Wyniki wyszukiwania dla: wartosc marki - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: wartosc marki

Wyniki wyszukiwania dla: wartosc marki

 • Joanna Raczek dr inż.

  Wykształcenie 1997 -- 2001 Studia inżynierskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2001 -- 2003 Studia magisterskie, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska. Kierunek: Matematyka, specjalność: Matematyka Stosowana. 2000 -- 2004 Studia inżynierskie, Wydział Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji,...

 • Wartość marki jako wskaźnik. Metody pomiaru

  Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia wskaźnika „wartość marki”1 dla celów optymalizacji strategii marketingowych w oparciu o przegląd metod pomiaru zarówno pod kątem zarządczym, jak i raportowania. Wartość marki stanowi najbardziej obiektywny wskaźnik oceny przyjętej strategii marketingowej oraz sprawności skonfigurowanej sieci wartości marki z powodu możliwości jednoznacznej oceny, czy przyjęty „marketing mix” zapewnił...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie marką w dobie nadpodaży

  Publikacja

  Artykuł poświęcony jest wskazaniu wyzwań stojących przed menedżerami marki wobec nadpodaży marek, produktów i informacji, będącymi pośrednią przyczyną marginalizacji marketingu jako funkcji wielu przedsiębiorstwach o organizacji „silosowej”, gdzie marketing często ograniczany jest do funkcji promocji. Wspomniane okoliczności, zdaniem autorki, mogą prowadzić zarówno do dalszej marginalizacji marketingu w wyniku spadku znaczenia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Determinanty kreowania wartości marki poprzez media społecznościowe w gospodarce sieciowej

  Publikacja

  - Rok 2016

  Głównym problemem badawczym podejmowanym w pracy, jest określenie struktury czynników determinujących kreowanie wartości marki w mediach społecznościowych. Dla rozwiązania tego problemu wykonano dwa badania. Pierwsze z nich dotyczyło określenia relacji pomiędzy wartością marki a jej pozycją w sieciach społecznościowych (model BV). Badanie to zrealizowano w oparciu o metody ilościowe: analizę statystyczną danych wtórnych i danych...

 • e-logistyka dystrybucji a czynnik ludzki w procesie kształtowania wartości marki - ujęcie praktyczne

  Artykuł poświęcono interdyscyplinarnemu przedstawieniu istoty relacji sprzedaży, marketingu i logistyki w kontekście aktualnych problemów w e-logistyce dystrybucji. Autorzy artykułu, na bazie swoich doświadczeń, przedstawili istotę koordynacji tych procesów w kontekście zidentyfikowanego wirusa problemów dotyczącego e-logistyki dystrybucji w całej sieci wartości przedsiębiorstwa produkcyjnego oraz zaproponowali rozwiązania. Artykuł...

  Pełny tekst do pobrania w portalu