Wyniki wyszukiwania dla: zarzadzanie środowiskowe - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zarzadzanie środowiskowe

Wyniki wyszukiwania dla: zarzadzanie środowiskowe

 • ŚRODOWISKOWE ASPEKTY PRAW CZŁOWIEKA

  Kursy Online
  • A. Zielińska-Jurek
  • A. Małachowska

 • Zmiany klimatyczne i ich skutki środowiskowe

  Kursy Online
  • A. D. Dettlaff

 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg

  Kursy Online
  • R. Okraszewska
  • M. Budzyński

  Materiały do kursu Ekonomiczne i środowiskowe aspekty budowy dróg na kierunku budownictwo.

 • Środowiskowe Aspekty Miast - sem. 1 mgr WILIŚ 2022/23

  Kursy Online
  • A. Szymkiewicz
  • T. Kolerski
  • E. Kulbat
  • M. Kasprzyk
  • M. Gajewska
  • A. Duszyńska
  • K. Daliga
  • D. Wróblewska
  • K. Czerwionka
  • W. Szpakowski... i 3 innych

 • Zagożenia środowiskowe, W/S, IMM, I st., sem. 7, zimowy 22/23 (PG_00039404)

  Kursy Online
  • B. Dawidowicz

  Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedzą dotyczącą istoty zagrożeń środowiskowych związanych z inżynierią mechaniczno - medyczną, metodami przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także przedstawienie wybranych przykładów neutralizacji i likwidacji powstałych zagrożeń.

 • Piotr Grudowski dr hab. inż.

  Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale...

 • Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing

  Publikacja

  - Rok 2012

  Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnego i niskokosztowego zarządzania środowiskowego w artykule przedstawiono główne obszary wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w procesie doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnym. Zdefiniowano pojęcie aspektu środowiskowego w ujęciu wymagań normy ISO14001. Opisano budowę środowiskowej wartości dodanej Lean Manufacturing. Podjęto próbę udowodnienia...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Środowiskowe aspekty wdrażania koncepcji lean manufacturing

  Publikacja

  - Rok 2012

  Z uwagi na rosnące zainteresowanie tematyką nowoczesnego i niskokosztowego zarządzania środowiskowego w artykule przedstawiono główne obszary wykorzystania narzędzi Lean Manufacturing w procesie doskonalenia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach produkcyjnym. Zdefiniowano pojęcie aspektu środowiskowego w ujęciu wymagań normy ISO14001. Opisano budowę środowiskowej wartości dodanej Lean Manufacturing. Podjęto próbę udowodnienia...

 • Korporativnaa kul`tura i proekologiceskoe predpriatiem.

  Publikacja

  - Rok 2004

  W pracy w kontekście przekształceń form zarządzania środowiskowego w USA uzasadnia sie tezę o potrzebie zmiany podejścia do spraw środowiska z menedżersko-technokratycznego na menedżersko-kulturowe.

 • Możliwości doskonalenia w zarządzaniu jakościowym i środowiskowym w podmiotach gospodarczych

  Publikacja

  - Rok 2011

  W niniejszym rozdziale zaprezentowano problematykę dotyczącą doskonalenia podmiotów gospodarczych w obszarach zwiazanych z zarządzaniem jakością oraz zarządzaniem środowiskowym. Autorzy omówili oba te obszary pod kątem zarówno potrzeby doskonalenia, jak i czynników, które tę potrzebę generują. Dokonano również analiz dotyczących obu tych aspektów w obszarach wejścia do procesu, działań operacyjnych, jak i wyjścia.