Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie innowacjami - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie innowacjami

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie innowacjami

 • Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego

  * procesy i zarządzanie innowacjami w organizacjach gospodarczych * procesy i zarządzanie zmianą w systemach produkcyjnych * zarządzanie projektami, programami oraz portfolio projektów innowacyjnych i rozwojowych * modelowanie i doskonalenie procesów oraz systemów produkcyjnych * projektowanie i optymalizacja technologii informatycznych w inteligentnych systemach produkcyjnych * ilościowe metody wspomagania decyzji w systemach...

 • Metoda BP jako próba sformalizowania informatycznego projektu badawczego.

  Publikacja

  - Rok 2003

  Artykuł prezentuje nowe iteracyjne podejście organizacji procesu do wytwarzania oprogramowania. Przedyskutowana metoda kładzie największy nacisk na zarządzanie innowacjami w projekcie informatycznym.

 • Agata Pierścieniak dr hab. inż.

  Osoby

  Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania (1992). Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych uzyskała w roku 2004 na SGGW w Warszawie, a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w roku 2016 na SGH w Warszawie. W latach 1998-2018 pracowała na Uniwersytetu Rzeszowskim (Wydział Ekonomii), gdzie oprócz działalności naukowej w latach 2007-2014, koordynowała realizację projektów...

 • Małgorzata Zięba dr hab. inż.

 • 4 edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Wydarzenia

  18-03-2021 16:00 - 18-03-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza 18 marca o godzinie 16:00 na czwarte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • 4 edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Wydarzenia

  22-04-2021 16:00 - 22-04-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na piąte spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • IV edycja projektu edukacyjnego Rzecznicy Talentów

  Wydarzenia

  20-05-2021 16:00 - 20-05-2021 17:40

  Biuro Karier PG jako partner projektu zaprasza na szóste spotkanie w ramach IV edycji projektu Rzecznicy Talentów.

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz. 3

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Autorka identyfikuje i opisuje występujące na Mazowszu inicjatywy klastrowe, szczególną uwagę poświęcając klastrom rolniczym. W ostatnich latach obserwuje się systematyczny przyrost sformalizowanych układów klastrowych w całym kraju. W przypadku inicjatyw klastrowych w woj. mazowieckim - część z nich kształtuje się w sposób naturalny - w oparciu o występujące mechanizmy rynkowe, ale większość powstała i sformalizowała się w odpowiedzi...

 • Podaż na Mazowszu a rozwój klastrów. Cz.2

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2008

  Artykuł zawiera główne wnioski z badań przeprowadzonych w 2005r. i 2007r. na Mazowszu pod kątem rozwoju klastrów wysokotechnologicznych. Na podstawie obliczeń współczynnika lokalizacji LQ (location quotient) zostały zidentyfikowane istotne koncentracje branż high-tech na Mazowszu, a następnie w oparciu o metodę OECD do badania interakcji zostały przeanalizowane trzy sektory high-tech występujące w obrębie Obszaru Metropolitarnego...

 • Supporting local entrepreneurship by creating innovativeness incubators - example of Gdansk

  Publikacja

  W pracy przedstawiona koncepcję budowy inkubatora przedsiębiorczości i innowacyjności w Gdańsku, zawierającą zarówno strukturę właścicielską, uwarunkowania prowadzenia działalności przez inkubator, jak i koncepcję jego organizacji i funkcjonowania, wstępną analizę finansową oraz charakterystykę klientów inkubatora. W koncepcji tej podkreślono znaczenie społeczne przedsięwzięcia i powiązania priorytetów społecznych z prowadzonym...