Wyniki wyszukiwania dla: technologia chemiczna - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: technologia chemiczna

Wyniki wyszukiwania dla: technologia chemiczna

 • Alicja Dereniowska, Chemia i Technologia chemiczna (WCh), I stopnia, semestr 4

  Kursy Online

 • Jacek Ryl dr hab. inż.

  Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 2010. W tym samym roku podjął pracę w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na Wydziale Chemicznym. W 2018 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. W pracy naukowej skupia się na zagadnieniach związanych z korozją i degradacją materiałów funkcjonalnych, opisie niestacjonarnych procesów elektrodowych i fizykochemii...

 • Hanna Staroszczyk dr hab. inż.

  Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, od 2007 roku pracuje w Katedrze Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Pracowała w Politechnice Krakowskiej, Akademii Rolniczej w Krakowie, Institute of Food Research w Norwich, Academia Sinica w Tajpej oraz University of Arkansas w Fayetteville. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego...

 • Andrzej Nowak dr hab. inż.

  Studia wyższe ukończył na Wydziale Chemicznym w roku 2003, uzyskując tytuł magistra chemii. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w roku 2017 – habilitację w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2008 roku zatrudniony jest na Wydziale Chemicznym w zespole prof. dr hab. Anny Lisowskiej-Oleksiak. Autor ponad 20 publikacji w zakresie otrzymywania i charakteryzacji materiałów do magazynowania...

 • Łukasz Marcinkowski dr inż.

  Urodził się 27 sierpnia 1986r. w Działdowie. W 2005 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie. W tym samym roku rozpoczął studia na kierunku Technologia Chemiczna prowadzonym na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W 2010 roku ukończył pierwszy stopień studiów uzyskując tytuł inżyniera, specjalność technologia organiczna, za pracę zatytułowaną „Weryfikacja empiryczna nowej metody wytwarzania...

 • WYBRANE ZAGADNIENIA RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH I GUMY

  Tematyka recyklingu tworzyw sztucznych w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna ze względu na poszerzoną wiedzę społeczeństwa w tej dziedzinie i wprowa­dzane ustawy dotyczące segregacji odpadów komunalnych. Do głównych metod recy­klingu można zaliczyć recykling mechaniczny, recykling chemiczny oraz odzysk ener­getyczny. Wszystkie te metody mają na celu zmniejszenie ilości odpadów, które trafiają na wysypiska, i pozwalają...

 • Wstęp do Technologii Polimerów - LABORATORIUM

  Kursy Online

  Kierunek: Technologia Chemiczna Studia I Stopnia - Semestr IV

 • Wojciech Chrzanowski dr hab. inż.

  Wojciech Chrzanowski, urodzony w 1952 r. w Toruniu, ukończył w 1975 r. studia magisterskie na kierunku Technologia Chemiczna, w specjalności Technologia Nieorganiczna (specjalizacja: ochrona przed korozją), na Wydziale Chemicznym PG, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku został zatrudniony w Zakładzie Technik Analitycznych ówczesnego Instytutu Inżynierii Chemicznej i Technik Pomiarowych, początkowo na stanowisku technicznym,...

 • Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy - LABORATORIUM

  Kursy Online

  Kierunek: Technologia Chemiczna (Studia I Stopnia - Semestr VII) Specjalność: Technologia Organiczna Rok Akademicki: 2018/2019

 • Przetworstwo Tworzyw Sztucznych i Gumy

  Kursy Online

  Kurs dla kierunku Technologia Chemiczna semestr 7 dotyczący podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy

 • Wstęp do technologii polimerów

  Kursy Online

  Kurs dla semestru IV kierunku Technologia Chemiczna Zarys technologii otrzymywania i przetwórstwa podstawowych tworzyw sztucznych

 • Angielska terminologia chemiczna i techniczna (gr. 2; sem 2019/2020))

  Kursy Online

  Tematyka kursu porusza podstawową terminologię angielska z zakresu chemii i technologii chemicznej (zagadnienia związane z wybraną aparaturą laboratoryjną i technologiczną, budową związków chemicznych, procesami technologicznymi i innymi zagadnieniami z zakresu danej specjalizacji). Kurs na studentów kierunku: Technologia Chemiczna, semestr VI, grupa zajęciowa 2 (sem 2019/2020).

 • Wydział Chemiczny - Bt, Ch, ChB, TCh (II) (A. Tlałka)

  Kursy Online

  Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki (semestr II) dla studentów kierunków Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana oraz Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego. Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one: zagadnienia związane z terorią (definicje, twierdzenia, przydatne wzory), opis wybranych zastosowań, przykłady oraz...

 • Wydział Chemiczny - Bt, Ch, ChB, TCh (I) (A. Tlałka)

  Kursy Online

  Autor: A. Dąbrowicz-Tlałka Kurs zawiera materiały związane z zajęciami z matematyki (semestr I) dla studentów kierunków Biotechnologia, Chemia, Chemia Budowlana oraz Technologia Chemiczna Wydziału Chemicznego. Materiały stanowią wsparcie do zajęć tradycyjnych - zarówno wykładów jak i ćwiczeń. Zawierają one: zagadnienia związane z terorią (definicje, twierdzenia, przydatne wzory), opis wybranych zastosowań, przykłady oraz zestawy...

 • Sztywna pianka poliuretanowa na bazie biomasy ligninocelulozowej o zmniejszonej palności

  Wynalazki

  Proekologiczne sztywne pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności i podwyższonej stabilności termicznej otrzymywane są z biopolioli zsyntezowanych z odpadów powstałych przy produkcji biodiesla (ciek glicerynowy), piwa (młóto browarniane), mąki (otręby) oraz słomy.

 • Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  * Inżynieria chemiczna i bioprocesowa dla zastosowań w energii odnawialnej * Konstrukcja nowoczesnych rozwiązań do rozdzielania, kontroli i analityki procesowej o kontroli jakości * Otrzymywanie nowych sorbentów i faz stacjonarnych dla procesów rozdzielania w skali od laboratoryjnej do procesowej * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem zaawansowanych procesów utleniania * Oczyszczanie ścieków przemysłowych z wykorzystaniem...

 • Helena Janik prof. dr hab. inż.

 • Grzegorz Boczkaj dr hab. inż.

 • Justyna Łuczak dr hab. inż.