Wyniki wyszukiwania dla: zdrowie psychfizyczne - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wyniki wyszukiwania dla: zdrowie psychfizyczne

Wyniki wyszukiwania dla: zdrowie psychfizyczne

 • Warunki pracy, stres i zdrowie pracowników.

  Publikacja

  - Rok 2003

  ...

 • Sytuacje traumatyczne w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej

  Publikacja

  - Rok 2005

  Bezpośredni kontakt ze skazanymi czyni pracę personelu więziennego niebezpieczną i stresującą. Celem artykułu była analiza sytuacji zagrażających, pojawiających się w więzieniu, mogących wywołać u funkcjonariuszy ostrą reakcję stresową, zespół stresu ostrego (ASD) i zaburzenie po stresie traumatycznym (PTSD). Sytuacje te związane są z przemocą wewnętrzną, jak i skierowaną ze strony więźniów do funkcjonariuszy. Przedstawiono sposoby...

 • Wpływ stresu pracy mundurowych na funkcjonowanie ich rodzin

  Publikacja

  - Rok 2005

  W niniejszym artykule podjęto problem zagrożeń w funkcjonowaniu rodzin policjantów jako skutku stresu pracy . Głównie niestabilność oraz niedostępność emocjonalna funkcjonariuszy sprzyjają gorszemu funkcjonowaniu zarówno związku małżeńskiego, jak i całej rodziny. Ryzykowne zachowania wynikające ze stresu pracy wiązały się z agresją i spożywaniem alkoholu. Koszty stresu pracy męża ponoszą głównie ich żony, które równocześnie odgrywają...

 • Ochrona i budowanie potencjału zdrowia funkcjonariuszy służb mundurowych

  Publikacja

  - Rok 2008

  Celem sympozjum autorskiego była identyfikacja skali i uwarunkowań problemów psychologicznych wpływających na efektywność pełnienia obowiązków służbowych oraz ocena roli psychologów ochronie zasobów osobowych funkcjonariuszy.

 • Efficacy of coping with work-related stress by firemen

  Publikacja

  The aim of this study was efficacy of coping with work-related stress by firemen with reference to subjective health evaluation. Theoretical model of process of stress by Lazarus was applied. The group consistent of 230 line-duty firemen. Participation in traumatic events and sense of coherence both directly and indirectly, by stress, affected the health among firemen. In stress confrontation a wider array of task and emotional...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym