Wyniki wyszukiwania dla: uklad budynkow w obrebie miast - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: uklad budynkow w obrebie miast

Wyniki wyszukiwania dla: uklad budynkow w obrebie miast

  • Komercjalizacja przestrzeni a nowe przestrzenie na styku budynku i miasta

    Publikacja

    - Rok 2008

    Przestrzeń publiczna zawsze związana była z komercją, która tworzyła istotną część programów funkcjonalnych miasta. Jednak w wieku XIX, kiedy szklanymi konstrukcjami dachów zaczęto przykrywać handlowe atria i pasaże, wpływ inwestycji komercyjnych na proces przekształceń miejskich przestrzeni publicznych uwidocznił się szczególnie wyraźnie. Uwarunkowania rozwoju miast wynikające w dużej mierze z gospodarki wolnorynkowej powodują,...