Wyniki wyszukiwania dla: wzmacnianie gruntu - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: wzmacnianie gruntu

Wyniki wyszukiwania dla: wzmacnianie gruntu

 • Wzmacnianie gruntu in situ metodą wgłębnego mieszania.

  Publikacja

  - Materiały Budowlane - Rok 2003

  Opisano technologie mieszania wgłębnego na sucho i mokro. Przedstawiono przykłady zastosowania przy budowie dróg w Polsce na słabym podłożu.

 • Wzmacnianie gruntu in situ metodą wgłębnego mieszania i wykorzystanie cemento gruntu

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano zasady wykonywania mieszania wgłębnego gruntu przy zastosowaniu suchych spoiw oraz zaczynu cementowego. Pierwszy sposób, określany jako metoda mieszania na sucho, zastosowano w Polsce m.in. do posadowienia nasypów drogowych w ramach budowy przeprawy mostowej przez Regalicę. Drugi sposób, określany jako mieszanie na mokro, zastosowano m.in. do wzmocnienia gruntów pod Trasą Zieloną w Lublinie oraz do wykonania uszczelnień...

 • Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania in situ (Soil Mixing).

  Aktualny stan rozwoju różnych metod mieszania gruntu, łącznie z charakterystyką używanych maszyn i stosowanego wykonawstwa oraz podsumowaniem doświadczeń. Główne obszary zastosowania oraz podejście projektowe. Aplikacje związane z posadowieniem obiektów drogowych i budowlanych oraz uszczelnianiem gruntu Wybrane przykłady realizacji.

 • In situ soil mixing.

  Publikacja

  - Rok 2004

  Opracowanie stanowi 9-ty rozdział w książce ''Ground Improvement'' (Wzmacnianie gruntu).W podrozdziałach 9.1 i 9.2 przedstawiono rys historyczny oraz aktualny stan zaawansowania technologii mieszania gruntu na sucho i na mokro. Wprowadzono także klasyfikację metod wdrożonych na świecie przez firmy specjalistyczne. W podrozdziale 9.3 opisano sprzęt i technologię i przebieg mieszania, z podziałem na urządzenia do mieszania głębokiego...

 • Adam Bolt dr hab. inż.

  Osoby

 • Marek Pszczoła dr hab. inż.

  I am a Faculty member (Department of Highway and Transportation Engineering) at the Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk University of Technology, Poland). My main research interests include: low-temperature properties of asphalt mixtures, low temperature cracking assessment of pavement structures, road materials properties, thermal stress analysis, design of pavement structures, airfield design and analysis....

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  - Rok 2010

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

 • Wzmacnianie podtorza kolejowego metodą stabilizacji ubocznymi produktami spalania

  Publikacja

  Uboczne produkty spalania powstają na skutek spalania w piecach bezresztowych różnych rodzajów węgla. Popioły odprowadzane spod elektrofiltrów w postaci suchego pyłu posiadają właściwości wiążące i mogą być stosowane jako samodzielne spoiwo lub jako dodatek do innych spoiw. Każdorazowo przed przystąpieniem do stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym należy sporządzić receptę laboratoryjną. Najważniejszym parametrem dla wykonanego...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zastosowanie mieszania wgłębnego i iniekcji strumieniowej do wzmocnienia podłoża pod budynkiem basenu.

  Publikacja

  - Inżynieria Morska i Geotechnika - Rok 2003

  Przedstawiono jeden z pierwszych przykładów zastosowania w Europie nowoczesnej technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro (ang. wet Deep Soil Mixing) w celu posadowienia budynku basenu na uwarstwionym podłożu zawierającym grunt organiczny. Technologia DSM, wprowadzona w Polsce przez firmę Keller, polega na mechanicznym mieszaniu in situ gruntu z zaczynem cementowym i pozwala na formowanie w gruncie kolumn z cementogruntu w...

 • Ground improvement with in-situ wet soil mixing

  Publikacja

  - Rok 2003

  Opisano rozwój technologii mieszania wgłębnego gruntu na świecie i w Polsce. Przedstawiono bliżej aktualnie wykorzystywane metody mieszania, wprowadzane przez specjalistyczne firmy. W syntetyczny sposób podsumowano zasady projektowania oraz doświadczenia wykonawcze. Zamieszczono bliższe informacje odnośnie kilku przykładów zastosowania w Polsce.

 • Nowoczesne metody wzmacniania słabych gruntów dla bezpiecznego posadowienia dróg. Modern ground improvement methods for soft soils and safe road constructions.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W referacie przedstawiono ciekawsze i innowacyjne w skali polskiej i europejskiej rozwiązania geotechniczne, zastosowane w ciągu kilku ostatnich lat w Polsce. Przytoczone przykłady obejmują zastosowanie: geodrenów i przeciążenia, wibroflotacji i wibrowymiany, kolum żwirowych, mieszania wgłebnego gruntu na mokro oraz kolumn betonowych ze żwirową stopą.

 • Stand der Technik der Baugrundverbesserung durch Verdraengung und Bodenersatz

  Publikacja

  - Rok 2005

  Omówiono metody wzmacniania słabego gruntu z wykorzystaniem technologii wibroflotacji i wibrowymiany. Wskazano zasadnicze cechy charakterystyczne i różnice obu technologii. W odniesieniu do wibrowymiany ujęto również: kolumny betonowe, kolumny kombinowane betonowo-żwirowe oraz kolumny żwirowe w koszulkach z geosiatki. Podano przykłady realizacji.

 • Einsatz der Tiefreichenden Bodenstabilisierung im Verkehrswegebau fuer Baugrundverbesserung und Gruendungen

  Publikacja

  - Rok 2006

  Charakterystyka technologii wgłębnego mieszania. Mieszanie na sucho i na mokro. Maszyny i urządzenia mieszające oraz ich klasyfikacja. Przykłady zastosowania. Podstawy projektowania i właściwości cementogruntu.

 • Wgłębne zagęszczenie podłoża oraz przestrzenna analiza MES posadowienia wieżowca Sea Towers w Gdyni

  Publikacja

  - Rok 2006

  W artykule opisano wgłębne zagęszczenie podłoża oraz przestrzenną analiza MES posadowienia wieżowca Sea Towers w Gdyni. Fundament budynku obejmuje żelbetową płytę opartą na układzie trzech zespołów ścian szczelinowych oraz na gruncie. Ze względu na konieczność współpracy z gruntem pod płytą, zaprojektowano i wykonano zagęszczenie podłoża za pomocą wibratorów wgłebnych systemu Kellera. Przedstawiono przebieg robót oraz badania kontrolne....

 • INNOWACYJNA METODA WZMOCNIENIA PRZYCZÓŁKA WIADUKTU PRZY UŻYCIU INIEKCJI GEOPOLIMEROWYCH

  Publikacja

  - Rok 2019

  W obecnych czasach szybki rozwój infrastruktury i nowoczesnych technologii niejednokrotnie narzuca projektantom oraz wykonawcom takie rozwiązania, aby prowadzone roboty budowlane, były jak najmniej uciążliwe dla uczestników ruchu i jak najmniej ingerowały w system komunikacyjny. Dotyczy to zarówno budowy nowych obiektów jaki i remontu obiektów już istniejących. W niniejszej pracy przedstawiono nowatorską koncepcję remontu wiaduktu...

  Pełny tekst do pobrania w portalu