Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie procesami - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie procesami

Wyniki wyszukiwania dla: zarządzanie procesami

 • ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

  Artykuł dotyczy problemów zarządzania procesami logistycznymi i ich przebiegów w sferze logistyki magazynowej. Opisano przykładowe rozplanowanie procesów logistyki magazynowej w dwóch przedsiębiorstwach, a następnie porównano przytoczone przebiegi z procesami magazynowymi badanej firmy. W celu optymalizacji zarządzania procesami logistyki magazynowej w opisywanym przedsiębiorstwie zaproponowano trzy warianty poprawy działań logistycznych....

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Zarządzanie procesami przedsiębiorstwa (BMP-Business Process Management).

  Publikacja

  - Rok 2004

  W przedstawionym rozdziale opisano założenia metody projektowania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania organizacją i procesami. System zarządzania organizacją i procesami, w odróżnieniu od aktualnych systemów polegających na zarządzaniu organizacją poprzez funkcje (wydziały, działy), jest bardziej efektywną formą zarządzania organizacjami ukierunkowanymi na rynek.

 • Zarządzanie procesami z zastosowaniem metodyki Six Sigma w sektorze MŚP. Kontekst lokalny i sektorowy

  W artykule postawiono tezę, że skuteczność projektowania i implementacji orientacji procesowej w sektorze MŚP decyduje o skuteczności i efektywności zastosowań elementów koncepcji Six Sigma™. Przedstawiono wybrane wyniki badań mających odpowiedzieć na pytanie - w jakim stopniu małe i średnie firmy produkcyjne, usługowe oraz produkcyjno-usługowe w regionie pomorskim są świadome znaczenia i przygotowane do systemowo ujętego nadzorowania...

 • Zarządzanie procesami - niestacjonarne

  Kursy Online
  • M. Grzesiak

 • Zarządzanie procesami - niestacjonarne

  Kursy Online
  • M. Grzesiak

 • Zarządzanie procesami - stacjonarne 2022

  Kursy Online
  • M. Grzesiak

 • Zespół Technologii Sieciowych i Inżynierii Bezpieczeństwa

  Zespoły Badawcze

  1. Analizy bezpieczeństwa funkcjonalnego infrastruktury krytycznej; 2. Modelowanie, synteza oraz projektowanie systemów monitorowania, sterowania i automatyki zabezpieczeniowej z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, sterowników programowalnych PLC i systemów informatycznych; 3. Diagnostyka i zarządzanie procesami eksploatacji systemów technicznych.

 • Wybrane zagadnienia optymalizacji w zarządzaniu procesami przedsiębiorstwa przemysłowego

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym rozdziale przedstawiono wybrane zagadnienia optymalizacyjne, stosowane w proponowanej przez autora metodzie doskonalenia procesów przedsiebiorstwa. Punktem wyjścia jest zarządzanie celami. Jako podstawową metodę wybrano zarządzanie wartościa przedsiebiorstwa (Value Based Management - VBM). Nastepnie zaprezentowano zasady dezagregacji wskaźników z czynnikami tworzenia wartości w poszczególnych procesach na bazie zasad...

 • Idea zastosowania sztucznej sieci neuronowej w zarządzaniu procesami logistycznymi przedsiębiorstwa budowlanego o specjalności drogowej

  W opracowaniu przedstawiono zagadnienie zastosowania systemów sztucznej inteligencji w zarządzaniu przedsiębiorstwem branży drogowej. Autorki mają na celu dokonanie przeglądu literatury oraz dotychczasowych aplikacji przedmiotowych algorytmów. W artykule zaprezentowano zatem strukturę oraz cechy wybranych systemów. Na ich podstawie wyłoniono optymalny, według autorek, model umożliwiający sprawniejsze i bardziej efektywne zarządzanie...

 • Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi w dynamicznym środowisku wieloprojektowym

  Publikacja

  - Rok 2006

  W przypadku, gdy w określonej organizacji gospodarczej realizowanych jest jednocześnie wiele przedsięwzięć (projektów) innowacyjnych, można wówczas mówić o występowaniu w tej organizacji środowiska wieloprojektowego. W środowisku takim projekty nie są rozpatrywane jako wyizolowane jednostki, ale w relacji z innymi projektami, z którymi często posiadają większe lub mniejsze powiązania oraz oddziaływania. Tym samym specyfika zarządzania...

 • Teoria i praktyka testowania programów

  Publikacja

  - Rok 2006

  Książka stanowi doskonałą pomoc w nauczaniu problematyki z zakresu programowania, jakości programowania, planowanie i zarządzanie procesami wytwórczymi oprogramowania, a zawarte w niej treści są przydatne zarówno testerom, analitykom, projektantom, programistom, kierownikom projektów, jak też administratorom i osobom odpowiedzialnym za zakup, eksploatację i pielęgnacją oprogramowania w firmie.

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Inteligentny system transportu dla aglomeracji na przykładzie aglomeracji trójmiejskiej

  Publikacja

  - Rok 2011

  Zarządzanie systemem transportu w miastach wymaga uwzględnienia struktury, organizacji i funkcjonowania wszystkich jego podsystemów oraz zaplanowania i wdrożenia spójnych działań ukierunkowanych na zmianę określonych parametrów zgodnie z przyjętą wcześniej strategią. Ze względu na dynamiczny charakter struktury funkcjonalnej współczesnych miast niezbędne są narzędzia, które umożliwią gromadzenie informacji o strukturze odbywających...

 • Bogdan Wiszniewski prof. dr hab. inż.

  Bogdan Wiszniewski ukończył studia na Politechnice Gdańskiej w 1977 r. uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera elektroniki, specjalności automatyka i informatyka. W 1984 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, w 1998 r. doktora habilitowanego, a w 2006 r. tytuł profesora. Wykładał na uniwersytetach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Był głównym wykonawcą lub koordynatorem kilkunastu krajowych...

 • Konkurencyjność operacyjna i strategiczna współczesnego przedsiębiorstwa - organizacji procesowej

  W publikacji zawarto artykuły prezentujące zarówno wyniki badań naukowych, jak i doświadczenia praktyczne w pięciu obszarach tematycznych: podejście procesowe w różnych koncepcjach i metodach zarządzania, metody doskonalenia procesów - założenia ideowe a praktyka zastosowania, technologie informatyczne w zarządzaniu procesami, zarządzanie procesami w łańcuchach i sieciach logistycznych, organizacja procesowa - problemy projektowania...

 • Krystyna Dziubich mgr inż.

  1996 r ukończone jednolite dzienne studia magisterskie na WETI, kierunek Informatyka; Specjalność: Informatyczne zarządzanie przedsiębiorstwem (WETI); 1996-2005 zatrudnienie z przemyśle, w zawodzie informatyk jako specjalista analityk w Departamencie Rozwoju Systemów Zarządzania; od roku 2005 - asystent, a następnie wykładowca PG WETI KASK; Wieloletnie zaangażowanie w opracowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych na Studiach...

 • Mateusz Muchlado dr

  Mateusz Muchlado - adiunkt w Katedrze Inżynierii Zarządzania i Jakości.  Stopień doktora nauk o zarządzaniu i jakości uzyskał w roku 2020 na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej broniąc pracę pt. "Outsourcing w wybranych podmiotach leczniczych województwa pomorskiego". Związany z Politechniką Gdańską od 2010 roku, absolwent kierunku "International Management", studiował w latach 2011-2012 na Otto-Friedrich-Universität...

 • Sebastian Wilczewski dr inż.

  Dr inż. Sebastian Wilczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Zarządzania i Ekonomii. Ponadto od ponad 20 lat pracuje w firmach informatycznych, gdzie zajmował stanowiska od inżyniera i konsultanta, poprzez stanowisko Project Managera, Portfolio Manager i Proces Ownera aż do stanowiska Team Leadera dla zespołu około 30 analityków IT. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem...

 • Adaptacyjne podejmowanie decyzji na szczeblu operacyjnym w zakładzie ceramiki budowlane

  Publikacja

  w opracowaniu poruszono zagadnienia związane z procesami adaptacyjnego podejmowania decyzji na szczeblu operacyjnym. Podjęto próbę zweryfikowania istnieją-cego w przedsiębiorstwie rozwiązania w oparciu model "pętli OODA". Model ten, który zyskuje sobie popularność w świecie naukowym i w działalności gospodarczej, tym różni się od innych, że ma dwa ośrodki decyzyjne. Zwrócono uwagę na takie jego atrybuty jak: zdolność dostosowywania...

 • Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu przedsięwzięciami informatycznymi

  Publikacja

  - Rok 2006

  W rozdziale przedstawiono charakterystykę zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi oraz wskazano na przydatność technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsięwzięciem. Stan tych technologii ale głównie poziom ich wykorzystania może mieć kluczowe znaczenie w realizacji przedsięwzięć (osiąganiu założonego celu w ramach przyjętych - harmonogramu i budżetu). Stąd też w ramach koncepcji całej pracy dotyczącej zarządzania...

 • Konferencja PROJEKTY, PROCESY, PROGRAMY

  Wydarzenia

  18-10-2017 00:00 - 20-10-2017 23:59

  Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów i dotyczy różnych branż działalności gospodarczej i publicznej.

 • Teoria ograniczeń w planowaniu i sterowaniu produkcją.

  Publikacja

  - Rok 2009

  Planowanie i sterowanie produkcją jest jedną z istotniejszych funkcji realizowanych przez przedsiebiorstwo. Ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wykonania zadań, realizacji operacji oraz przepływu materiałów i informacji w organizacji, których wynikiem jest wytworzenie wyrobu lub usługi oczekiwanej przez klienta. Obejmuje takie działania, jak: planowanie i przydział zasobów niezbędnych do wykonania zadań, ustalenie sekwencji...

 • Monika Arczyńska dr inż. arch.

  Dr inż. arch. Monika Arczyńska studiowała na Politechnice Gdańskiej i TU Delft. W  obronionej z wyróżnieniem pracy doktorskiej zajmowała się relacjami pomiędzy społeczeństwem konsumpcyjnym a zrównoważonym mieszkalnictwem. W latach 2006-2017 pracowała dla Heneghan Peng Architects z siedzibą w Dublinie, gdzie projektowała budynki użyteczności publicznej na całym świecie, m.in. Wielkie Muzeum Egipskie, Muzeum Palestyny, Narodowe Centrum...

 • Sterowanie procesami ciągłymi [2022/23]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • M. Czyżniewski
  • K. Laddach
  • R. Łangowski
  • T. Zubowicz
  • M. Śliwiński
  • M. Wołoszyn

  Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, stopień 1, semestr 5.

 • Sterowanie procesami ciągłymi [2021/22]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • M. Czyżniewski
  • K. Laddach
  • R. Łangowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. Zubowicz
  • M. Śliwiński
  • M. Wołoszyn

  Studia stacjonarne, kierunek Automatyka, robotyka i systemy sterowania, stopień 1, semestr 5.

 • Sterowanie procesami ciągłymi 2018/2019

  Kursy Online
  • R. Łangowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. Zubowicz

  Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

 • Sterowanie procesami elektroenergetycznymi [2020/21]

  Kursy Online
  • R. Małkowski

  Elektroenergetyka, sem. 3

 • Sterowanie procesami ciągłymi [2020/21]

  Kursy Online
  • A. Golijanek-Jędrzejczyk
  • R. Łangowski
  • K. Duzinkiewicz
  • T. Zubowicz
  • M. Śliwiński
  • M. Wołoszyn

  Studia stacjonarne, kierunek Automatyka i Robotyka, stopień 1, semestr 5.

 • Sterowanie w systemach transportowych (PG_00045917) TRANSPORT II st. 1 sem. - sem. letni 2022/2023 - Jacek Oskarbski - Nowy

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • P. Jerzyło
  • S. Grulkowski
  • J. Oskarbski

  Podstawy zarządzanie i sterowania dla wszyskich dziedzin transportu. Zarządzanie, nadzór i sterowanie w systemach transportowych. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Rodzaje sterowania procesami transportowymi. Funkcje sterowania. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem statków powietrznych, wodnych, pojazdów kolejowych...

 • Sterowanie w systemach transportowych (PG_00045917) TRANSPORT II st. 1 sem. - sem. letni 2021/2022 - Jacek Oskarbski

  Kursy Online
  • K. Żarski
  • P. Jerzyło
  • S. Grulkowski
  • J. Oskarbski

  Podstawy zarządzanie i sterowania dla wszyskich dziedzin transportu. Zarządzanie, nadzór i sterowanie w systemach transportowych. Zadania sterowania i metody rozwiązywania problemów sterowania. Sterowanie ruchem w transporcie jako element sterowania w wielkich systemach. Rodzaje sterowania procesami transportowymi. Funkcje sterowania. Metody i narzędzia w procesie sterowania ruchem statków powietrznych, wodnych, pojazdów kolejowych...

 • Lean Quality Management

  Publikacja

  - Problemy Jakości - Rok 2003

  Postrzeganie przedsiębiorstwa przez pryzmat zachodzących w nim procesów powoduje powstanie dynamicznego obrazu zmian zachodzących w firmie. W wyniku takiego spojrzenia obserwator wykracza poza funkcjonalny układ struktur uzyskując możliwość pełniejszej weryfikacji skuteczności licznych, powiązanych ze sobą działań przedsiębiorstwa i podejmowania decyzji o ich doskonaleniu. Kierunki tego doskonalenia to takie budowanie sekwencji...

 • Zastosowanie aplikacji internetowych i e-learningu w zarządzaniu kompetencjami: studium przypadku.

  Publikacja

  - Rok 2014

  Cel. Integracja efektywnego zarządzania procesami pracy i wykorzystania potencjału zasobów ludzkich warunkuje rozwój organizacji. Jest to szczególnie istotne w organizacjach publicznych, w których wyniki pracy nie zawsze są zgodne z oczekiwanymi standardami. Prezentowana praca stanowi studium przypadku zarządzania kompetencjami w administracji publicznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na przykładzie polskiej Policji. Metoda....

 • Rozwój miast

  Kursy Online
  • E. Wojnicka-Sycz
  • M. Rembeza
  • A. Sas-Bojarska

  Kurs składa się z trzech komponentów: Oceny oddziaływania na środowisko – Celem przedmiotu jest ukazanie możliwości wykorzystania i potencjału Ocen Oddziaływania na Środowisko (OOŚ) Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast – celem przedmiotu zapoznanie studentów z problematyką zarządzania rozwojem przestrzennym miast tj. prawem, problemami, instrumentami zarządzania przestrzenią na poziomie miast i metropolii. Rewitalizacja...

 • Igor Garnik dr inż.

  Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej (1992). Z Politechniką Gdańską związany zawodowo od 1997 roku – zatrudniony najpierw jako asystent w Zakładzie Ergonomii i Eksploatacji Systemów Technicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, a następnie – po uzyskaniu stopnia doktora w 2006 roku jako adiunkt. W latach 2009–2015 pełnił funkcję koordynatora Bałtyckiego Festiwalu Nauki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii....

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • - Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym z terenów rolniczych i miejskich

  Projekty

  Kierownik projektu: dr inż. Nicole Nawrot   Program finansujący: PRELUDIUM

  Projekt realizowany w Katedra Inżynierii Sanitarnej zgodnie z porozumieniem UMO-2019/35/N/ST8/01134 z dnia 2020-10-01

 • Ochrona krajobrazu w ocenie środowiskowej

  Wydarzenia

  20-04-2018 11:15 - 20-04-2018 15:00

  Debata "Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ)" organizowana przez Wydział Architektury. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://arch.pg.edu.pl/.

 • Wykład prof. dr. hab. Grzegorza Kołodko

  Wydarzenia

  17-05-2022 14:30 - 17-05-2022 16:00

  Wykład odbędzie się 17 maja (wtorek) o godzinie 14.30, w sali konferencyjnej w budynku Hydromechaniki (nr 11).

 • Zarządzanie procesem innowacyjnym w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach

  Publikacja

  - Rok 2013

  Zarządzanie procesem innowacyjnym stanowi wyzwanie dla menedżerów, nie tylko dużych przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy stają przed problemem czy i jakie działania przed-sięwziąć, aby efektywnie konkurować na rynku. Poziom innowacyjności polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie świadczy dobrze o sposobie zarządzania procesem innowacyjnym. Jednak w nowym okresie programowania pojawią się środki przeznaczone na wdrożenia w firmach....

 • Zastosowanie technologii Web Farming dla poprawy procesu wytwarzania oprogramowania

  Publikacja

  W pracy zaprezentowano koncepcję wykorzystania technologii Web Farming wsieci intranet firmy produkcyjnej. Oprogramowanie w celu poprawy procesu wy-twórczego. Przedstawiono ogólną architekturę systemu oraz sposób jego wyko-rzystania przez różne grupy udziałowców procesu wytwarzania oprogramowania.

 • Business process management - integracja reinżynierii procesów gospodarczych z kompleksowym zarządzaniem jakością

  Publikacja

  W artykule przedstawiono analizę zasadniczych nurtów procesowego podejścia do zarządzania organizacjami. W celu uzasadnienia tezy, że koncepcja zarządzania procesami gospodarczymi (BPM) jest rezultatem ewolucji orientacji procesowej, integrującej cechy reinżynierii procesowej oraz kompleksowego zarządzania jakością (TQM), przedstawiono charakterystykę BPR a następnie na bazie krytyki tego podejścia zaprezentowano najważniejsze...

 • Process management methodology for quality systems of small organizations

  W artykule przedstawiono najważniejsze elementy metodyki wdrażania zorientowanych procesowo systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Zaprezentowano przykład struktury procesów systemu jakości oraz prosta metodę opisu procesów (przewodnik procesu). Omówiono założenia metodyki oraz wybrane sposoby nadzorowania procesów. W podsumowaniu wskazano korzyści płynące ze stosowania metody w małych organizacjach.

 • The role of process approach in quality systems of small firms

  Publikacja

  - Rok 2006

  W opracowaniu przedstawiono znaczenie orientacji procesowej w systemach zarządzania jakością ze szcególnym uwzględnieniem mniejszych organizacji. Zaprezentowano wyniki badań potwierdzających znaczący wpływ podejścia procesowego na skuteczność sytemów jakości. Przedstawiono też kluczowe problemy i oczekiwania sektora MŚP odnośnie do wdrażania zorientowanych procesowo systemów zarzadzania jakością.