...

 • Kolekcja mis ceramicznych (różne techniki wykonania)

  Publikacja

  - Rok 2015

 • Projekt COPSIMO - nowe techniki dystrybucji multimediów

  Publikacja

  Przedstawiono założenia, realizowanego z udziałem Katedry Systemów Multimedialnych, projektu europejskiego COPSIMO, którego celem jest opracowanie sieci typu peer-to-peer, umożliwiającej wymianę nagrań multimedialnych na terenie krajów Unii Europejskiej. Sieć ta będzie zbudowana z wykorzystaniem architektury niewykorzystującej serwerów centralnych i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające prawa autorskie twórców.

 • Prace Instytutu Techniki Budowlanej - Kwartalnik

  Czasopisma

  ISSN: 0138-0796

 • Polskie Rocznik Towarzystwa Historii Techniki

  Czasopisma

  ISSN: 1507-8310

 • Ekologiczne techniki ochrony brzegów i rewitalizacji rzek

  W artykule przedstawiono ekologiczne techniki regulacji rzek. Zaprezentowano wykorzystanie materiałów naturalnych w rewitalizacji rzek. Omówiono techniki ochrony podstawy brzegu i skarp brzegowych.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Wartości dziedzictwa techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  - Rok 2007

  Zabytkowe obiekty techniki, przemysłu i inżynierii budowlanej stanowią integralny składnik zasobów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego, będąc czynnikiem ich różnorodności. W artykule zaproponowano zabytkoznawczą analizę wartościującą zasoby dziedzictwa techniki przy pomocy 10 zdefiniowanych kryteriów tworzących dwa zbiory, które dzieli moment temporalny sporządzania tej oceny. Metoda ta uwzględnia najnowsze dokumenty międzynarodowe...

 • Wartości dziedzictwa techniki w kontekście rozwoju zrównoważonego

  Publikacja

  Podano przesłanki metodyczne waloryzacji zasobów dziedzictwa techniki obejmującej dziesięć kryteriów ustalonych na podstawie międzynarodowych dokumentów oraz koncepcji ogólnej rozwoju zrównoważonego, a szczególnie - wtórnego użytkowania substancji budowlanej, w tym zabytkowej.

 • TECHNIKI CAD W INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ - WYBRANE ZAGADNIENIA

  W pracy przedstawiono różne techniki CAD (ang. Computer Aided Design) wykorzystywane w inżynierii elektrycznej dla potrzeb komputerowego modelowania 3D przetworników elektromechanicznych. Wirtualne modele 3D różnych urządzeń są użyteczne nie tylko przy opracowywaniu dokumentacji technicznej ale są także wykorzystywane w obliczeniach inżynierskich:...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do spawania mokrego

  W artykule przedstawiono zastosowanie techniki ściegu odpuszczającego do poprawy właściwości złączy ze stali konstrukcyjnych wykonywanych w warunkach mokrego spawania pod wodą. Scharakteryzowano spawanie mokre elektrodami otulonymi zmiany struktury i właściwości złączy spawanych przez nakładanie ściegów odpuszczających. Przedstawiono metodykę oraz wyniki badań metalograficznych i twardości próbek ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Techniki sterowania krokiem obliczeń w analizach UIPM

  Publikacja

  Przedstawiono uniwersalną technikę sterowania krokiem obliczeń w analizach UIPM. Bazuje ona na znanym cyklu sterowania kluczamioraz o LBO algorytmu dyskretyzacji układu. Proponowana metoda radykalnie redukuje ilość operacji numerycznych co powoduje skrócenie czasu obliczeń. Jak się wydaje proponowana metoda może stanowić uniwersalne narzędzie sterowania krokiem obliczeń w analizach układów kluczowanych. Rozważania zilustrowano...

 • Współczesne techniki projektowania [Rozdział 11.1-11.3, 11.9]

  Publikacja

  - Rok 2008

  Opisano komputerowe pakiety wspomagające planowanie transportu, prognozowanie ruchu.Przedstawiono historię rozwoju projektowania z komputerem oraz możliwości wykorzystania komputera w procesie planistyczno-projektowym oraz metody prognozowania ruchu. Przedstawiono również klasyfikację modeli systemów transportowych.

 • Niechromatograficzne techniki instrumentalne w analizie olejów roślinnych

  Przegląd specjalistycznej literatury wskazuje na ciągły rozwój nowych metod analitycznych w badaniach olei roślinnych. Obok tradycyjnych znormalizowanych metod pojawiają się nowe wykorzystujące nowoczesną aparaturę badawczą pozwalającą na częściowe lub całkowite zautomatyzowanie analizy. Ich główną zaletą jest najczęściej prostota wykonania i krótki czas pojedynczej analizy.

 • Techniki oczyszczania podłoża gruntowego z zanieczyszczeń ropopochodnych

  Scharakteryzowano najczęstsze rodzaje zanieczyszczeń podłoża gruntowego oraz stopnie degradacji tego podłoża. Omówiono istotę i zakres zastosowań następujących technik oczyszczania gruntu: oczyszczanie naturalne, bioremediacja, biowentylacja, metodę podciśnienia, napowietrzanie, przepłukiwanie wodą przemywanie wodą pod wysokim ciśnieniem, wypompowywanie zanieczyszczonej wody gruntowej. Dokonano analizy skuteczności wymienionych...

 • Techniki chromatograficzne i pokrewne w farmakopeach polskich

  Publikacja

  Opierając się na informacjach zawartych w pracach oryginalnych, zamieszczonych w farmaceutycznych czasopismach zawodowych, można wnioskowa o zmianachw wyposażeniu tych laboratoriów, co z kolei związane jest z ogólnym postępem i rozwojem zarówno calej chemii analitycznej, jak i analizy instrumentalnej w szczególności. Ewolucję tę można również przedstawić , korzystając z informacji zawartych w opracowaniach wchodzących w skład...

 • Techniki transmisji informacji w systemie komórkowym UMTS.

  W pracy przedstawiono potencjalne możliwości realizacji różnych rodzajów usług telekomunikacyjnych o odmiennych wymaganiach jakościowych w systemie UMTS. W pracy są też analizowane zagadnienia pojemności systemu dla usług rozmów, różnych środowisk propagacyjnych i szybkości poruszania się terminali ruchomych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań jakości transmisji i pojemności systemu.

 • Techniki RTK i wykorzystanie stacji referencyjnych GPS

  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaprezentowane zostały współczesne kierunki rozwoju technologii GPS z uwzględnieniem etapów modernizacji poszczególnych segmentów globalnego systemu pozycjonowania. Określone zostało także miejsce stacji referencyjnych GPS w pracach geodezyjnych, które mogą być podjęte przez jednostki wykonawstwa na terenie woj. kujawsko-pomorskiego i ościennych.

 • Techniki biologii molekularnej w analityce produktów mięsnych

  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania reakcji PCR (Polymerase Chain Reaction) do identyfikacji patogennych drobnoustrojów a także do badania składu surowcowego w mięsnych produktach żywnościowych.

 • Zastosowanie techniki PIV do wyznaczania przemieszczeń podłoża gruntowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  Przedstawiono nową metodę wyznaczania przemieszczeń podłoża gruntowego za pomocą techniki PIV (Particle Image Velocimetry). Zamieszczono przykładowe wyniki własnych badań modelowych stateczności fundamentów bezpośrednich uzyskane tą metodą.

 • Rola i techniki eksploracji w uczeniu przez wzmacnianie

  Publikacja

  - Rok 2021

  W rozdziale podjęto rozważania na temat roli eksploracji w uczeniu się agentów sztucznej inteligencji przez wzmacnianie. Prezentuje przegląd współczesnych technik eksploracji i rozróżnia dwie główne rodziny technik: eksplorację nieukierunkowaną i eksplorację ukierunkowaną. Praca ta powinna pomóc zrozumieć dylemat pomiędzy eksploatacją wiedzy a eksploracją środowiska, któremu poddany jest agent w każdym kroku interakcji ze środowiskiem....

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Zastosowanie komputerów w Laboratorium Metrologii i Techniki Eksperymentu.

  Publikacja

  W artykule przedstawiono metodykę nauczania oraz aspekty techniczne nowej edycji ćwiczeń w Laboratorium Metrologii i Techniki Eksperymentu. Metodyka ta oparta jest na komputerowym monitorowaniu pracy studenta i sprawdzaniu jego wiedzy. Połączenie programowanych przyrządów laboratoryjnych w system pomiarowy sterowany za pośrednictwem komputera znacznie usprawniło wykonywanie poszczególnych ćwiczeń. Komputer kieruje działaniami studenta,...